Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 6

Ôn hè môn Tiếng Anh lớp 2 lên 3

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 6 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 2 dành cho các em học sinh lớp 2 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 3, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Xem thêm: Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 5 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 2 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 2

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 2 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 2 và môn Tiếng Việt 2. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 6

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Write “A/ An”

1. ____________ orange

2. ____________ apple

3. ____________ biscuit

4. ____________ handbag

5. ____________ eraser

II/ Look at the picture and write

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 6

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 6

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 6

1. _____________

2. ____________

3. ____________

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 6

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 6

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 6

4. ____________

5. ____________

6. ____________

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. here/ What/ with/ toys/ play/ with/ do/ you/ ?/

________________________________________________

2. like/ you/ Do/ cookies?

________________________________________________

3. a/ wearing/ He’s/ shirt/ ./

________________________________________________

4. eating/ is/ The/ monkey/ ./

________________________________________________

-The end-

Đáp án bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 6

I/ Write “A/ An”

1. ____an________ orange

2. ____an________ apple

3. ____a________ biscuit

4. ____a________ handbag

5. ____an________ eraser

II/ Look at the picture and write

1. lion

2. bike

3. skirt

4. zebra

5. farmer

6. bedroom

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. What toys do you play with here?

2. Do you like cookies?

3. He’s wearing a shirt.

4. The monkey is eating

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 6. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 2 hay như Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 5, Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 4.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 465
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm