Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Chuyên đề Vật lý lớp 7: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng được VnDoc tổng hợp và chia sẻ. Trong thực tế hầu như các em đều soi gương để chỉnh quần áo, đầu tóc cho ngay ngắn và gọn gàng trước khi đi học, đi chơi… Tuy nhiên, chúng ta lại chưa biết các đặc điểm của ảnh được tạo bởi gương phẳng như thế nào? cùng tìm hiểu bài học dưới đây để hiểu hơn về đặc điểm và cách vẽ ảnh (dựng ảnh) của vật tạo bởi gương phẳng như thế nào nhé.

Chuyên đề: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

1. Đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có đặc điểm:

- Là ảnh ảo (không hứng được trên màn chắn).

- Có kích thước lớn bằng vật.

- Đối xứng với vật qua gương phẳng (tức là khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương).

2. Lưu ý

- Ảnh của vật là tập hợp ảnh của tất cả các điểm trên vật.

- Các tia sáng từ điểm sáng S tới gương phẳng cho tia phản xạ có đường kéo dài đi qua ảnh ảo S’.

chuyên đề vật lý 7

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Cách vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

* Muốn vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng ta vẽ ảnh của các điểm đặc biệt trên ảnh sau đó nối các điểm ảnh cho ta ảnh của vật.

* Muốn vẽ ảnh của một điểm ta dựa vào:

- Định luật phản xạ ánh sáng.

- Các tia sáng từ điểm sáng S tới gương phẳng cho tia phản xạ có đường kéo dài đi qua ảnh ảo S’.

Cách vẽ:

chuyên đề vật lý 7

- Từ một điểm S ta vẽ hai tia tới mặt phẳng gương.

- Vẽ hai tia phản xạ tương ứng.

- Giao nhau của phần kéo dài hai tia phản xạ chính là ảnh S’ của S (hình a).

Lưu ý: Nên chọn một tia tới đặc biệt là tia vuông góc với mặt phẳng gương cho tia phản xạ bật trở lại (hình b)

* Tính chất ảnh của vật qua gương phẳng

Cách vẽ: Chỉ cần lấy điểm đối xứng

- Ảnh S’ của S qua gương phẳng (hình c).

- Ảnh A’B’ của vật AB qua gương phẳng (hình d).

III. TRẮC NGHIỆM

Bài 1: Chọn phát biểu đúng?

A. Ảnh của một vật qua gương phẳng luôn luôn nhỏ hơn vật.

B. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có thể lớn hơn vật tùy thuộc vào vị trí đặt vật trước gương.

C. Nếu đặt màn ở một vị trí thích hợp, vật ở trước gương, ta có thể hứng được ảnh của vật tạo bởi gương phẳng.

D. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng luôn có kích thước bằng vật.

- Ảnh tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn ⇒ Đáp án C sai.

- Ảnh tạo bởi gương phẳng lớn bằng vật ⇒ Đáp án A, B sai. Đáp án D đúng.

Bài 2: Một người cao 1,6m đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách gương 1,5m. Hỏi người đó cách gương bao nhiêu?

A. 3m B. 3,2m C. 1,5m D. 1,6m

Ảnh và vật đối xứng nhau qua gương phẳng nên khoảng cách từ vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh đến gương. Vì vậy một người đứng trước gương phẳng cho ảnh cách gương 1,5m thì người đó cũng cách gương 1,5m

Vậy đáp án đúng là C.

Bài 3: Khi nào ta có thể nhìn thấy ảnh S’ của một điểm sáng S đặt trước gương phẳng?

A. Khi ảnh S’ ở phía trước mắt ta.

B. Khi S’ là nguồn sáng

C. Khi giữa mắt và ảnh S’ không có vật chắn sáng.

D. Khi mắt nhận được tia phản xạ của các tia tới xuất phát từ điểm sáng S.

- Để nhìn được vật thì tia sáng từ vật phát ra phải đi đến mắt người.

- Để nhìn được ảnh của vật qua gương, mắt phải nhận được tia phản xạ của các tia tới xuất phát từ điểm sáng S.

⇒ Đáp án đúng là D.

Bài 4: Vì sao ta đặt màn hứng ảnh tại vị trí ảnh ảo S’ của điểm sáng S do gương phẳng tạo ra mà không hứng được ảnh trên màn?

A. Vì ảnh ảo là nguồn sáng.

B. Vì chùm tia phản xạ là chùm phân kì không hội tụ trên màn.

C. Vì ảnh ảo là vật sáng.

D. Vì khoảng cách từ ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương.

Ảnh ảo S’ của điểm sáng S do gương phẳng tạo ra là giao điểm của đường kéo dài của các tia sáng phản xạ trên gương. Vì thế khi ta đặt màn hứng ảnh tại vị trí ảnh ảo S’ của điểm sáng S thì sẽ không hứng được ảnh trên màn ⇒ Đáp án đúng là B.

