Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 11 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 11 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 11 năm 2015-2016 là đề thi giải Toán qua mạng dành cho học sinh lớp 5 diễn ra ngày 04/01/2016. Đề thi Toán có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2015 - 2016.

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 11 năm 2015 - 2016

Bài 1: Đi tìm kho báu

Câu 1.1: Hiệu của hai số là 87,48. Biết số lớn gấp 5 lần số bé. Tìm tổng của hai số đó.

Câu 1.2: Tỉ số phần trăm của 5,175 và 34,5 là: ............%

Câu 1.3: Một trại chăn nuôi gia cầm có 35% số con là gà, 15% số con là vịt, còn lại là 160 con ngan. Trại đó có tất cả số gia cầm là:.............. con.

Câu 1.4: Tính giá trị của biểu thức: (23,53 + 17,47) x (23,7 - 18,9) =...................

Câu 1.5: Cho 5 tấn 8kg =............. kg.

Câu 1.6: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Nếu mỗi chiều tăng thêm 2m thì được hình chữ nhật mới có diện tích tăng thêm 64m2. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Câu 2.1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 8m, chiều rộng là 6m. Người ta đóng cọc để làm hàng rào, các cọc cách đều nhau 2m. Hỏi cần phải dùng bao nhiêu cái cọc để rào xung quanh khu vườn đó?

Câu 2.2: Nhân dịp ngày quốc tế 1 – 6, cửa hàng giảm giá từ 80000 đồng xuống 64000 đồng một bộ xếp hình. Vậy cửa hàng đã giảm đi số phần trăm so với giá lúc trước là ..............%

Câu 2.3: Trung bình cộng của 4 số là 16, biết trung bình cộng của 3 trong 4 số đó là 18. Số còn lại là....

Câu 2.4: Một hình vuông có chu vi là 18,4cm. Tính diện tích hình vuông đó?

Câu 2.5: Một người có một tấm vải. Sau khi cắt đi 40% tấm vải, rồi lại cắt đi 50% tấm vải còn lại thì còn lại mảnh vải dài 6m. Hỏi cả tấm vải dài bao nhiêu mét?

Câu 2.6: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có tổng các chữ số là 31

Câu 2.7: Tìm số tự nhiên bé nhất có 5 chữ số mà số này đem chia cho 8 thì dư 5.

Câu 2.8: Cho ba số tự nhiên A; B và C có tổng là 5850, trong đó số A bé hơn số B là 15 đơn vị, số B bé hơn số C là 30 đơn vị. Tìm số C.

Câu 2.9: Trên bản đồ, tỉ lệ xích là 1/1000. Chu vi của thửa ruộng trên bản đồ là 25cm, chiều dài hơn chiều rộng 3,5cm. Tính diện tích thực tế của thửa ruộng đó theo đơn vị là mét vuông.

Câu 2.10: Tổng của hai số tự nhiên gấp 3 lần hiệu của chúng và bằng nửa tích của chúng. Tìm số lớn.

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 9 năm 2015-2016

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 10 năm 2015-2016

Bài 3: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

Đề thi violympic toán lớp 5 vòng 11

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 11 năm 2015 - 2016

Bài 1: Đi tìm kho báu

Câu 1.1: 131,22

Câu 1.2: 15

Câu 1.3: 320

Câu 1.4: 196,8

Câu 1.5: 5008

Câu 1.6: 216

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống

Câu 2.1: 14

Câu 2.2: 20

Câu 2.3: 10

Số còn lại là: 16 x 4 - 18 x 3 = 10

Câu 2.4: 21,16

Độ dài cạnh hình vuông là: 18,4 : 4 = 4,6 (cm)

Diện tích hình vuông là: 4,6 x 4,6 = 21,16 (cm2)

Đáp số: 21,16 (cm2)

Câu 2.5: 20

Câu 2.6: 4999

Câu 2.7: 10005

Câu 2.8: 1975

Câu 2.9: 3600

Tổng độ dài của chiều dài và chiều rộng là: 25 : 2 = 12,5 (cm)

Chiều dài của hình chữ nhật trên bản đồ là: (12,5 + 3,5) : 2 = 8 (cm)

Chiều rộng của hình chữ nhật trên bản đồ là: 12,5 - 8 = 4,5 (cm)

Chiều dài thực tế của thửa ruộng là: 8 x 1000 = 8000 (cm) = 80 (m)

Chiều rộng thực tế của thửa ruộng là: 4,5 x 1000 = 4500 (cm) = 45 (m)

Diện tích thực tế của thửa ruộng trên bản đồ là: 80 x 45 = 3600 (m2)

Đáp số: 3600 (m2)

Câu 2.10: 6

Bài 3: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

(13) < (19) < (6) < (20) < (5) < (4) < (11) < (1) < (12) < (9) < (10) < (3) < (2) < (15) < (16) < (18) < (8) < (7) < (17) < (14)

Đánh giá bài viết
143 18.869
Sắp xếp theo
    Luyện thi Xem thêm