30 đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2

1
ĐỀ SỐ 1) 30 đề thi giữa học 2 môn Toán lớp 2
Câu 1. nh: (2 điểm)
3 x 5 = 4 x 8 = 5 x 5= 1 x 5=
24 : 4= 30 : 5 = 12 : 3= 20 : 2=
Câu 2. Đặt tính rồi tính (1 điểm)
39 + 26 56 - 37
……………… ………………
……………… ………………
……………… ………………
Câu 3. m X (1 điểm)
X x 3 = 24 X : 4 = 8
………………. …………………..
………………. …………………..
Câu 4. (1 điểm)
a/ Khoanh vào chữ đặt dưới hình đã màu
3
1
A B C
b/ Khoanh o
5
1
số chấm tròn trong hình sau:
Câu 5. (2 điểm)
Điền số thích hợp vào (trong các phép tính sau:
(x 4 = 12 : 6 = 2
20 : (= 5 5 x ( = 5
Câu 6. (2 điểm)
35 bạn xếp thành 5 hàng bằng nhau. Hỏi mỗi hàng bao nhiêu bạn ?
Bài giải
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
2
Câu 7. Quan t hình điền vào chỗ chấm:(1 điểm)
D
G Đường gấp khúc trên có tên là:………..
2cm Đường gấp khúc trên có độ dài là:...........
C 4 cm 3cm
E
ĐỀ SỐ 2)
Trường:………………………………….. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC II
Lớp:……………………………………… Năm học: 2019 2020
Họ tên:………………………………... Môn: TOÁN KHỐI 2
Thời gian: 60 phút
Bài 1(1 điểm). Tính nhẩm:
3 x 4 = …………. 12 : 2 = ………….
4 x 5 = …………. 15 : 5 = ………….
Bài 2(1 điểm). Tìm x
a. x x 5 = 20 b. x : 5 = 3
.................................... ...................................
.................................... ...................................
.................................... ...................................
Bài 3(1 điểm). Tính?
a. 5 x 7 15 = .............................. b. 2 x 5 + 29 = ................................
...................................................... .....................................................
Bài 4 (1 điểm). Viết phép nhân thích hợp
a) 4 + 4 + 4+ 4 = ........................
b) 5 + 5 +5 = ..............................
Bài 5(3 điểm). Khoanh o chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
a. Đ dài đường gấp khúc MNP là:
A. 8 cm
B. 9 cm
C. 10 cm
b. nh chu vi hình tam giác độ dài các cạnh là: 7 cm, 10 cm 13 cm
A. 30 cm B. 20 cm C. 40 cm
c. Đã chia ½ hình nào?
A B C
Bài 6(1 điểm). Khoanh o chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
M
N
P
2 cm
3 cm
4 cm
3
Số hình tứ giác trong hình vẽ là:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Bài 7 (1điểm). Mỗi can đựng 2 l dầu. Hỏi 10 can như thế đựng bao nhiêu lít dầu?
Bài giải:
Bài 8 (1điểm). Có 18 cờ chia đều cho 3 tổ. Hỏi mỗi tổ có mấy cờ?
Bài giải:
ĐỀ SỐ 3)
Trường : ............................................ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Lớp: .............................................. Môn: TOÁN Khối 2
Họ n : ............................................. Năm học: 2019 2020
Thời gian : 60 phút.
Bài 1: Tính nhẩm (2 điểm)
2 x 3 = ……. 3 x 6 = …… 4 x 7 = …….. 5 x 2 =……..
8 : 2 =……... 21 : 3 =…….. 12 : 4 = ……. 20 : 5 = ……..
Bài 2: Tính (1 điểm)
a/ 4 x 5 18 = ………………. b/ 2 x 8 + 10 =…………….
=……………….. =…………….
Bài 3: Điền dấu (>,<,=) thích hợp vào ô trống (2 điểm)
a/ 4 x 1 12 : 3 b/ 5 x 3 3 x 5
c/ 10 : 2 2 x 5 d/ 3 x 6 8 : 2
Bài 4 : Tìm x (1 điểm)
a/ X x 3 = 27 b/ X : 2 = 5
…………… ……………..
…………… ……………..

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 2

30 đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 bao gồm các đề có các bài luyện tập, giúp các em học sinh học tốt Toán lớp 2, rèn luyện kỹ năng giải bài tập, chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra giữa học kì 2 lớp 2 đạt kết quả cao.

Các bài tập ở nhà lớp 2:

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2:

Ngoài các đề thi giữa kì thì các em có thể tham khảo thêm: Bộ đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 có rất nhiều dạng bài tập được VnDoc.com tổng hợp lại, giúp các em học sinh ôn luyện học tốt Toán lớp 2, rèn luyện kỹ năng giải bài tập, chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra giữa học kì 2 lớp 2 đạt kết quả cao nhất. Bên cạnh đó các em có thể chuẩn bị ôn dần Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 là tài liệu ôn tập và luyện thi cuối học kì 2 dành cho các em học sinh lớp 2 cực kỳ hữu ích. Chúc các em có những bài ôn thi hiệu quả nhất.

Ngoài 30 đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 trên, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 2 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn Thông tư 22 của Bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 2, và môn Toán 2.

Đánh giá bài viết
119 7.420
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 2 Xem thêm