Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 24: Cường độ dòng điện

Trắc nghiệm Vật lý lớp 7 có đáp án

VnDoc gửi tới các em bài Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 24: Cường độ dòng điện bao gồm nhiều dạng bài tập, câu hỏi trắc nghiệm bám sát nội dung kiến thức trọng tâm của bài, hỗ trợ củng cố lý thuyết và rèn luyện nhằm đạt thành tích cao môn Lý lớp 7.

Câu 1: Chọn câu trả lời đúng

Cho mạch điện như hình 11.13

Vật lý 7 bài 24

A. Công tắc A ở vị trí 1, công tắc B ở vị trí 2: đèn sáng
B. Công tắc A ở vị trí 2, công tắc B ở vị trí 1: đèn sáng
C. Công tắc A ở vị trí 1, công tắc B ở vị trí 1: đèn sáng
D. Câu A và B đúng

Câu 2: Chọn câu trả lời đúng

Ampe kế là dụng cụ dùng để đo:

A. Tác dụng của dòng điện
B. Mức độ của dòng điện
C. Cường độ dòng điện
D. Khả năng của dòng điện

Câu 3: Chọn câu trả lời đúng

Số chỉ của ampe kế:

A. Cho biết mức độ mạnh yếu của dòng điện
B. Là giá trị của cường độ dòng điện
C. Cả hai câu A và B đều sai
D. Cả hai câu A và B đều đúng

Câu 4: Chọn câu trả lời đúng

Kí hiệu nào sau đây là kí hiệu của ampe kế khi vẽ sơ đồ mạch điện:

Vật lý 7 bài 24

Câu 5: Chọn câu sai

A. 1A = 1000mA B. 1A = 103mA

C. 1mA = 103A D. 1mA = 0,001 A

Câu 6: Chọn câu trả lời đúng

Vật lý 7 bài 24

Trong sơ đồ thí nghiệm hình 11.14, đồng hồ đo được dùng để đo đại lượng nào?

A. Hiệu điện thế
B. Cường độ dòng điện
C. Cường độ điện trường
D. Cường độ từ trường

Câu 7: Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Dòng điện chạy qua đèn có……………thì đèn…………….

A. Cường độ càng nhỏ, càng cháy sáng
B. Cường độ càng lớn, sáng càng yếu
C. Cường độ càng lớn, càng cháy sáng
D. Cường độ thay đổi, sáng như nhau

Câu 8: Chọn đáp số đúng

A. 1,25 A = 125 mA
B. 0,125A = 1250 mA
C. 125 mA = 0,125 A
D. 1250 mA = 12,5 A

Câu 9: Chọn câu trả lời đúng

Để đo cường độ dòng điện 15 mA, nên chọn Ampe kế nào có giới hạn đo phù hợp nhất?

A. 2 mA B. 20 mA

C. 200 mA D. 2 A

Câu 10: Chọn câu trả lời đúngv

Ở các chốt nối dây của ampe kế thường có ghi kí hiệu (+) và (-)

A. Kí hiệu (+) là nối với cực âm của nguồn điện
B. Kí hiệu (-) là nối với cực âm của nguồn điện
C. Kí hiệu (+) là nối với cực dương của nguồn điện
D. Câu B và C đúng

Đáp án Trắc nghiệm Vật lý lớp 7

Câu 1:

Trong mạch điện như hình 11.13, đèn sáng khi:

Công tắc A ở vị trí 1, công tắc B ở vị trí 2

Công tắc A ở vị trí 2, công tắc B ở vị trí 1

Đáp án: D

Câu 2:

Ampe kế là dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện

Đáp án: C

Câu 3:

Số chỉ của ampe kế:

  • Cho biết mức độ mạnh yếu của dòng điện
  • Là giá trị của cường độ dòng điện

Đáp án: D

Câu 4:

Kí hiệu A là kí hiệu của ampe kế khi vẽ sơ đồ mạch điện

Đáp án: A

Câu 5:

1 mA = 0,001 A = 10-3A => câu sai C

Đáp án: C

Câu 6:

Trong sơ đồ thí nghiệm hình 11.14, đồng hồ đo được dùng để đo cường độ dòng điện

Đáp án: B

Câu 7:

Dòng điện chạy qua đèn có cường độ càng lớn thì đèn càng cháy sáng

Đáp án: C

Câu 8:

125 mA = 0,125 A

Đáp án: C

Câu 9:

Để đo cường độ dòng điện 15mA, nên chọn ampe kế nào có giới hạn đo phù hợp nhất là 20 mA

Đáp án: B

Câu 10:

Kí hiệu ở các chốt nối dây của ampe kế:

  • Kí hiệu (-) là nối với cực âm của nguồn điện
  • Kí hiệu (+) là nối với cực dương của nguồn điện

Đáp án: D

Tham khảo thêm các bài trắc nghiệm Vật lý 7 khác trong chương trình học tại đây: https://vndoc.com/vat-ly-lop-7.

Đánh giá bài viết
12 3.044
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Vật lý 7 Xem thêm