Bài 5: Cho điểm sáng S trước gương phẳng cách ảnh S’ của nó qua gương một khoảng 54cm. Ảnh S’ của S tạo bởi gương phẳng nằm cách gương một khoảng:

A. 54cm B. 45cm C. 27cm D. 37cmChuyên đề vật lý 7

- S và S’ đối xứng nhau qua gương phẳng nên khoảng cách từ S đến gương bằng khoảng cách từ S’ đến gương hay SH = S’H (1)

- Theo đề bài S’ cách S một khoảng là 54cm

Mà SS’ = 54 cm = SH + S’H (2)

Từ (1) (2) ⇒ SS’ = S’H + S’H = 2.S’H = 54 cm

⇒ S'H = 54/2 = 27cm

Vậy ảnh S’ của S nằm cách gương một khoảng là 27 cm

Bài 6: Một vật sáng AB đặt trước một gương phẳng (hình vẽ).

a) Hãy vẽ ảnh của vật AB tạo bởi gương phẳng.

b) Đặt mắt tại điểm M nhìn vào gương, hãy vẽ tia sáng xuất phát từ A đến gương cho tia phản xạ lọt vào mắt.

Chuyên đề vật lý 7

a) Qua gương vẽ A’ đối xứng với A, B’ đối xứng với B.

Nối A’ và B’ ta xác định được ảnh A’B’ của vật AB.

Chuyên đề vật lý 7

b) Nối A’ với M, A’M cắt gương tại điểm tới I.

Từ A vẽ tia tới AI và tia phản xạ MI.

Chuyên đề vật lý 7

Bài 7: Chiếu một tia sáng SI tới một gương phẳng. Nếu quay tia này xung quanh điểm S một góc α thì tia phản xạ quay một góc bằng bao nhiêu?

Chuyên đề vật lý 7

- Tia SI quay xung quanh điểm S một góc α. Nghĩa là Chuyên đề vật lý 7

- Do S’ đối xứng với S qua gương nên:

SH = S’H

Chuyên đề vật lý 7

Câu 8: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không có tính chất nào dưới đây?

A. Hứng được trên màn và lớn bằng vật

B. Không hứng được trên màn

C. Không hứng được trên màn và lớn bằng vật

D. Cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.

Đáp án: A

Câu 9: Nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, câu phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Hứng được trên màn và lớn bằng vật

B. Không hứng được trên màn và bé hơn vật

C. Không hứng được trên màn và lớn bằng vật

D. Hứng được trên màn và lớn hơn vật

Đáp án: C

Câu 10: Chọn câu trả lời đúng.

Khi soi gương, ta thấy

A. Ảnh thật ở sau gương

B. Ảnh ảo ở sau gương

C. Ảnh thật ở trước gương

D. Ảnh ảo ở trước gương

Đáp án: B

Câu 11: Chọn câu trả lời đúng.

Ảnh của một một vật qua một gương phẳng luôn là:

A. Ảnh thật, cùng chiều và nhỏ hơn vật

B. Ảnh thật cùng chiều và bằng vật, đối xứng nhau qua gương

C. Ảnh ảo, cùng chiều, bằng vật, đối xứng nhau qua gương

D. Ảnh ảo, ngược chiều, lớn hơn vật

Đáp án: C

.............................................

Chuyên đề Vật lý lớp 7: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng được VnDoc chia sẻ trên đây. Hy vọng tài liệu giúp các em hiểu hơn về đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, từ đó áp dụng tốt giải bài tập cuối bài. Chúc các em học tốt, nếu các em có câu hỏi thắc mắc hay muốn trao đổi kiến thức lớp 7, các em truy cập link hỏi - đáp học tập dưới đây nhé.

Ngoài lý thuyết Vật lý 7 Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, mời các bạn tham khảo thêm Chuyên đề Vật lý 7, Tài liệu học tập lớp 7VnDoc tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc.

Đặt câu hỏi về học tập, giáo dục, giải bài tập của bạn tại chuyên mục Hỏi đáp của VnDoc
Hỏi - ĐápTruy cập ngay: Hỏi - Đáp học tập
Đánh giá bài viết
51 100.800
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Zai Vinh Ngyễn
  Zai Vinh Ngyễn

  có ai biết vẽ hình 1.69 ở bài khtn lý năm 1000 ko

  Thích Phản hồi 22:39 02/05

  Chuyên đề Vật lý 7

  Xem thêm