Bài tập ôn hè tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 có đáp án số 2

Bài tập ôn hè môn tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 có đáp án

Đề cương ôn tập hè tiếng Anh lớp 2 lên 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ bài tập hè lên lớp 3 môn tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh vào lớp 3 có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 2 chương trình mới giúp các em ôn tập kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

I. Circle the odd-one-out. 

1 A. socksB. shortsC . kitchenD. coat
2 A. sheepB. antC. T-shirtD. hippo
3 A. pantsB. shoesC. skirtD. goat
4 A. wardrobeB. mapC. tableD. bathroom
5 A. bedroomB. kitchenC. chairD. dining room

II. Write.  Am/ Is/ Are

1. _____ Billy in the bedroom? Yes, he ______.

2. ______ you in the bath room? Yes, I ________.

3. ______Tom and Tim in the bedroom.? Yes, they ______.

4. ______ the baby in the bathroom? Yes, she ______.

5. ______ Mom in the kitchen? Yes, she ________.

III. Fill the blank.

am not; feel; wrong; is; yes; hear;

1. ___ she thirsty?

2. Yes, I _______.

3. What's _______?

4. I ______ sick.

5. Can you _____ the thunder?

6. _____, I can.

IV. Circle the correct word

1. two leg/ legs

2. four toes/ toe

3. one book/ books

4. two eye/ eyes

5. One noses/ nose

ĐÁP ÁN

I. Circle the odd-one-out.

1 - C; 2 - C; 3 - D; 4 - D; 5 - C;

II. Write. Am/ Is/ Are

1. ___Is__ Billy in the bedroom? Yes, he __is____.

2. ___Are___ you in the bath room? Yes, I ___am_____.

3. ___Are___Tom and Tim in the bedroom.? Yes, they __are____.

4. ___Is___ the baby in the bathroom? Yes, she __is____.

5. ___Is___ Mom in the kitchen? Yes, she ____ss____.

III. Fill the blank.

am not; feel; wrong; is; yes; hear;

1. _Is__ she thirsty?

2. Yes, I ___am not____.

3. What's __wrom_____?

4. I ___feel___ sick.

5. Can you __hear___ the thunder?

6. __Yes___, I can.

IV. Circle the correct word

1. two leg/ legs

2. four toes/ toe

3. one book/ books

4. two eye/ eyes

5. One noses/ nose

Trên đây là Bài tập hè môn tiếng Anh vào lớp 3 có đáp án. Mời các em tiếp tục tham khảo các tài liệu ôn tập khác được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để học tốt môn tiếng Anh hơn như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, ...

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 271
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm