Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 12 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 5 có đáp án

Mời các bạn học sinh lớp 5 tham gia thử sức với vòng thi mới nhất của Cuộc thi giải Toán trên mạng Violympic Toán lớp 5 năm học 2015 - 2016 với bài test Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 12 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com. Vận dụng kiến thức và kĩ năng giải Toán của bạn để hoàn thành bài test một cách nhanh nhất và chính xác nhất nhé! Chúc các bạn thi tốt!

 • Bài 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.
  Câu 1.1:
  Tìm số trung bình cộng của 10 số chẵn liên tiếp, biết số chẵn lớn nhất là 100.
  Trả lời:
  Số đó là: ................
  91
 • Câu 1.2:
  Một cái sân hình chữ nhật có nửa chu vi là 39,3m. Biết chiều dài của sân là 28,4m.
  Vậy diện tích cái sân là ...................

  (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)
  309,56
  Chiều rộng hình chữ nhật là: 39,3 - 28,4 = 10,9 (m)
  Diện tích hình chữ nhật là: 10,9 x 28,4 = 309,56 (m2)
  Đáp số: 309,56 (m2)
 • Câu 1.3:
  Mỗi chiếc thuyền chở được nhiều nhất 24 người. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chiếc thuyền để chở hết 620 người? 
   Trả lời: Cần ít nhất ................. chiếc thuyền.
  26
 • Câu 1.4:
  Tìm trung bình cộng của 5 số lẻ lên tiếp, biết số lẻ bé nhất là 99. 
   Trả lời: Số đó là ................
  103
 • Câu 1.5:
  Một chiếc xe đạp trẻ em được mua với giá 364 000 đồng sau khi bán ra thì được lãi 30% so với giá bán.
  Vậy cửa hàng đã bán chiếc xe đạp đó với giá là .....................
   đồng
  520 000 520 000

  Coi giá bán 100% để lãi 30% thì giá mua 364000 đ chiếm số % là:

  100% - 30% = 70% (giá bán).

  Vậy cửa hàng đã bán xe đạp với giá là: 364000 : 70 x 100 = 520 000 (đồng)

  ĐS: 520 000 đồng

 • Câu 1.6:
  Trung bình cộng của hai số là 23,8. Biết số thứ nhất lớn hơn số thứ hai là 4,5 đơn vị. Tìm số thứ nhất? 
  Trả lời: Số thứ nhất là ..............
  26,05
 • Câu 1.7:
  Hiện nay em 9 tuổi, chị 19 tuổi. Hỏi mấy năm trước đây tuổi chị gấp 3 lần tuổi em?
  Trả lời: ............ năm trước đây, tuổi chị gấp 3 lần tuổi em. 
  4
 • Câu 1.8:
  Một miếng đất hình bình hành có cạnh đáy là 36m, chiều cao bằng 75% cạnh đáy.
  Diện tích miếng đất đó là ................m2.
  972
  Chiều cao hình bình hành là: 75 x 36 : 100 = 27 (m)
  Diện tích hình bình hành là: 36 x 27 = 972 (m2)
  Đáp số: 972 (m2)
 • Câu 1.9:
  Một cửa hàng có 24 thùng đựng đầy dầu, gồm 2 loại, loại 45l và loại 15l. Hỏi có bao nhiêu thùng mỗi loại, biết số dầu đựng ở mỗi loại thùng đều bằng nhau.
  Trả lời: Loại 15l có số thùng là .............. thùng.
  18
  Loại thùng 45l có dung tích gấp 3 lần loại thùng 15l. 
  Như vậy số thùng dầu loại 15l gấp 3 lần số thùng dầu loại 45l. 
  Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 1 = 4 (phần)
  Số thùng dầu loại 15l là: (24 : 4) x 3 = 18 (thùng)
  Đáp số: 18 thùng
 • Câu 1.10:
  Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng kém chiều dài là 6,8m. Nếu bớt mỗi chiều đi 2dm thì chu vi hình chữ nhật mới gấp 6 lần chiều rộng mới.
  Diện tích mảnh vườn ban đầu là: .................m2.
  (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)
  96,6
 • Bài 2: Vượt chướng ngại vật
  Câu 2.1:
  Hiệu của hai số là 110. Biết số bé bằng 3/5 số lớn. Tìm tổng của hai số đó.
  Trả lời:
  Tổng của hai số là: ............
  440
 • Câu 2.2:
  Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 42dm. Chiều dài hơn chiều rộng 8dm. 
  Vậy diện tích hình chữ nhật là: .................dm2.
  425
 • Câu 2.3:
  Cho hai số 9 và 11. Đem hai số đó cùng trừ đi số a thì được hai số mới có tỉ số 1/2. Tìm số a.
  Trả lời:  
  Số a bằng: ..............
  7
 • Câu 2.4:
  Tính giá trị biểu thức sau:
  3 x (32,1 + 6,32) + 7 x 32,1 - 3 x 0,32 = ................
  339
 • Câu 2.5:
  Trung bình cộng của 3 số là 522. Số thứ ba gấp rưỡi số thứ hai, số thứ nhất bằng 75% số thứ ba.
  Trả lời:
  Số thứ ba là: ...............
  648
  Gọi ba số cần tìm lần lượt là: a; b; c
  Số thứ ba gấp rưỡi số thứ hai nên: c = 1,5b => c = 3/2 .b => c = 12/8 .b  
  Số thứ nhất bằng 75% số thứ ba nên: a = 75%c = 3/4 x c => a = 9/12 .c
  Như vậy số thứ ba có 12 phần, số thứ nhất có 9 phần và số thứ hai có 8 phần.
  Tổng ba số là: 522 x 3 = 1566
  Tổng số phần bằng nhau là: 12 + 9 + 8 = 29
  Số thứ ba là: (1566 : 29) x 12 = 648
  Vậy số thứ ba là 648
 • Bài 3: Tìm cặp bằng nhau.

  Trả lời:
  Các cặp giá trị bằng nhau là:
  (1) = .........; (2) = .........; (3) = ............; (4) = ............; (6) = .............; (8) = ..........; (9) = ...........; (10) = .........; (13) = ............; (16) = ............
  (1) = (5); (2) = (18); (3) = (14); (4) = (7); (6) = (17); (8) = (12); (9) = (11); (10) = (15); (13) = (20); (16) = (19)
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
282 17.904
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi trực tuyến Xem thêm