Bài tập ôn hè tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 có đáp án số 3

Bài tập ôn hè lên lớp 3 môn tiếng Anh có đáp án

Bài tập hè môn tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập ôn hè tiếng Anh lớp 2 lên 3 năm 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập hè tiếng Anh lên lớp 3 có đáp án được biên tập dưới nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 2 chương trình mới khác nhau giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả. 

Read and complete. 

A water buffalo lives on a farm. A dog lives in a house. A monkey lives in the forest. A bat lives on the cave. A frog lives under the water. Cats are my favorite animal. And they are in a house.

1. Cat lives_____________

2. Water buffalo lives ___________

3. A frog lives __________

4. A dog lives __________

5. A monkey lives _____________

Choose the odd one out.

1. A. Why B. mouse C. cat
2. A. park B. school C. bike
3. A. weather B. sunny C. cloudy
4. A. What B. happy C. How
5. A. be B. are C. am

Fill the blanks.

Where; How; tired; tiger; fine;

1. ____ are you?

2 . I am ______. What about you?

3. Are you _______? - Yes, I am.

4. Do you like ______? - No, I don't.

5. _____ is the buffalo? - It is in the zoo.

ĐÁP ÁN

Read and complete.

1. Cat lives_____in a house________

2. Water buffalo lives ____on a farm_______

3. A frog lives _____under the water_____

4. A dog lives ____in a house______

5. A monkey lives ______in the forest_______

Choose the odd one out.

1 - A; 2 - C; 3 - A; 4 - B; 5 - A;

Fill the blanks.

1. __How__ are you?

2 . I am ___fine___. What about you?

3. Are you ___tired____? - Yes, I am.

4. Do you like ___tiger___? - No, I don't.

5. ___Where__ is the buffalo? - It is in the zoo.

Trên đây là Bài tập hè môn tiếng Anh vào lớp 3 có đáp án. Mời các em tiếp tục tham khảo các tài liệu ôn tập khác được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để học tốt môn tiếng Anh hơn như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, ...

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 18
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm