Trắc nghiệm Vật lí 7 bài 8

Trắc nghiệm môn Vật lý lớp 7 bài 8: Gương cầu lõm được VnDoc tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Vật lý lớp 7.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý: Gương cầu lõm

Câu 1: Ảnh ảo của vật tạo bởi gương cầu lõm có tính chất nào dưới đây?

 1. Lớn bằng vật.
 2. Lớn hơn vật.
 3. Nhỏ hơn vật.
 4. Nhỏ hơn ảnh tạo bởi gương cầu lồi.

Câu 2: Chiếu một chùm tia tới song song lên một gương cầu lõm, ta thu được một chùm tia phản xạ có tính chất nào dưới đây?

 1. Song song.
 2. Hội tụ.
 3. Phân kì.
 4. Không truyền theo đường thẳng.

Câu 3: Vì sao trên ô tô trên xe máy, người ta không gắn gương cầu lõm để cho người lái xe quan sát ảnh ảo của các vật ở phía sau xe?

 1. Vì ảnh không rõ nét.
 2. Vì vật phải để rất gần gương mới cho ảnh ảo.
 3. Vì ảnh ảo nhỏ hơn vật nhiều lần.
 4. Vì ảnh ảo nằm xa gương ở phía sau mắt.

Câu 4: Trong ba loại gương (gương cầu lồi, gương phẳng, gương cầu lõm), gương nào cho ảnh ảo của cùng một vật lớn hơn? Xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải?

 1. Gương phẳng, gương cầu lõm, gương cầu lồi.
 2. Gương cầu lõm, gương cầu lồi, gương phẳng.
 3. Gương cầu lõm, gương phẳng, gương cầu lồi.
 4. Gương cầu lồi, gương phẳng, gương cầu lõm.

Câu 5: Vì sao nhờ có gương phản xạ, đèn pin lại có thể chiếu ánh sáng đi xa? Khoanh tròn câu trả lời đúng?

 1. Vì gương hắt ánh sáng trở lại
 2. Vì gương cho ảnh ảo rõ hơn
 3. Vì đó là gương cầu lõm cho chùm phản xạ song song
 4. Vì nhờ có gương ta nhìn thấy những vật ở xa

Câu 6: Mặt phản xạ của gương cầu lõm là

 1. Mặt trong của chỏm cầu
 2. Mặt ngoài của chỏm cầu
 3. Mặt phẳng như gương phẳng
 4. A, B, C đều đúng

Câu 7: Một bạn học sinh đã đặt một viên bi trước một gương cầu lõm rất gần mặt gương và rút ra được một số kết luận. Theo em kết luận nào sau đây không đúng?

 1. Ảnh của viên bi là ảnh ảo
 2. Ảnh của viên bi không hứng được trên màn chắn
 3. Ảnh của viên bi lớn hơn viên bi
 4. Ảnh của viên bi có thể hứng được ở sau gương

Câu 8: Các loại gương nào sau đây có hiện tượng phản xạ ánh sáng khi có ánh sáng truyền đến nó?

 1. Gương phẳng
 2. Gương cầu lồi
 3. Gương cầu lõm
 4. Cả ba loại gương trên

Câu 9: Em hãy chọn câu đúng trong các câu dưới đây?

 1. Gương cầu lõm luôn luôn cho ảnh ảo
 2. Gương cầu lõm có thể cho ảnh thật hay ảnh ảo. Ảnh ảo của vật qua gương cầu lõm lớn hơn vật
 3. Vì các gương cầu lõm cho ảnh lớn hơn vật nhưng vẫn nhỏ hơn gương cầu lồi
 4. Vì bề rộng vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn gương cầu lõm có cùng kích thước và gương cầu lồi luôn cho ảnh ảo nhỏ hơn vật

Câu 10: Tại sao ở các góc đường có khúc cua hẹp người ta lại lắp các loại gương cầu lồi mà không dùng các gương cầu lõm mặc dù gương cầu lõm vẫn có thể cho ảnh ảo lớn hơn vật như gương cầu lồi?

 1. Vì các gương cầu lồi cho ảnh rõ nét hơn
 2. Vì các gương cầu lồi luôn luôn cho ảnh ảo
 3. Vì các gương cầu lõm cho ảnh lớn hơn vật nhưng vẫn nhỏ hơn gương cầu lồi
 4. Vì bề rộng của vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn gương cầu lõm có cùng kích thước và gương cầu lồi luôn cho ảnh ảo nhỏ hơn vật

Câu 11: Hãy chọn câu đúng trong các câu dưới đây?

 1. Gương cầu lõm cho ảnh nhỏ hơn vật tuy nhiên càng đưa vật ra xa thì kích thước của ảnh càng tăng
 2. Gương cầu lõm cho ảnh lớn hơn vật tuy nhiên càng đưa vật ra xa kích thước của ảnh càng nhỏ
 3. Nếu dịch vật ra xa gương cầu lõm, cách gương một khoảng lớn hơn bán kính của gương thì gương cầu lõm sẽ cho ảnh thật nhỏ hơn vật và ngược chiều
 4. Ảnh qua gương cầu lõm bao giờ cũng là ảnh ảo

Câu 12: Chiếu một chùm tia tới phân kì đến gương cầu lõm ta có thể thu được những chùm sáng phản xạ nào sau đây?

 1. Chùm sáng phân kì
 2. Chùm sáng hội tụ
 3. Chùm sáng song song
 4. Cả ba câu trên đều đúng

-----------------------------------------

Với nội dung bài Trắc nghiệm môn Vật lý lớp 7 bài 8: Gương cầu lõm gồm có các câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về khái niệm, đặc điểm và tính chất của gương cầu lõm....

Như vậy VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Vật lý lớp 7 bài 8: Gương cầu lõm. Để có kết quả cao hơn trong học tập, các bạn học sinh có thể tham khảo thêm Trắc nghiệm Vật lý 7, Giải bài tập Vật Lí 7, Giải Vở BT Vật Lý 7, Lý thuyết Vật lí 7, Tài liệu học tập lớp 7

Đánh giá bài viết
3 1.964
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm Vật lý 7 Xem thêm