Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 25: Hiệu điện thế

Trắc nghiệm Vật lý lớp 7 có đáp án

Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 25: Hiệu điện thế do VnDoc sưu tầm và biên soạn, hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện lý thuyết bài học, làm quen các dạng câu hỏi trắc nghiệm Lý khác nhau trong chương trình học kì 2 lớp 7.

Câu 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một………………

A. Điện thế
B. Hiệu điện thế
C. Cường độ điện thế
D. Cường độ dòng điện

Câu 2: Chọn câu đúng nhất

Hiệu điện thế được đo bằng:

A. Ampe kế
B. Vôn kế
C. Điện kế
D. Áp kế

Câu 3: Chọn câu trả lời đúng

Đơn vị đo hiệu điện thế là:

A. Jun B. Ampe

C. Vôn D. Niu – tơn

Câu 4: Chọn câu sai

A. 1V = 1000mV
B. 1kV = 1000mV
C. 1mV = 0,001V
D. 1000V = 1kV

Câu 5: Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Trên vôn kế, ở các chốt nối dây có kí hiệu dấu (+) và dấu (-). Dấu (+) phải được nối với……………của nguồn, dấu (-) phải nối với………..của nguồn

A. Cực âm, cực dương
B. Cực âm, cực âm
C. Cực dương, cực âm
D. Cực dương, cực dương

Câu 6: Chọn câu trả lời đúng

Đối với pin tròn thường sử dụng trong các đồng hồ treo tường trong nhà, giá trị hiệu điện thế giữa hai cực là:

A. 1,5 V B. 3,0 V

C. 6,0 V D. 9,0 V

Câu 7: Chọn câu trả lời đúng

Vật lí 7 bài 25

Đối với loại pin vuông như hình 12.1, giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nó là:

A. 1,5 V B. 3, 0 V

C. 6,0 V D. 9,0 V

Câu 8: Chọn câu trả lời đúng

Giữa hai lỗ của ổ điện lấy trong mạng điện gia đình ở Việt Nam, giá trị hiệu điện thế là:

A. 100 V hay 200 V
B. 110 V hay 220 V
C. 200 V hay 240 V
D. 90 V hay 240 V

Câu 9: Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, ta phải mắc vôn kế………….với đoạn mạch đó

A. Nối tiếp B. Song song

C. Hỗn hợp D. Tùy ý

Câu 10: Chọn câu trả lời đúng

Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu ổ cắm điện trong nhà, ta phải chỉnh giai đo trên vôn kế có giới hạn đo:

A. Điện một chiều (DC), GHĐ bằng 220 V
B. Điện xoay chiều (AC), GHĐ nhỏ hơn 220 V
C. Điện một chiều (DC), GHĐ lớn hơn 220 V
D. Điện xoay chiều (AC), GHĐ lớn hơn 220 V

Đáp án Trắc nghiệm Vật lý lớp 7

Câu 1:

Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế

Đáp án: B

Câu 2:

Hiệu điện thế được đo bằng vôn kế

Đáp án: B

Câu 3:

Đơn vị đo hiệu điện thế là vôn (V)

Đáp án: C

Câu 4:

1kV = 1000 V => câu sai B

Đáp án: B

Câu 5:

Trên vôn kế, ở các chốt nối dây có kí hiệu dấu (+) và dấu (-). Dấu (+) phải được nối với cực dương của nguồn, dấu (-) phải nối với cực âm của nguồn

Đáp án: C

Câu 6:

Đối với pin tròn thường sử dụng trong các đồng hồ treo tường trong nhà, giá trị hiệu điện thế giữa hai cực là 1,5V

Đáp án: A

Câu 7:

Đối với loại pin vuông như hình 12.1, giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nó là 9,0 V

Đáp án: D

Câu 8:

Giữa hai lỗ của ổ điện lấy trong nhà ở Việt Nam, giá trị hiệu điện thế là 110V hay 220 V

Đáp án: B

Câu 9:

Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, ta phải mắc vôn kế song song với đoạn mạch đó

Đáp án: B

Câu 10:

Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu ổ cắm điện trong nhà, ta phải chỉnh giai đo trên vôn kế có giới hạn đo Điện xoay chiều (AC), GHĐ lớn hơn 220 V

Đáp án: D

Đánh giá bài viết
7 1.823
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Vật lý 7 Xem thêm