Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 trường Tiểu học Hòa Hưng 3, Kiên Giang năm học 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 trường Tiểu học Hòa Hưng 3, Kiên Giang năm học 2015 - 2016 là đề kiểm tra giữa kì II môn Toán lớp 2. Đề thi giữa kì 2 lớp 2 này có hướng dẫn chấm điểm kèm theo, giúp các bạn học sinh có thể nắm được những ý chính của câu hỏi và ôn tập một cách hiệu quả nhất. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 trường Tiểu học Hòa Hưng 3, Kiên Giang năm học 2015 - 2016

Bộ đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 2

PHÒNG GD & ĐT H. GIỒNG RIỀNG

TRƯỜNG TH HÒA HƯNG 3

ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỮA HK II

Môn: Toán 2 – Năm học 2015 - 2016

1. (1 điểm) Khoanh vào kết quả đúng của các phép nhân sau: 2 x 6 = .... ; 3 x 4 = .... ; 4 x 9 = .... ; 5 x 8 = .... ?

A. 8; 7; 13; 13. B. 12; 12; 36; 40. C. 11; 13; 35; 41. D. 12; 12; 38; 30.

2. (1 điểm) Có 15 cái kẹo chia đều cho 3 bạn. Hỏi mỗi bạn có mấy cái kẹo? Em hãy khoanh vào kết quả đúng dưới đây:

A. 5 cái kẹo. B. 6 cái kẹo. C. 7 cái kẹo. D. 8 cái kẹo.

3. (1 điểm) Cho phép nhân 2 x 4 = 8. Em hãy khoanh vào phép chia thích hợp dưới đây:

A. 2 : 4 = 8.

4 : 2 = 8.

B. 8 : 2 = 4.

8 : 4 = 2.

C. 8 : 4 = 4.

4 : 8 = 4.

D. 2 : 4 = 4.

4 : 2 = 4.

4. (1 điểm) Khoanh vào tên gọi đúng của hình bên:

Đề thi giữa kỳ II môn Toán lớp 2

A. đoạn thẳng. B. đường thẳng. C. đường gấp khúc. D. Hình chữ nhật.

5. (1 điểm) Hãy khoanh vào hình đã tô màu 1/3 số ô vuông trong những hình dưới đây:

Đề thi giữa kỳ II môn Toán lớp 2

6. (1 điểm) Một đội làm việc có 20 người được chia đều thành 4 tổ. Hỏi mỗi tổ là một phần mấy? Em hãy khoanh vào kết quả đúng dưới đây:

A. 1/2 B. 1/3 C. 1/4 D. 1/5

7. (2 điểm) Một đoạn dây đồng được uốn thành hình tam giác như hình vẽ. Tính độ dài đoạn dây đồng đó?

Đề thi giữa kỳ II môn Toán lớp 2

Bài giải
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

8. (2 điểm) Lớp 2A có 25 học sinh được xếp đều thành 5 tổ. Hỏi mỗi tổ có mấy học sinh?

Bài giải
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2

Câu 1: B (1 điểm)

Câu 2: A (1 điểm)

Câu 3: B (1 điểm)

Câu 4: C (1 điểm)

Câu 5: B (1 điểm)

Câu 6: D (1 điểm)

Câu 7 (2 điểm):

Bài giải

Độ dài đoạn dây đồng đó là: (0,5 điểm)

3 + 3 + 3 = 9 (cm) (1 điểm)

Đáp số: 9 cm (0,5 điểm)

Câu 8 (2 điểm):

Bài giải

Mỗi tổ có số học sinh là: (0,5 điểm)

25 : 5 = 5 (học sinh) (1 điểm)

Đáp số: 5 học sinh (0,5 điểm)

Đánh giá bài viết
91 51.222
Toán lớp 2 Xem thêm