Trắc nghiệm hàm số Toán lớp 10

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm: Hàm số do VnDoc.com biên soạn và đăng tải. Tài liệu trắc nghiệm hàm số này với các bài tập vận dụng: tìm tập xác định hàm số, tính chẵn lẻ, đồ thị hàm số, biến thiên hàm số, ... được xây dựng trên lý thuyết trọng tâm bài học, hỗ trợ quá trình củng cố bài học và ôn luyện nâng cao khả năng làm bài tập Đại số môn Toán lớp 10. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Tài liệu do VnDoc.com biên soạn và đăng tải, nghiêm cấm các hành vi sao chép mang mục đích thương mại.

Trắc nghiệm Hàm số Toán 10

Câu 1: Điểm M (-2 ; 3) thuộc đồ thị của hàm số nào sau đây:

A.y=x^2-3x+1

B.y=-x^2-4x-1

C.y=-2x^2+x-3

D.y=-x^2+x+1

Câu 2: Cho hàm số y=\frac{\sqrt{4-{{x}^{2}}}}{x}. Tìm tập xác định của hàm số?

A. D=(-2 ; 2)

B. D=[-2 ; 2]

C.D=[-2;2]\backslash \{0\}

D. D=R\backslash \{0\}

Câu 3: Cho hàm số y={{x}^{4}}+6{{x}^{3}}-2. Khẳng định nào sau đây sai:

A.y(-2)=-34

B.y(-1)=-7

C.y(1)=5

D.y(-3)=83

Câu 4: Chon mệnh đề đúng:

A. Hàm số y=2 x-\sqrt{2} tăng trên \mathbb{R}

B. Hàm số y=1 tăng trên \mathbb{R}

C. Hàm số y=\frac{5-x}{6} tăng trên \mathbb{R}

D. Hàm số y=\frac{-x}{2} tăng trên \mathbb{R}

Câu 5: Cho hàm số y=-{{x}^{2}}+x-3 (P) và 3 điểm A(1 ;-3) ; B(-1 ;-5) ; C(0 ; 3). Chọn mệnh đề đúng:

A. B \notin(P)

B. C \in(P)

C.B \in(P)

D. A \notin(P)

Câu 6: Tập xác định của hàm số y=\sqrt{1+x}+\sqrt{2-x} là:

A. R

B. [-1;2]

C.[-2;1]

D. [-1;-2]

Câu 7: Tập xác định của hàm số y=\frac{\sqrt{5-2x}}{(x-2)\sqrt{x-1}} là:

A. \left( 1;\frac{5}{2} \right]/\{2\}

B. \left(\frac{5}{2} ;+\infty\right)

C.\left(1 ; \frac{5}{2}\right]

D. \left(1 ; \frac{5}{2}\right)

Câu 8: Tập xác định của hàm số y=\frac{x-1}{x+1} là:

A.D=\mathbb{R}

B. D=\mathbb{R}  \backslash\{-1\}

C. D=\mathbb{R} \backslash \{1\}

D. D=\mathbb{R}  \backslash\{0\}

Câu 9: Cho hai hàm số: f(x)=x^{2}-3x ,g(x)=-x^{3}+x^{2}. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. f(x) chẵn; g(x) lẻ

B. f(x) và g(x)cũng lẻ

C. f(x), g(x) không chẵn không lẻ

D. f(x) lẻ; g(x) chẵn

Câu 10: Tập xác định của hàm số y=\sqrt{2-x}+\sqrt{3+x} là:

A.[-3;2]

B.[-3;2]

C.(-3;-2)

D.[2;+\infty)

Đáp án trắc nghiệm Hàm số Toán lớp 10

1 - B2 - B3 - D4 - A5 - C
6 - B7 - A8 - B9 - C10 - B

Trên đây là tài liệu về các dạng bài tập Toán lớp 10 về chủ đề hàm số. Mời quý phụ huynh và các bạn học sinh tham khảo thêm một số tài liệu khác như: Giải bài tập Toán lớp 10, chuyên đề Toán 10, ..... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Một số tài liệu liên quan tới hàm số khác:

Đánh giá bài viết
1 1.294
Sắp xếp theo
    Chuyên đề Toán 10 Xem thêm