Bài tập ôn hè tiếng anh lớp 2 lên lớp 3 có đáp án

Bài tập ôn hè môn tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 có đáp án

Bài tập hè môn tiếng Anh vào lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề cương ôn tập hè lên lớp 3 môn tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập ôn hè tiếng Anh lớp 2 lên 3 có đap án được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh lớp 2 giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

I. Reorder the words.

1. these/ What/ are/ ?/

______________________

2. dogs/ They/ are/ ./

______________________

3. so/ I/ thirsty/ am/ ./

______________________

4. banana/ I/ a/ have/ ./

______________________

5. doing/ What/ you/ are/ ?

______________________

II. Choose the correct answers.

1. A: Are there five children in the picture?

B: Is there five children in the picture?

2. A: Are there a snake?

B: Is there a snake?

3. A: Are there three frogs?

B: Is there three frogs?

4. A: Is there two dogs?

B: Are there two dogs?

5. A: Is there a cat?

B: Are there a cat?

III. Read and match.

AB
1. Let's takea. bubbles.
2. I like flyingb. hide and seek.
3. Linda is blowingc. a walk.
4. They are playingd. careful!
5. Bee. a kite.

IV. Fill in “am; is or are”.

1. I………………….a teacher and he …………….an engineer.

2. You .......... a policeman and I ………an astronaut..

3. We ......... pupils and you ……………………………………… a teacher

4. We .............football players and they……………………………………….tennis players.

5. He ................ a doctor and she ………………….an engineer.

ĐÁP ÁN

I. Reorder the words.

1 - What are these?

2 - They are dogs.

3 - I am so thirsty.

4 - I have a banana.

5 - What are you doing?

II. Choose the correct answers.

1 - A; 2 - B; 3 - A; 4 - B; 5 - A;

III. Read and match.

1 - c; 2 - e; 3 - a; 4 - b; 5 - d;

IV. Fill in “am; is or are”.

1. I…………am……….a teacher and he ……ss……….an engineer.

2. You .....are..... a policeman and I ……am…an astronaut..

3. We ....are..... pupils and you ………………are……………………… a teacher

4. We ....are.........football players and they………………are……………………….tennis players.

5. He .....is........... a doctor and she …………is…….an engineer.

Trên đây là Bài tập hè môn tiếng Anh vào lớp 3 có đáp án. Mời các em tiếp tục tham khảo các tài liệu ôn tập khác được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để học tốt môn tiếng Anh hơn như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, ...

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 404
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm