Trắc nghiệm Vật lý 7 Bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài Trắc nghiệm môn Vật lý lớp 7 bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng được VnDoc tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Vật lý lớp 7.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Câu 1: Chọn phát biểu không đúng khi nói về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng?

 1. Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật.
 2. Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và nhỏ hơn vật.
 3. Các tia sáng từ điểm sáng S tới gương phẳng cho tia phản xạ có đường kéo dài đi qua ảnh ảo S’.
 4. Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó tới gương.

Câu 2: Ảnh ảo là gì?

 1. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn
 2. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng luôn luôn hứng được trên màn chắn
 3. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng song song với màn chắn
 4. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có thể hứng được trên màn chắn

Câu 3: Khi nhìn xuống vũng nước, một học sinh thấy ảnh của một cột điện ở xa. Câu giải thích nào sau đây là đúng?

 1. Vì mặt nước đóng vai trò là một gương phẳng
 2. Vì mặt nước có thể hấp thụ ánh sáng
 3. Vì mặt nước có thể truyền được hình ảnh
 4. Vì một lí do khác

Câu 4: Câu nào trong những câu dưới đây là đúng?

 1. Ảnh của một vật qua gương phẳng lớn hơn vật
 2. Ảnh của một vật qua gương phẳng nhỏ hơn vật
 3. Dùng màn chắn có thể hứng được ảnh của một vật qua gương phẳng
 4. Ảnh của một vật qua gương phẳng lớn bằng vật

Câu 5: Một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng một khoảng d cho một ảnh S’ cách gương một khoảng d’. So sánh d và d’

 1. d = d’
 2. d > d’
 3. d < d’
 4. Không so sánh được vì ảnh là ảo, vật là thật.

Câu 6: Nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, tính chất nào dưới đây là đúng?

 1. Hứng được trên màn hình và lớn bằng vật
 2. Không hứng được trên màn và bé hơn vật
 3. Không hứng được trên màn và lớn bằng vật
 4. Hứng được được trên màn và lớn hơn vật

Câu 7: Một vật sáng AB đặt trước một gương phẳng. Góc tạo bởi vật và mặt gương bằng 60o. Hãy tìm góc tạo bởi ảnh và mặt gương.

 1. 20o                    B. 45o                             C. 60o                   D. 30o

Câu 8: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không có tính chất nào dưới đây?

 1. Hứng được trên màn và lớn bằng vật
 2. Không hứng được trên màn
 3. Không hứng được trên màn và lớn bằng vật
 4. Cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.

Câu 9: Nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, câu phát biểu nào dưới đây là đúng?

 1. Hứng được trên màn và lớn bằng vật
 2. Không hứng được trên màn và bé hơn vật
 3. Không hứng được trên màn và lớn bằng vật
 4. Hứng được trên màn và lớn hơn vật

Câu 10: Chọn câu trả lời đúng Khi soi gương, ta thấy?

 1. Ảnh thật ở sau gương
 2. Ảnh ảo ở sau gương
 3. Ảnh thật ở trước gương
 4. Ảnh ảo ở trước gương

Câu 11: Chọn câu trả lời đúng Ảnh của một một vật qua một gương phẳng luôn là

 1. Ảnh thật, cùng chiều và nhỏ hơn vật
 2. Ảnh thật cùng chiều và bằng vật, đối xứng nhau qua gương
 3. Ảnh ảo, cùng chiều, bằng vật, đối xứng nhau qua gương
 4. Ảnh ảo, ngược chiều, lớn hơn vật

Câu 12: Vì sao ta nhìn thấy ảnh của một vật trong gương phẳng?

A. Vì có ánh sáng đi từ vật vòng ra sau gương rồi đến mắt ta

B. Vì có ánh sáng truyền thẳng từ vật đến mắt ta

C. Vì mắt ta chiếu ra những tia sáng đến gương rồi quay lại chiếu sáng vật

D. Vì có ánh sáng từ vật truyền đến gương, phản xạ trên gương rồi truyền từ ảnh đến mắt ta

Câu 13: Điền từ thích hợp vào ô trống:

Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng … khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương

A. Bằng

B. Nhỏ hơn

C. Lớn hơn

D. Lớn hơn hoặc bằng

Câu 14: Khi soi gương ta thấy:

A. Ảnh thật ở sau gương

B. Ảnh thật trước gương

C. Ảnh ảo ở sau gương

D. Ảnh ảo ở trước gương

Câu 15: Phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, câu phát biểu nào dưới đây đúng?

A. Ảnh tạo bởi gương phẳng hứng được trên màn và lớn bằng vật

B. Ảnh tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn và bé hơn vật

C. Ảnh tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn và lớn bằng vật

D. Ảnh tạo bởi gương phẳng hứng được trên màn và lớn hơn vật

-----------------------------------------

Với nội dung bài Trắc nghiệm môn Vật lý lớp 7 bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng gồm có các câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về khái niệm, tính chất của ảnh một vật tạo bởi gương....

Như vậy VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Vật lý lớp 7 bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng. Để có kết quả cao hơn trong học tập, các bạn học sinh có thể tham khảo thêm Trắc nghiệm Vật lý 7, Giải bài tập Vật Lí 7, Giải Vở BT Vật Lý 7, Lý thuyết Vật lí 7, Tài liệu học tập lớp 7

Đánh giá bài viết
6 3.555
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm Vật lý 7 Xem thêm