Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 2: Sự truyền ánh sáng

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 7

Trắc nghiệm Vật lý 7 Bài 2: Sự truyền ánh sáng là tài liệu tham khảo hữu ích hỗ trợ thầy cô cùng các em trong quá trình học tập, ôn luyện nhằm đạt thành tích cao môn Vật lý lớp 7.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 2: Sự truyền ánh sáng

Câu 1: Chùm sáng do dây tóc bóng đèn pin (đèn đang bật sáng) phát ra có tính chất nào dưới đây?

A. Song song

B. Phân kì

C. Hội tụ

D. Đầu tiên hội tụ sau đó phân kì

Câu 2: Trong trường hợp nào dưới đây, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng?

A. Trong môi trường trong suốt

B. Đi từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác

C. Trong môi trường đồng tính

D. Trong môi trường trong suốt và đồng tính

Câu 3: Trên hình vẽ biểu diễn các tia sáng, mũi tên cho ta biết điều gi?

A. Ánh sáng đang chuyển động

B. Ánh sáng mạnh hay yếu

C. Ánh sáng truyền đi nhanh hay chậm

D. Hướng truyền của ánh sáng

Câu 4: Chùm sáng song song gồm ... trên đường truyền của chúng

A. Các tia sáng giao nhau

B. Các tia sáng không giao nhau

C. Các tia sáng chỉ cắt nhau một lần

D. Các tia sáng loe rộng ra

Câu 5: Chọn một phát biểu không đúng về đường truyền của tia sáng:

A. Trong môi trường trong suốt nhưng không đồng tính, ánh sáng không truyền theo đường thẳng.

B. Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.

C. Tia sáng là đường truyền ánh sáng bằng đường thẳng có mũi tên chỉ hướng.

D. Trong môi trường trong suốt nhưng không đồng tính, ánh sáng luôn truyền theo đường thẳng.

Câu 6: Chùm tia song song là chùm tia gồm các tia sáng?

A. Không giao nhau

B. Gặp nhau ở vô cực

C. Hội tụ cũng không phân kì

D. Các câu A, B, C đều đúng

Câu 7: Chọn câu sai

A. Tia sáng là đường truyền của ánh sáng. Đường đi của tia sáng giữa hai điểm là đường ngắn nhất của hai điểm đó

B. Chùm tia phân kỳ là chùm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng

C. Nguồn sáng là các vật tự phát ra ánh sáng

D. Các vật sáng gồm các nguồn sáng và các vật được chiếu sáng

Câu 8: Chọn câu trả lời đúng

A. Chùm tia phân kì là chùm sáng phát ra từ nguồn điểm

B. Chùm tia hội tụ là chùm sáng mà trong đó các tia sáng đồng qui tại một điểm

C. Chùm tia song song là chùm gồm các tia sáng song song coi như phát ra từ vật ở xa

D. A, B, C đều đúng

Câu 9: Chọn câu đúng

A. Chùm sáng song song gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng

B. Chùm sáng càng xa càng loe rộng ra được gọi là chùm phân kì

C. Chùm sáng xuất phát từ bóng đèn tròn là chùm hội tụ

D. Chùm sáng xuất phát từ bóng đèn dài là chùm sáng song song

Câu 10: Chọn câu sai:

A. Ánh sáng phát ra từ chùm sáng hội tụ sẽ gặp nhau tại một điểm

B. Ánh sáng phát ra từ chùm sáng song song thì không thể cắt nhau

C. Trong chùm sáng hội tụ, các tia sáng đều xuất phát từ cùng một điểm

D. Trong chùm sáng phân kì, khoảng cách càng xa nguồn thì chùm sáng càng loe rộng

Câu 11: Chọn phát biểu đúng về “Định luật truyền thẳng của ánh sáng”

A. Trong một môi trường trong suốt và thay đổi ánh sáng truyền đi theo đường thẳng

B. Trong một môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo đường thẳng

C. Trong một môi trường trong suốt và không đổi ánh sáng truyền đi theo đường gấp khúc

D. Trong một môi trường trong suốt và thay đổi ánh sáng truyền đi đi theo đường gấp khúc

Câu 12: Ánh sáng truyền theo đường thẳng khi ánh sáng:

A. Trong môi trường trong suốt và đồng tính

B. Trong môi trường trong suốt

C. Truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác

D. Truyền từ môi trường đồng tính này sang môi trường đồng tính khác

Câu 13: Đường truyền ánh sáng được biểu diễn bằng:

A. Chùm sáng

B. Hạt sáng

C. Bó sáng

D. Tia sáng

Câu 14: Điền từ thích hợp vào chỗ trống

a. Chùm sáng song song gồm các tia sáng … (1) … trên đường truyền của chúng.

b. Chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng … (2) … trên đường truyền của chúng.

c. Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng … (3) … trên đường truyền của chúng.

Thứ tự 1, 2, 3 là:

A. Giao nhau, không giao nhau, loe rộng ra

B. Không giao nhau, giao nhau, loe rộng ra

C. Giao nhau, loe rộng ra, không giao nhau

D. Loe rộng ra, giao nhau, không giao nhau

Câu 15: Chùm sáng do dây tóc bóng đèn pin đang bật phát ra có tính chất nào sau đây?

A. Song song

B. Hội tụ

C. Phân kì

D. Hội tụ rồi phân kì

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Vật lý 7

1.B2.D3.D4.B5.D
6.D7.B8.D9.B10.D
11.B12.A13.D14.B15.C
Đánh giá bài viết
10 10.932
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Vật lý 7 Xem thêm