Yêu cầu rà soát sửa đổi chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo

Mức phụ cấp ưu đãi cho giáo viên

VnDoc mời các bạn cùng tìm hiểu bài viết Yêu cầu rà soát sửa đổi chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn 8589/VPCP-KGVX ngày 24/11/2021 về ý kiến của Đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập. Theo quy định của pháp luật hiện nay thì mức phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập được tính như thế nào? VnDoc mời các bạn cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây để nắm được những thay đổi về mức phụ cấp ưu đãi nghề giáo theo công văn 8589.

Công văn nêu rõ, về ý kiến của Đại biểu Quốc hội Dương Khắc Mai và Đại biểu Quốc hội Nguyễn Trường Giang đối với việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập tại Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Phó Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc và các Bộ, cơ quan có liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định (nếu có) bảo đảm công bằng, phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, kiểm tra, xử lý trường hợp mà Đại biểu Quốc hội phản ánh.

Hiện nay, theo quy định tại Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC thì mức ưu đãi được hưởng theo nghề nhà giáo được tính theo công thức:

Mức phụ cấp ưu đãi = 1,49 triệu đồng x [hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x tỷ lệ % phụ cấp ưu đãi.

Trong đó, tỷ lệ phụ cấp ưu đãi được quy định cụ thể tại Quyết định 244/2005/QĐ-TTG.

Đánh giá bài viết
1 2.711
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm