Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2018 - 2019

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán bao gồm các bài luyện tập, giúp các em học sinh học tốt Toán lớp 2, rèn luyện kỹ năng giải bài tập, chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra giữa học kì 2 lớp 2 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II

Môn : TOÁN LỚP 2

Thời gian: 45 phút

Năm học: 2018 - 2019

(dành cho các em ôn tập)

Họ và tên HS: ................................................

Lớp: 2.....

Điểm

Giám thị 1

Giám thị 2

Giám khảo 1

Giám khảo 2

*Đề thi:

1/ Đếm thêm rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

4 ; ……; 12 ; 16 ; …….; ……..; 28 ; 32 ; …….; 40.

2/ Đặt tính rồi tính: (1 điểm)

a) 46 + 30 + 19

b) 85 – 18

3/ Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: (1,5 điểm)

a) 99 …. 100

b) 4 x 8 .... 30

87 …. 78

18 : 2 .... 3 x 3

4/ Tính: (1,5 điểm)

a) 2 x 7 = ………

35 : 5 = ………

b) 24l : 3 = ………

5cm 5 = ………

5/ Tính: (1 điểm)

5 x 9 + 49 =

6/ Ghi tên các đường gấp khúc gồm 2 đoạn thẳng có trong hình vẽ vào chỗ chấm: (1điểm)

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán

7/ Giải bài toán sau: (2 điểm)

Mỗi học sinh được phát 4 quyển vở. Hỏi 5 học sinh như thế được phát tất cả bao nhiêu quyển vở?

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

8/ Điền dấu phép tính thích hợp vào chỗ chấm để có phép tính đúng: (1 điểm)

5 .... 5 = 25

5 …. 5 = 10

ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II TOÁN 2:

1/ Đếm thêm rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40.

2/ Đặt tính rồi tính: (1 điểm)

Đề kiểm tra giữa HK 2 lớp 2

3/ Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: (1,5 điểm)

a) 99 <100

87 > 78

b) 4 x 8 > 30

18 : 2 = 3 x 3

4/ Tính: (1,5 điểm)

a) 2 x 7 = 14

35 : 5 = 7

b) 24l : 3 = 8l

5cm x 5 = 25cm

5/ Tính: (1 điểm)

5 x 9 + 49 = 45 + 49 = 94

6/ Ghi tên các đường gấp khúc gồm 2 đoạn thẳng có trong hình vẽ: (1 điểm)

ABC; BCD hoặc DCB; CBA.

7/ Giải bài toán sau: (2 điểm)

Bài giải:

Số quyển vở 5 học sinh được phát tất cả là:

4 x 5 = 20 (quyển vở)

Đáp số: 20 quyển vở

8/ Điền dấu phép tính thích hợp vào chỗ chấm để có phép tính đúng: (1 điểm)

5 x 5 = 25

5 + 5 = 10

* HƯỚNG DẪN CHẤM:

Bài 1: (1 điểm)

- HS điền đúng 1 số vào ô trống: 0,25 điểm.

Bài 2: (1 điểm)

- Đặt tính đúng 1 phép tính: 0,25 điểm.

- Tính đúng 1 kết quả: 0,25 điểm.

+ Kết quả đúng, đặt tính sai: không được điểm.

Bài 3: (1,5 điểm)

- HS điền đúng 1 dấu vào chỗ chấm ở cột a: 0,25 điểm.

- HS điền đúng 1 dấu vào chỗ chấm ở cột b: 0,5 điểm.

Bài 4: (1,5 điểm)

- HS tính đúng 1 kết quả ở cột a: 0,25 điểm.

- HS tính đúng 1 kết quả ở cột b có kèm theo đơn vị: 0,5 điểm.

+ Tính đúng kết quả, sai hoặc thiếu đơn vị: 0,25 điểm/1 kết quả.

Bài 5: (1 điểm)

- Tính đúng 1 bước: 0,5 điểm.

- Bước 2 đúng, sai hoặc thiếu bước 1: không được điểm.

Bài 6: (1 điểm)

- Viết đúng tên 1 đường gấp khúc: 0,5 điểm.

Bài 7: ( 2 điểm)

- Viết đúng câu lời giải: 0,5 điểm.

- Viết đúng phép tính: 0,5 điểm.

- Tính đúng kết quả có kèm theo đơn vị: 0,5 điểm.

+ Kết quả đúng, sai hoặc thiếu đơn vị: không được điểm.

- Viết đúng đáp số có kèm theo đơn vị: 0,5 điểm.

+ Đáp số đúng, sai hoặc thiếu đơn vị: không được điểm.

Bài 8: (1 điểm)

- Điền đúng 1 dấu phép tính vào chỗ chấm: 0,5 điểm.

Ngoài Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2018 - 2019 trên, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 2 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn Thông tư 22 của Bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 2, và môn Toán 2.

Đánh giá bài viết
24 17.978
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 2 lớp 2 Xem thêm