Bài giảng Hóa học 11 Bài 2

Bài giảng Bài 2 Hóa học 11

Bài giảng Hóa học 11 bài 2: Axit, bazơ và muối giúp các em nắm được nội dung bài học, hiểu về định nghĩa axit, bazơ, hidroxit lưỡng tính và muối theo thuyết A-rê-ni-ut, hiểu được axit một nấc, axit nhiều nấc, muối trung hòa, muối axit theo định nghĩa. Mời quý thầy cô tham khảo và tải bài giảng miễn phí phục vụ việc giảng dạy.

Giáo án Hóa học 11 bài 2

Bài 2: Axit, bazơ và muối

Bài giảng Hóa học 11 bài 2: Axit, bazơ và muối được thiết kế trên phần mềm PowerPoint, với việc sử dụng nhiều hình ảnh sinh động. Đồng thời, còn giúp các em nắm được các nội dung chính của bài học như định nghĩa axit, bazơ, hiđroxit lưỡng tính và muối theo thuyết A-rê-ni-ut, hiểu được axit một nấc, axit nhiều nấc, muối trung hoà, muối axit; phân tích một số thí dụ về axit, bazơ, muối cụ thể, rút ra định nghĩa. Nhận biết được một chất cụ thể là axit, bazơ, muối, hiđroxit lưỡng tính, muối trung hoà, muối axit theo định nghĩa. VnDoc hi vọng, đây là bộ tài liệu tham khảo hữu ích cho việc soạn bài của quý thầy cô.

Hóa học 11 Bài 2

Bài giảng Hóa học 11 Bài 2

 Hóa học 11 Bài 2

Đánh giá bài viết
3 1.760
Sắp xếp theo

    Hóa học lớp 11

    Xem thêm