Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 23

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 8

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 23 với nội dung được VnDoc biên soạn kĩ lưỡng, bám sát nội dung bài học giúp học sinh nắm vững kiến thức nội dung bài học, nâng cao kết quả học tập môn Lịch sử 8 trong chương trình học.

Các bạn có thể tham khảo thêm bài Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 22Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 24 nhằm làm quen với các dạng câu hỏi trắc nghiệm Sử 8 khác nhau, nâng cao kết quả học tập cùng với các môn học khác trong chương trình học lớp 8 như: môn Toán, môn Vật lí,....

 • 1

  Cuộc tổng bãi công chính trị ở Pê-tơ-rô-grát gắn liền với cuộc cách mạng nào ở Nga?

 • 2

  Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là cuộc cách mạng:

 • 3

  Tác dụng to lớn nhất của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đối với cách mạng thế giới là gì?

 • 4

  Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết ở Nga diễn ra trong thời gian nào?

 • 5

  Từ năm 1925 đến năm 1941, Liên Xô bước vào thời kì:

 • 6

  Cuộc cách mạng nào được đánh giả là sự kiện lịch sử tiêu biểu nhất trong cao trào cách mạng ở châu Âu những năm 1918 - 1923?

 • 7

  Tổ chức quốc tế nào ra đời trong khoảng thời gian 1918 - 1923, khi mà cao trào cách mạng ở châu Âu bùng nổ?

 • 8

  Phong trào công nhân thế giới tạm thời lắng xuống trong khoảng thời gian nào?

 • 9

  Đặc điểm nổi bật của chủ nghĩa tư bản trong những năm 1924 - 1929 là:

 • 10

  Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 bùng nổ đầu tiên ở nước nào, sau đó lan rộng trong thế giới tư bản chủ nghĩa?

 • 11

  Phong trào Mặt trận nhân dân chống phát xít, chống chiến tranh diễn ra trong khoảng thời gian nào?

 • 12

  Ba lò lửa dẫn đến chiến tranh thế giới thứ hai xuất hiện ở các nước nào?

 • 13

  Nước nào ở châu Á diễn ra phong trào Ngũ tứ vào ngày 4 - 5 - 1919?

 • 14

  Trong những năm 1918 - 1939, nước nào ở châu Á trở thành thuộc địa lớn nhất của thực dân Anh?

 • 15

  Mặt trận nào diễn ra đầu tiên trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai?

 • 16

  Số liệu nào dưới đây đúng nhất trong chiến tranh thế giới thứ hai?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 202
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 8

Xem thêm