Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 4

Ôn hè môn Tiếng Anh lớp 2 lên 3

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 4 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 2 dành cho các em học sinh lớp 2 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 3, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Xem thêm: Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 1 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 2 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 2

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 2 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 2 và môn Tiếng Việt 2. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 4

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the pictures and complete the words

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 4

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 4

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 4

1. _______________

2. _______________

3. _______________

4. _______________

5. _______________

6. _______________

Exercise 2: Write “A” or “An”

1. __________ orange

2. __________ English class

3. __________ giraffe

4. __________ pen

5. __________ eraser

Exercise 3: Reorder these words to have correct sentences

1. like/ cookies?/ you/ Do/

_________________________________________

2. wearing/ skirt/ is/ He/ ./ a/

_________________________________________

3. want/ The/ gold/ queen/./

_________________________________________

4. milk/ I/ like/ don’t/ ./

_________________________________________

5. The/ dirty/ clothes/ are/ ./

_________________________________________

-The end-

Đáp án bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 4

Exercise 1: Look at the pictures and complete the words

1. bread

2. rice

3. frog

4. hat

5. zebra

6. water

Exercise 2: Write “A” or “An”

1.____an______ orange

2.____an______ English class

3.____a______ giraffe

4.____a______ pen

5.____an______ eraser

Exercise 3: Reorder these words to have correct sentences

1. Do you like cookies?

2. He is wearing a skirt.

3. The queen wants gold.

4. I don’t like milk.

5. The clothes are dirty.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 4. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 2 hay như Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 3, Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 2.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.027
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm