Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 6 của Bộ GD&ĐT năm 2019 - 2020

Giảm tải chương trình học lớp 6

Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 6 của Bộ GD&ĐT năm 2019 - 2020 là mẫu giảm tải chuẩn của Bộ cho thầy cô tham khảo chuẩn bị bài giảng đúng chuẩn, kịp với tốc độ dạy và học khi nghỉ dịch Covid 19.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 6, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 6. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Giảm tải chương trình học lớp 6 môn Toán

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

SỐ HỌC

1

Chương III. Phân số

§2. Phân số bằng nhau

?2

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 8; 10.

Khuyến khích học sinh tự làm

§1. Mở rộng khái niệm phân số và

§2

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

Luyện tập

Bài tập 21, 27.

Khuyến khích học sinh tự làm

§4. Rút gọn phân số. Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§5. Quy đồng mẫu nhiều phân số

Mục 1. Quy đồng mẫu hai phân số

Tự học có hướng dẫn

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

§5 và Luyện tập

Cả hai bài

Tích hợp thành một bài

Bài tập 36

Khuyến khích học sinh tự làm

§6. So sánh phân số

Mục 1. So sánh hai phân số cùng mẫu

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 40, 41

Khuyến khích học sinh tự làm

§7. Phép cộng phân số

Mục 1. Cộng hai phân số cùng mẫu

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 45, 46

Khuyến khích học sinh tự làm

§8. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Bài tập 48, 50, 51

Khuyến khích học sinh tự làm

§7, §8 và Luyện tập

Bài tập 53, 54, 57

Khuyến khích học sinh tự làm

Cả 3 bài

Tích hợp thành một bài

§10. Phép nhân

Bài tập 70, 72

Khuyến khích học sinh tự làm

§11. Tính chất cơ bản của phép nhân

Bài tập 75, 77

Khuyến khích học sinh tự làm

§10. §11 và Luyện tập

Bài tập 78, 82, 83

Khuyến khích học sinh tự làm

Cả 3 bài

Tích hợp thành một bài

§12. Phép chia phân số

Bài tập 85, 87

Khuyến khích học sinh tự làm

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

§12 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

Luyện tập

Bài tập 102

Khuyến khích học sinh tự làm

§13 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§14. Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Bài tập 116, 117, 119

Khuyến khích học sinh tự làm

Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§15. Tìm một số biết giá trị phân số của nó

Bài tập 127, 130

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 136

Khuyến khích học sinh tự làm

§15 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§16. Tìm tỉ số của hai số

Bài tập 139, 140, 141

Khuyến khích học sinh tự làm

§16 và Luyện tập

Bài tập 147, 148

Khuyến khích học sinh tự làm

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§17. Biểu đồ phần trăm

§17

Khuyến khích học sinh tự đọc

Ôn tập chương III

Bài tập 154; 159; 160; 167.

Khuyến khích học sinh tự làm

Ôn tập cuối năm phần số

Bài tập 174; 177; 178.

Khuyến khích học sinh tự làm

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

HÌNH HỌC

1

Chương II. Góc

Luyện tập

Bài tập 35; 36; 37.

Khuyến khích học sinh tự làm

§6 và luyện tập

Bài tập

Tích hợp thành một bài

§7. Thực hành đo góc trên mặt đất

Cả bài

Không dạy

§8. Đường tròn

Mục 3: Một công dụng khác của com pa.

Khuyến khích học sinh tự đọc

>> Chi tiết: Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 6 môn Toán

Giảm tải chương trình học lớp 6 môn Ngữ văn

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Văn học

Mưa

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Lao xao

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Cầu Long Biên- chứng nhân lịch sử

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Ôn tập truyện và kí

Cả bài

Không dạy

Động Phong Nha

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

2

Tiếng Việt

Ẩn dụ

II. Các kiểu ẩn dụ

Khuyến khích học sinh tự đọc

Cả bài

Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I (Ẩn dụ là gì?), phần III (Luyện tập).

Hoán dụ

II. Các kiểu hoán dụ

Khuyến khích học sinh tự đọc

Cả bài

Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I (Hoán dụ là gì?), phần III (Luyện tập).

Các thành phần chính của câu

Cả bài

Không dạy

Câu trần thuật đơn

II. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

Câu trần thuật đơn có từ

II. Các kiểu câu trần thuật đơn có từ

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Câu trần thuật đơn không có từ

II. Câu miêu tả và câu tồn tại

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Câu trần thuật đơn

Câu trần thuật đơn có từ

Câu trần thuật đơn không có từ

Cả 03 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I của mỗi bài.

Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I, II của mỗi bài.

Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than)

II. Chữa một số lỗi thường gặp

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

II. Chữa một số lỗi thường gặp

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than)

Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I của mỗi bài.

Kiểm tra Tiếng Việt

Cả bài

Không thực hiện

3

Tập làm văn

Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

Cả bài

Không dạy

Luyện nói về văn miêu tả

Cả bài

Không dạy

Tập làm thơ bốn chữ

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

Viết bài tập làm văn số 6 - Văn tả người

Cả bài

Học sinh làm bài ở nhà

Ôn tập văn miêu tả

Cả bài

Không dạy

Viết đơn

I. Khi nào cần viết đơn?

II. Các loại đơn và những nội dung không thể thiếu trong đơn

Khuyến khích học sinh tự đọc

Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

I. Các lỗi thường mắc khi viết đơn

Khuyến khích học sinh tự đọc

Viết đơn

Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần III (bài Viết đơn), phần II (bài Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi).

