Bài tập 36 + 15

Bài tập Toán lớp 2: 36 + 15 là tài liệu do VnDoc biên soạn với các bài tập Toán lớp 2 cơ bản, giúp các em học sinh luyện tập các dạng Toán lớp 2 đạt kết quả tốt nhất, góp phần củng cố thêm kiến thức của các em.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

A. Lý thuyết cần nhớ về phép toán 36 + 15

+ Phép cộng 36 + 15

Đặt tính:

Bài tập 36 + 15

+ Hàng đơn vị: 6 cộng với 5 bằng 11, viết 1 nhớ 1

+ Hàng chục: 3 cộng với 1 bằng 4, thêm 1 (nhớ ở hàng đơn vị), được 5, viết 5

B. Bài tập vận dụng về phép toán 36 + 15

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Kết quả của phép tính 27 + 16 là:

A. 41 B. 42 C. 40 D. 43

Câu 2: Tổng nào dưới đây cho kết quả nhỏ nhất?

A. 16 + 34 B. 38 + 17 C. 29 + 27 D. 32 + 19

Câu 3: Tính nhẩm 36 + 7 + 3 được kết quả là:

A. 45 B.46 C. 47 D. 48

Câu 4: Lớp 2A có 46 học sinh. Lớp 2B có 45 học sinh. Cả hai lớp có tất cả số học sinh là:

A. 91 học sinh B. 90 học sinh C. 92 học sinh D. 93 học sinh

Câu 5: Kết quả của phép tính 25 + 36 là:

A. 62 B. 63 C. 61 D. 64

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Số hạng 36 16 44 56 18
Số hạng 24 18 26 17 46
Tổng     70    

Bài 2: Tính:

38 + 26 = 17 + 46 = 27 + 26 = 36 + 19 =

Bài 3: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

17 + 24 …. 16 + 27 37 + 26 … 63 36 + 24 … 31 + 27
27 + 34 … 26 + 35 67 … 26 + 48 57 + 16 … 77

Bài 4: Giải bài toán theo lời tóm tắt sau:

Bao gạo thứ nhất nặng: 45kg

Bao gạo thứ hai nặng: 36kg

Cả hai bao gạo nặng: …kg?

C. Lời giải bài tập về phép toán 36 + 15

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
D B B A C

II. Bài tập tự luận

Bài 1:

Số hạng 36 16 44 56 18
Số hạng 24 18 26 17 46
Tổng 60 34 70 73 64

Bài 2:

38 + 26 = 64 17 + 46 = 63
27 + 26 = 53 36 + 19 = 55

Bài 3:

17 + 24 < 16 + 27 37 + 26 = 63 36 + 24 > 31 + 27
27 + 34 = 26 + 35 67 < 26 + 48 57 + 16 < 77

Bài 4:

Cả hai bao gạo nặng số ki-lô-gam là:

45 + 36 = 81 (kg)

Đáp số: 81kg

--------

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bài tập Toán lớp 2: 36 + 15. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 2 nâng caobài tập môn Toán lớp 2 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 92
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức Xem thêm