Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 1

Đề ôn hè tiếng Anh lớp 2 có đáp án

Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 1 là bài tập bổ trợ kiến thức cho các em học sinh lớp 2 trong thời gian nghỉ hè. Đề với những câu hỏi không quá khó, được để dưới dạng bài tập tiếng Anh trực tuyến cho các em học sinh luyện tập. Đề có đáp án kèm theo giúp các em có thể kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 2

 • Điền các từ "a/ an" vào chỗ trống trong câu.
 • 1. .....octopus
 • 2. ..... panda
 • 3. ... monkey
 • 4. ..... elephant
 • 5 .... tiger
 • 6. ..... board
 • 7. ..... fish
 • 8. ..... egg
 • 9. ..... cat
 • 10. ..... orange
 • Điền các từ cho sẵn vào chỗ trống trong câu.

  (is, what, egg, it, an, it)

  1. What ............it?
  2. It is ..........elephant
  3. ............is it?
  4. .....is a tiger
  5. What is.......?
  6. It is an..............
 • 1. What ............it?
  is
 • 2. It is ..........elephant.
  an
 • 3. ............is it?
  What
 • 4. .....is a tiger.
  It
 • 5. What is.......?
  it
 • 6. It is an..............
  egg
 • Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh.
 • 1. Mai/ am/ I/ .
  I am Mai.
 • 2. name/ is/ My/ Lara/ .
  My name is Lara.
 • 3. it/ a / cat/ is/ ?
  Is it a cat?
 • 4. are/ you/ How/ ?
  How are you?
 • 5. Mara/ Goodbye/ ,/
  Goodbye, Mara
 • 6. fine/ I/ thanks/ am/ , /
  I am fine, thanks
 • 7. Nam/ Hi/ ,/
  Hi, Nam
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 572
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 2 Xem thêm