Tóm tắt lý thuyết Địa lý 11 bài 3

Lý thuyết Địa lý 11 bài 3

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Tóm tắt lý thuyết Địa lý 11 bài 3, với nội dung được cập nhật chi tiết và chính xác sẽ là nguồn thông tin hay để giúp các bạn học sinh học tập tốt hơn môn Địa lý 11 hiệu quả, từ đó nắm bắt kiến thức giải bài tập môn Địa lý 11 chính xác. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

BÀI 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ MANG TÍNH TOÀN CẦU

I. Dân số

1. Bùng nổ dân số

 • Dân số thế giới tăng nhanh, nhất là nửa sau thế kỷ XX.
 • Dân số bùng nổ hiện nay chủ yếu ở các nước đang phát triển: (chiếm 80% dân số và 95% số dân gia tăng hàng năm của thế giới).
 • Dân số tăng nhanh gây sức ép nặng nề đối với tài nguyên môi trường, phát triển kinh tế chất lượng cuộc sống.

2. Già hóa dân số

 • Dân số thế giới có xu hướng già đi:
  • Tỉ lệ người < 15 tuổi giảm.
  • Tỉ lệ > 65 tuổi tăng.
 • Hậu qủa của cơ cấu dân số già:
  • Thiếu lao động.
  • Chi phí phúc lợi cho người già tăng.

II. Môi trường
1. Biến đổi khí hậu toàn cầu và suy giảm tầng ôzôn

 • Lượng CO2 tăng => hiệu ứng nhà kính tăng => nhiệt độ Trái đất tăng.
 • Khí thải từ sản xuất công nghiệp và sinh hoạt => mưa axit => tầng ôzôn mỏng và thủng.

2. Ô nhiễm môi trường nước ngọt, biển và đại dương

 • Chất thải công nghiệp và sinh hoạt chưa xử lí đổ trực tiếp vào sông hồ => ô nhiễm => thiếu nước sạch.
 • Chất thải công nghiệp chưa xử lí => đổ trực tiếp vào sông biển, đắm tàu, rửa tàu, tràn dầu => môi trường biển chịu nhiều tổn thất.

3. Suy giảm đa dạng sinh học

 • Khai thác thiên nhiên quá mức => sinh vật bị tuyệt chủng hoặc sắp tuyệt chủng => mất nhiều loài SV, gen di truyền, thực phẩm, thuốc, nguyên liệu sản xuất …

III. Một số vấn đề khác

Xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo và nạn khủng bố trở thành mối đe dọa trực tiếp tới ổn định hòa bình của thế giới.

Đánh giá bài viết
4 3.603
Địa lý lớp 11 Xem thêm