Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 7

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 7

Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 7 với các câu hỏi trắc nghiệm Lý được xây dựng bám sát theo chương trình học lớp 7 hỗ trợ thầy cô cùng các em học sinh trong quá trình học tập, ôn luyện đạt thành tích cao.

Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 7: Gương cầu lồi

Câu 1: Ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi là:

A. Ảnh thật, bằng vật.

B. Ảnh ảo, bằng vật.

C. Ảnh ảo, cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.

D. Không hứng được trên màn và bé hơn vật.

Câu 2: Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi như thế nào so với vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước?

A. Hẹp hơn

B. Bằng nhau

C. Rộng hơn

D. Có thể lớn hơn hoặc bằng

Câu 3: Vật nào sau đây có hình dạng giống một gương cầu lồi?

A. Mặt nước lặng sóng

B. Đáy cốc thủy tinh

C. Đáy chậu nhựa

D. Mặt ngoài chiếc thìa inox

Câu 4: Gương cầu lồi thường được dùng ở đâu?

A. Gương chiếu hậu của ô tô, xe máy

B. Gương đặt ở những đoạn đường gấp khúc

C. Gương đặt ở đầu xe tải

D. Cả 3 trường hợp trên

Câu 5: Trên xe ô tô, người ta gắn gương cầu lồi để cho người lái xe quan sát các vật ở phía sau xe có lợi gì hơn là gắn gương phẳng?

A. Ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi rõ hơn trong gương phẳng.

B. Ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi to hơn trong gương phẳng.

C. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước.

D. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi sáng rõ hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng.

Câu 6: Đặt hai viên pin giống hệt nhau trước một gương cầu lồi và một gương phẳng. Kết luận nào sau đây là đúng khi so sánh kích thước ảnh của viên pin tạo bởi gương cầu lồi và gương phẳng?

A. Ảnh tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn ảnh tạo bởi gương phẳng.

B. Ảnh tạo bời gương cầu lồi bằng ảnh tạo bởi gương phăng.

C. Ảnh tạo bởi gương cầu lồi lớn hơn ảnh tạo bởi gương phẳng.

D. Không thể so sánh được.

Câu 7: Người lái xe ô tô dùng gương cầu lồi đặt ở phía trước mặt để quan sát các vật ở phía sau lưng có lợi gì hơn là dùng gương phẳng?

A. Ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi rõ hơn trong gương phẳng.

B. Ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi to hơn trong gương phẳng.

C. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước.

D. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi sáng rõ hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng.

Câu 8: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có những tính chất nào sau đây?

A. Ảnh thật, bằng vật.

B. Ảnh ảo, bằng vật.

C. Ảnh ảo, cách gương một khoảng băng khoảng cách từ vật đến gương.

D. Không hứng được trên màn và bé hơn vật.

Câu 9: Chiếu một chùm sáng song song lên một gương cầu lồi, ta thu được một chùm sáng phản xạ có tính chất:

A. Song song

B. Hội tụ

C. Phân kì

D. Không truyền theo đường thẳng

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Vật lý 7

Câu123456789
Đáp ánDCDDCACDC
Đánh giá bài viết
1 830
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Vật lý 7 Xem thêm