Bài giảng học tại nhà môn Vật lý 10 - Nghỉ dịch Covid 19

1
: 
LOI 1 : NH LUT BNG.
1- ng.
ng ca mt vt khng vi vn tc
v
nh:
p m.v
2-  bing ca lc.
mv mv F. t
hay p p p F. t
21
21
3- nh lut bng.
Phát biung ca mt h cô lp là mng bo toàn.
p p'
i vi h cô lp gm hai vt:
,
2
,
121
pppp
hoc
,
22
,
112211
vmvmvmvm
Bài tp minh ha
BÀI 1:t m
1
i vn tn va chm vào
vt m
2
= 4m
1
m n. Sau va chm, hai vt dính vào nhau và cùng chuyn
nh vn tc ca h ngay sau va chm.
GII
- Áp dnh lut bng:
p' p
1 1 1 2
m v m m v
 ln: m
1
v
1
= (m
1
+m
2
)v m
1
v
1
= 5m
1
v
v = v
1
/5= 10cm/s
BÀI 2:Mt b pháo khng 10 tn th chuyng ray nm ngang
không ma sát, trên b gn khu pháo 5 tn có khc bn ra theo
 cn lúc ra khi nòng súng 400 m/s. Tính vn tc ca
b pháo ngay sau khi bn nu:
a) u b ng yên.
b) u b pháo chuyng bn vi t 18 km/h.
Gii
- H (b pháo + khn) h kín
- Áp dnh lut bng:
p' p
(1)
2
a) u b ng yên. v = 0
(1)
1 2 1 3 3
m m v m v 0
33
1
12
mv
v
mm

Suy ra b pháo chuyc ching bn vi t
33
1
12
mv
100.400 8
v
m m 10000 5000 3

m/s 2,67 m/s
b) u b pháo chuyng bn vi t 18 km/h.
Chn ching bn.
Chiu (1) lên chic:
(m
1
+ m
2
)v
1
+ m
3
v
3
= (m
1
+ m
2
+ m
3
)v
1 2 3 3 3
1
12
m m m v m v
71
v
m m 30

2,37 m/s
v
1
> 0 sau khi bn b pháo tip tc chuyng bn vi t 2,37 m/s
BÀI TP T GII:
1.1) Hai vt có khng m
1
= 1 kg m
2
= 3 kg chuyng vi các vn tc v
1
= 3 m/s
và v
2
ng ca h  ln) trong ng hp
ng.
ng vi
1.2) Vt A khng m
1
ng vi vn tc v
1
tva chm vào
vt B kh ng m
2
    ng yên. Sau va chm chúng dính vào nhau
chuyng vi cùng vn tc v = 2,5 m/s. Tính v
1
.
: 4 m/s
1.3) Hai chm A, B có khng lt 3 kg và 5 kg, chuyng vào nhau
trên cùng mng thng vi vn t ln lt 4 m/s và 2 m/s. Ngay sau va
chm, A chuyi vn t l ln vn tc
ca B ngay sau va chm.
: 1,6 m/s
1
v
2
v
1
v
2
v
(+)
3
LOI 2 : CÔNG ,CÔNG SUT
c:
..A F S Cos
A: công ca lc (J) F: lc tác dng lên vt (N) ng chuyn di (m)
: là góc hp bng chuyng vng ca lc
ng hp:
Nu:
0
900
thì
0
Cos
ng)
Nu:
00
18090
thì
0
Cos
=> A<0 (công cn)
Nu:
0
90
thì
0
Cos
=> A=0 (lc không sinh công)
2. Công sut:
t
A
P
P: công sut (W) A: công thc hin (J) t: thi gian thc hin công (s)
Bài 1:
  

2
.
Gii
- Công ca lc
F
: A
F
= F.s.cos = 10
2
(J)
-Công trng lc
P
: A
P
= 0 vì
P
v
-Công phn lc
N
: A
N
= 0 vì
N
v
nh lut II Newton:
ms
F P N F ma
(*)
Chiu (*) lên trc Oy (Oy
v
): F.sin + N P = 0
N = P F.sin = 12,93 (N)
Lc ma sát F
ms
= .N = 2,59 (N)
-Công ca lc ma sát: A
Fms
= F
ms
.s.cos180
o
= - F
ms
.s = - 5,18 (J)
Bài 2: Mc khc kéo cho chuyng nhanh d cao
5 m, trong khong thi gian 20 giây. B qua sc cn ca không khí. nh công sut trung bình
ca lc kéo (ly g = 10 m/s
2
)
Gii
Ta có
2
o
1
S v t at
2

a = 0,1 (m/s
2
)
nh lut II Newton:
F P ma
(*)
Chiu (*) lên chiu chuyc
F - P = ma F = 101 (N)
0
45
t
0,2

Bài giảng học tại nhà môn Lý 10 năm 2020 - 2021

Bài giảng học tại nhà môn Vật lý 10 - Nghỉ dịch Covid 19 được VnDoc sưu tầm và chia sẻ tới quý thầy cô cũng như các bạn học sinh tài liệu ôn tập tại nhà trong thời gian nghỉ dịch bệnh. Quý thầy cô tải tài liệu tham khảo, các bạn học sinh tải về để làm bài rèn luyện thêm tại nhà

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Bài giảng học tại nhà môn Vật lý 10 - Nghỉ dịch Covid 19. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 84
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vật lý 10 - Giải lý 10 Xem thêm