Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 5

Bài tập Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới có đáp án

Mã số: 10358. Đã có 451 bạn thử.

Ôn tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 5: Festivals In Viet Nam

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện tập từ vựng Unit 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Học từ vựng Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com biên soạn và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 được biên tập dưới nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 8 học từ mới Tiếng Anh hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 8 khác:

1. ____________ : Ngày kỉ niệm
2. Ha Long ______________ attracts a huge numbers of visitors.
3. Ceremony: ____________
4. ________________: kỉ niệm
5. Choose the word which has this definition.
An order given to a person or an animal.
6. _________: Nghi thức
7. Tet is an occasion for Vietnamese people ................. their…………………….
8. Match English word with Vietnamese definition.
i. Invader a. Bạn đồng hành
ii. Companion b. Đế chế
iii. Defeat  c. Đánh bại
iv. Emperor d. Kẻ xâm lược
i. Invader - ...
ii. Companion - ...
iii. Defeat - ...
iv. Emperor - ...
9. _____________: Lễ vật
10. ________: Bảo tồn
Bắt đầu ngay
4 451