Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài Trắc nghiệm môn Vật lý lớp 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng được VnDoc tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Vật lý lớp 7.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý: Định luật phản xạ ánh sáng

Câu 1: Nội dung nào sau đây không thuộc về Định luật phản xạ ánh sáng?

 1. Góc phản xạ bằng góc tới.
 2. Tia phản xạ nằm trong gương phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới.
 3. Phương của tia tới xác định bằng góc SIN = i gọi là góc tới.
 4. Góc phản xạ nhỏ hơn góc tới.

Câu 2: Chiếu một tia tới lên một gương phẳng với góc tới i = 30o. Trong các câu sau đây thì câu nào sai?

 1. Góc phản xạ i’ = 30o
 2. i + i’ = 30o
 3. i’ + b = 90o
 4. a = b = 60o

Câu 3: Khi gương đặt tại A, góc giữa tia tới và gương bằng bao nhiêu độ để tia phản xạ đi thẳng đứng vào giếng?

A. 60°B. 30°C. 45°D. 65°

Câu 4: Chọn góc đo thích hợp để điền vào chỗ trống: Khi tia tới có góc tới ............... thì tia phản xạ gần như thẳng hàng với tia tới.

 1. i = 60o                        B. i = 90o                           C. i = 30o                           D. i = 45o

Câu 5: Chọn một phát biểu đúng về mối liên hệ giữa tia tới và tia phản xạ?

 1. Khi tia tới có góc tới i = 0o thì tia phản xạ có phương trùng với tia tới.
 2. Khi tia tới có góc tới i = 45o thì tia phản xạ có phương vuông góc với tia tới.
 3. Khi tia tới có góc tới i = 90o thì tia phản xạ gần như thẳng hàng với tia tới.
 4. Tất cả đều đúng

Câu 6: Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 40°. Góc tới có giá trị nào sau đây?

 1. 20°                             B. 80°                           C. 40°                            D. 60°

Câu 7: Chiếu một tia sáng vuông góc với mặt một gương phẳng. Góc phản xạ r có giá trị nào sau đây?

 1. r = 90°                        B. r = 45°                      C. r = 180°                     D. r = 0°

Câu 8: Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng, tia phản xạ thu được nằm trong mặt phẳng nào?

 1. Mặt gương
 2. Mặt phẳng tạo bởi tia tới và mặt gương
 3. Mặt phẳng vuông góc với tia tới
 4. Mặt phẳng tạo bởi tia tới và pháp tuyến với gương ở điểm tới

Câu 9: Vận tốc ánh sáng khi truyền trong không khí có giá trị bằng 300 000 000 m/s, khoảng cách từ Mặt Trời đến Trái Đất khoảng 150 000 000 km. Thời gian ánh sáng truyền từ Mặt Trời đến Trái Đất là

 1. 5s                               B. 50 s                            C. 500s                            D. 5000s

Câu 10: Ảnh của một vật tạo bởi gương là:

A. Hình của một vật quan sát được sau gương

B. Hình của một vật quan sát được trên màn

C. Hình của một vật quan sát được trên màn qua gương

D. Hình của một vật quan sát được trong gương

Câu 11: Hiện tương phản cạ ánh sáng là hiện tượng:

A. xảy ra khi chiếu một tia sáng vào gương bị khúc xạ qua gương

B. xảy ra khi chiếu một tia sáng vào mặt nước bị nước cho đi là là đi trên mặt nước

C. xảy ra khi chiếu một tia sáng vào gương bị gương hắt trở lại môi trường cũ

D. xảy ra khi chiếu một tia sáng vào nước bị gãy khúc

Câu 12: Khi ánh sáng gặp gương phẳng bị hắt lại theo một hướng xác định được gọi là hiện tượng:

A. Khúc xạ ánh sáng

B. Phản xạ ánh sáng

C. Tán xạ ánh sáng

D. Nhiễu xạ ánh sáng

Câu 13: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây:

A. Ảnh của một vật tạo bởi gương là hình của một vật quan sát được trên màn qua gương

B. Ảnh của một vật tạo bởi gương là hình của một vật quan sát được trên màn

C. Ảnh của một vật tạo bởi gương là hình của một vật quan sát được trong gương

D. Ảnh của một vật tạo bởi gương là hình của một vật quan sát được sau gương

Câu 14: Theo định luật phản xạ ánh sáng ta có:

A. Tia phản xạ và tia tới đối xứng nhau qua pháp tuyến

B. Pháp tuyến là đường phân giác của góc tạo bởi tia phản xạ và tia tới

C. Góc phản xạ bằng góc tới

D. A, B, C đều đúng

-----------------------------------------

Với nội dung bài Trắc nghiệm môn Vật lý lớp 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng gồm có các câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về khái niệm, tính chất của định luật phản xạ ánh sáng ....

Như vậy VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Vật lý lớp 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng. Để có kết quả cao hơn trong học tập, các bạn học sinh có thể tham khảo thêm Trắc nghiệm Vật lý 7, Giải bài tập Vật Lí 7, Giải Vở BT Vật Lý 7, Lý thuyết Vật lí 7, Tài liệu học tập lớp 7

Đánh giá bài viết
3 5.288
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm Vật lý 7 Xem thêm