Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện

Trắc nghiệm Vật lý lớp 7 có đáp án

Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện do VnDoc sưu tầm và biên soạn, giúp học sinh củng cố kiến thức bài học và rèn luyện cùng nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Lý khác nhau trong chương trình học lớp 7.

Câu 1: Chọn câu trả lời đúng

Trong các thiết bị điện trong gia đình, điôt phát quang có thể có trong các thiết bị nào sau đây?

A. Đèn báo trên TV
B. Đèn báo trên ổn áp điện
C. Đèn báo trên máy vi tính
D. Cả ba câu đều đúng

Câu 2: Chọn câu trả lời đúng

Cầu chì có tác dụng gì trong mạch điện ở nhà?

A. Ngắt mạch điện khi có sự cố chập điện
B. Trang trí cho đẹp các bảng điện
C. Bảo vệ an toàn cho các thiết bị điện
D. Câu A và C đúng

Câu 3: Chọn câu trả lời đúng

Băng kép hoạt động dựa trên tác dụng gì của dòng điện?

A. Tác dụng phát sáng
B. Tác dụng nhiệt
C. Tác dụng từ
D. Tác dụng hóa học

Câu 4: Chọn câu trả lời đúng

Quan sát bếp điện khi hoạt động và cho biết có những tác dụng nào của dòng điện?

A. Tác dụng từ
B. Tác dụng nhiệt
C. Tác dụng phát sáng
D. Câu B và C đúng

Câu 5: Chọn câu trả lời đúng

Dùng một sợi dây đồng nối liền hai cực của một cục pin còn đang sử dụng. Cục pin sẽ nóng dần lên. Điều này là do tác dụng nào của dòng điện?

A. Tác dụng từ
B. Tác dụng nhiệt
C. Tác dụng hóa học
D. Tác dụng sinh lí

Câu 6: Chọn câu trả lời đúng

Chuông điện hoạt động dựa trên tác dụng nào của dòng điện?

A. Tác dụng phát sáng
B. Tác dụng nhiệt
C. Tác dụng từ
D. Tác dụng hóa học

Câu 7: Chọn câu trả lời đúng

Tác dụng sinh lí của dòng điện khi đi qua cơ thể người là:

A. Làm các cơ co giật
B. Làm tim ngừng đập
C. Làm tê liệt thần kinh
D. Cả ba câu trên

Câu 8: Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Dòng điện đi qua dung dịch muối đồng làm cho thỏi than nối với………..được phủ một lớp đồng. Điều này chứng tỏ dòng điện có tác dụng……….

A. Cực dương, tác dụng hóa học
B. Cực âm, tác dụng nhiệt
C. Cực âm, tác dụng hóa học
D. Cực dương, tác dụng từ

Câu 9: Chọn câu trả lời đúng

Trong quá trình sạc pin cho điện thoại di động. Dòng điện có các tác dụng gì?

A. Tác dụng nhiệt
B. Tác dụng từ
C. Tác dụng hóa học
D. Câu A và C đúng

Câu 10: Chọn câu trả lời đúng

Trong các quá trình sau, quá trình nào không ứng dụng tác dụng hóa học của dòng điện:

A. Sơn tĩnh điện
B. Mạ kim loại
C. Sạc pin
D. Nạp điện cho bình ắc – qui

Đáp án Trắc nghiệm Vật lý lớp 7

Câu 1:

Trong các thiết bị điện trong gia đình, điôt phát quang có thể có trong các thiết bị:

  • Đèn báo trên TV
  • Đèn báo trên ổn áp điện
  • Đèn báo trên máy vi tính

Đáp án: D

Câu 2: Cầu chì có tác dụng trong mạch điện ở nhà:

  • Ngắt mạch điện khi có sự cố chập điện
  • Bảo vệ an toàn cho các thiết bị điện

Đáp án: D

Câu 3: Băng kép hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện

Đáp án: B

Câu 4:

Bếp điện khi hoạt động tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện => câu D đúng

Đáp án: D

Câu 5:

Dùng mộ sợi dây đồng nối liền hai cực của một cực pin còn đang sử dụng. Cục pin sẽ nóng dần lên. Đó là do tác dụng nhiệt của dòng điện

Đáp án: B

Câu 6:

Chuông điện hoạt động dựa trên tác dụng từ của dòng diện

Đáp án: C

Câu 7:

Tác dụng sinh lý của dòng điện khi đi qua cơ thể người là:

  • Làm các cơ co giật
  • Làm tim ngừng đập
  • Làm tê liệt thần kinh

Đáp án: D

Câu 8:

Dòng điện đi qua dung dịch muối đồng làm cho thỏi than nối với cực âm được phủ một lớp đồng. Điều này chứng tỏ dòng điện có tác dụng hóa học

Đáp án: C

Câu 9:

Trong quá trình sạc pin cho điện thoại di động. Dòng điện có các tác dụng nhiệt và tác dụng hóa học

Đáp án: D

Câu 10:

Trong các quá trình sau, quá trình sơn tĩnh điện không ứng dụng tác dụng hóa học của dòng điện

Đáp án: A

Đánh giá bài viết
11 2.779
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Vật lý 7 Xem thêm