Trắc nghiệm Ngữ văn 7: Từ ghép

Đề trắc nghiệm Ngữ văn 7 có đáp án

Mời các em học sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm môn Ngữ văn 7 bài Từ ghép do VnDoc.com đăng tải sau đây. Đề trắc nghiệm Văn có 10 câu hỏi trắc nghiệm được để dưới dạng trực tuyến cho các em ôn tập và kiểm tra đáp án sau khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Tài liệu Trắc nghiệm Ngữ văn 7 trên VnDoc bao gồm tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Văn theo bài cho các em ôn tập, sẽ là tài liệu hữu ích cho các em ghi nhớ kiến thức từng bài, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, bài kiểm tra sắp tới.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Câu hỏi Trắc nghiệm: Từ ghép

 • Câu 1. Từ ghép có mấy loại?
 • Câu 2. Các tiếng trong từ ghép đẳng lập bình đẳng với nhau về mặt ngữ pháp (không phân tiếng chính, không phân tiếng phụ) đúng hay sai?
 • Câu 3. Từ ghép phân nghĩa tiếng phụ có nghĩa hẹp hơn tiếng chính, đúng hay sai?
 • Câu 4. Từ ghép là những từ như thế nào?
 • Câu 5. Từ “học hành” có phải từ ghép không?
 • Câu 6. Từ “quần áo” là từ ghép đẳng lập, có các tiếng bình đẳng với nhau về mặt ý nghĩa, đúng hay sai?
 • Câu 7. Từ “cười nụ” là từ ghép chính phụ đúng hay sai?
 • Câu 8. Từ ghép chính phụ có tính chất phân nghĩa, nghĩa của từ ghép chính phụ nhỏ hơn nghĩa của tiếng chính, đúng hay sai?
 • Câu 9. Từ ghép đẳng lập có tính chất gì về mặt ý nghĩa?
 • Câu 10. Từ '' hợp tác xã'' là từ ghép gì?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
11 524
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Ngữ Văn 7 Online

Xem thêm