4

Chương trình địa phương

Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

>> Chi tiết: Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 6 môn Ngữ văn năm 2019 - 2020

Giảm tải chương trình học lớp 6 môn Tiếng Anh

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

UNIT 9: THE BODY

A3, 4, 5, 6, 7

Không dạy

B5

Không dạy

2

UNIT 10: STAYING HEALTHY

A4, 5, 6

Không dạy

B4,5

Không dạy

3

UNIT 11: WHAT DO YOU EAT?

A3, 4

Không dạy

B1, 2, 3, 4, 5

Không dạy

4

UNIT 12: SPORTS AND PASTIMES

A3, 4

Không dạy

B1, 2, 3, 4, 5

Không dạy

C5, 6

Khuyến khích học sinh tự học

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

5

UNIT 13: ACTIVITIES AND THE SEASONS

A1, 5

Không dạy

B2

Không dạy

6

UNIT 14: MAKING PLANS

A4, 5

Không dạy

B1, 2, 3, 4, 5, 6

Khuyến khích học sinh tự học

7

UNIT 15: COUNTRIES

A4, 5, 6

Không dạy

C1, 2

Không dạy

8

UNIT 16: MAN AND THE ENVIRONMENT

A3, 4, 5

Không dạy

B2,3,4,5,6

Không dạy

9

GRAMMAR PRACTICE

Tất cả

Khuyến khích học sinh tự làm

Giảm tải chương trình học lớp 6 môn Vật lý

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 18. Sự nở vì nhiệt của chất rắn Bài 19. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng Bài 20. Sự nở vì nhiệt của chất khí

Cả 3 bài

Tích hợp thành một chủ đề.

Thí nghiệm ở cả 3 bài

Không làm.

Mục «Vận dụng» ở cả 3 bài

Học sinh tự làm.

2

Bài 23. Thực hành đo nhiệt độ

Cả bài

Không dạy.

3

Bài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặc

Bài 25. Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

Cả 2 bài

Tích hợp thành một chủ đề.

Vẽ đường biểu diễn

Học sinh tự làm.

4

Bài 26. Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Bài 27. Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)

Cả 2 bài

Tích hợp thành một chủ đề.

Thí nghiệm kiểm tra

Hướng dẫn học sinh tự đọc.

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

5

Bài 28. Sự sôi

Bài 29. Sự sôi (tiếp theo)

Cả 2 bài

Tích hợp thành một chủ đề.

Thí nghiệm

Không làm.

Vẽ đường biểu diễn

Học sinh sinh tự làm.

6

Bài 30. Tổng kết chương II: Nhiệt học

Cả bài

Học sinh tự học có hướng dẫn.

>> Chi tiết: Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 6 môn Vật lý năm 2019 - 2020

Giảm tải chương trình học lớp 6 môn Sinh học

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Chương VII. Quả và hạt

Bài 34. Phát tán của quả và hạt

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

2

Bài 35. Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

3

Bài 36. Tổng kết về cây có hoa

Mục II. Cây với môi trường

Khuyến khích học sinh tự đọc

Chương VIII. Các nhóm Thực vật

Bài 38. Rêu - Cây rêu

Mục 3. Túi bào tử và sự phát triển của rêu

Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu hình thức sinh sản của rêu

5

Bài 39. Quyết - Cây dương xỉ

Mục 1.b) Túi bào tử và sự phát triển của dương xỉ

Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu hình thức sinh sản của dương xỉ

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

Mục 2. Một vài loại dương xỉ thường gặp

Không dạy

Mục 3. Quyết cổ đại và sự hình thành than đá

Khuyến khích học sinh tự đọc

6

Bài 40. Hạt trần - Cây thông

Mục 2. Cơ quan sinh sản (nón)

Không dạy chi tiết, không so sánh cấu tạo của hoa và nón; chỉ giới thiệu cơ quan sinh sản

7

Bài 41. Hạt kín - Đặc điểm của thực vật hạt kín

Phần lệnh ▼ “Lấy một quả để kiểm tra lại điều trên”

Không thực hiện

8

Bài 42. Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

Mục 2. Đặc điểm phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

Khuyến khích học sinh tự thực hiện

9

Chương IX. Vai trò của thực vật

Bài 46. Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

Mục 1. Nhờ đâu hàm lượng khí cacbônic và ôxi trong không khí được ổn định?

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài 47. Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Mục 1. Phần lệnh ▼

Không thực hiện

Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

Mục I.1. Phần lệnh ▼

Không thực hiện

Bài 46, Bài 47, Bài 48

Cả 3 bài

Tích hợp thành chủ đề “Vai trò của thực vật”

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

10

Chương X. Vi khuẩn - Nấm - Địa y

Bài 50. Vi khuẩn

Mục 2. Cách dinh dưỡng

Khuyến khích học sinh tự đọc

Mục 3. Phân bố và số lượng

Khuyến khích học sinh tự đọc

11

Bài 51. Nấm

Mục I.1. Phần lệnh ▼

Không thực hiện

Mục II. Phần lệnh ▼

Không thực hiện

Phần B. Mục I. Đặc điểm sinh học

Khuyến khích học sinh tự đọc

12

Bài 52. Địa y

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

13

Bài 53. Tham quan thiên nhiên (3 tiết)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự thực hiện

>> Chi tiết: Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 6 môn Sinh học năm 2019 - 2020

Giảm tải chương trình học lớp 6 bao gồm nội dung giảm tải đầy đủ các môn lớp 6 trong chương trình học kì 2 cho các thầy cô tham khảo, soạn bài giảng dạy cho các em học sinh. Ngoài ra, trong quá trình nghỉ ở nhà do dịch bệnh các em học sinh có thể tham khảo các tài liệu ôn tập lớp 6 sau đây:

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, môn Địa lý lớp 6, môn Lịch sử lớp 6....và các đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì 2 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
2 754
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lớp 6 Xem thêm