Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 2

Ôn hè môn Tiếng Anh lớp 2 lên 3

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 2 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 2 dành cho các em học sinh lớp 2 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 3, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Xem thêm: Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 3

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 2 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 2

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 2 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 2 và môn Tiếng Việt 2. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Look at the picture and complete the words

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 2

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 2

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 2

1. l _ o _

2. _ k _ _ t

3. a _ _ l e j _ i _ e

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 2

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 2

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 2

4. _ o _ d _ e _

5. _ r _ _ k

6. p _ n e a _ _ l _

II/ Count

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 2

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 2

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 2

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 2

1. _______ pens

2. _______ cars

3. _______ dolls

4. _______ apples

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. hands/ have/ two/ I/ ./

_____________________________________

2. Do/ like/ you/ bananas/ ?/

_____________________________________

3. wearing/ ?/ you/ What/ are/

_____________________________________

4. shorts/ T-shirt/ a/ wearing/ brother/ is/ My/ and/./

_____________________________________

5. it/ is/ What/ ?/

_____________________________________

-The end-

Đáp án bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 2

I/ Look at the picture and complete the words

1. lion

2. skirt

3. apple juice

4. noodles

5. truck

6. pineapple

II/ Count

1. Four pens

2. Two cars

3. Six dolls

4. Seven apples

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. I have two hands.

2. Do you like bananas?

3. What are you wearing?

4. My brother is wearing a T-shirt and short.

5. What is it?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 2. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 2 hay như Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 1, Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 1.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 1.812
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm