Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

Trắc nghiệm Vật lý lớp 7 có đáp án

Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện giúp học sinh không chỉ củng cố lý thuyết bài học, mà còn làm quen với các dạng câu hỏi trắc nghiệm Lý khác nhau trong chương trình học lớp 7.

1. Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Vật dẫn điện…………khi…………….chạy qua

A. Nóng lên, có dòng điện
B. Nóng lên, không có dòng điện
C. Không nóng lên, có dòng điện
D. Cả ba câu đều sai

2. Sắp xếp theo thứ tự các chất có nhiệt độ nóng chảy tăng dần

A. Vonfram, thép, đồng, chì
B. Chì, đồng, thép, vonfram
C. Chì, thép, đồng, vonfram
D. Thép, đồng, chì, vonfram

3. Chọn câu phát biểu sai

A. Tác dụng nhiệt của dòng điện là làm cho vật dẫn điện nóng lên
B. Vật dẫn điện nóng lên khi có dòng điện chạy qua
C. Dòng điện có tác dụng phát sáng
D. Tác dụng phát sáng của dòng điện là làm cho vật dẫn điện nóng lên tới nhiệt độ cao và phát sáng

4. Chọn câu trả lời đúng

Bóng đèn tròn trong gia đình phát sáng là do:

A. Tác dụng nhiệt của dòng điện
B. Tác dụng phát sáng của dòng điện
C. Vừa tác dụng nhiệt, vừa tác dụng phát sáng
D. Dựa trên các tác dụng khác

5. Chọn câu trả lời đúng

Bóng đèn huỳnh quang trong gia đình phát sáng là do

A. Tác dụng nhiệt của dòng điện
B. Tác dụng hóa học của dòng điện
C. Dựa trên tác dụng từ của dòng điện
D. Cả A, B, C đều sai

6. Chọn câu trả lời đúng

Thiết bị điện nào sau đây hoạt động không dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện:

A. Bếp điện
B. Bàn ủi
C. Nồi cơm điện
D. Quạt máy

7. Chọn câu trả lời đúng

Khi đèn điôt phát quang phát sáng thì có:

A. Dòng điện chạy từ bản cực âm sang bản cực dương của đèn
B. Dòng điện chạy từ bản cực dương sang bản cực âm của đèn
C. Dòng điện chạy từ bản cực này sang bản cực kia của đèn
D. Không có dòng điện chạy vào các bản cực của đèn

8. Chọn phát biểu sai

A. Bóng đèn tròn phát sáng là do dòng điện chạy qua dây tóc, làm dây tóc nóng tới nhiệt độ cao và phát sáng

B. Bóng đèn bút thử điện phát sáng là do dòng điện chạy qua chất khí trong bóng đèn, làm chất khí này nóng lên và phát sáng

C. Bóng đèn huỳnh quang phát sáng là do dòng điện kích thích lớp bột phát quang được phủ bên thành trong bóng đèn phát sáng

D. Điôt phát quang phát sáng là do các bản cực nóng lên và phát sáng

9. Chọn câu trả lời đúng

Tác dụng nhiệt của dòng điện trong thiết bị nào sau đây là có ích:

A. Bàn ủi
B. Máy sấy tóc
C. Lò nướng điện
D. Cả A, B,C đều đúng

10. Chọn câu trả lời đúng

Tác dụng hóa học của dòng điện trong thiết bị nào sau đây là có ích:

A. Tivi
B. Bể mạ đi
C. Cầu chì
D. Đầu DVD

Đáp án Trắc nghiệm Vật lý lớp 7

Câu12345678910
Đáp ánABDCDDBDDB
Đánh giá bài viết
8 3.436
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Vật lý 7 Xem thêm