Bài tập về Ước chung, ước chung có dư lớp 6

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài tập Toán lớp 6 về Ước chung
DẠNG 4: Tìm tập hợp Ước chung
Bài 1: Tìm các tập hợp sau:
a, UCLN (12;30) b, UCLN (8;9) c, UCLN (8;12;15) d,UCLN (24;16;8 )
Bài 2: Tìm các tập hợp sau:
a, UCLN (56;140) b, UCLN (24;84;180) c, UCLN (60;180) d,UCLN (15;19)
Bài 3: Tìm các tập hợp sau:
a, UCLN (16;80;176) b, UCLN (18;30;77) c, UCLN (180;234) d, UCLN (60;90;135)
Bài 4: Tìm các tập hợp sau:
a, UC(8;12) b, UC(40;60) c, UC(28;39;25) d, UC(36;60;72)
Bài 5: Tìm số tự nhiên a lớn nhất sao cho 420
a 700
a
Bài 6: Tìm các ước lớn hơn 20 của 144 192
Bài 7: Tìm số tự nhiên x biết rằng 112
x , 140
x 10<x<20
Bài 8: Tìm số tự nhiên a lớn nhất biết rằng 480
a 600
a
Bài 9: Tìm số tự nhiên x biết rằng 126
x 210
x 15<x<30
Bài 10: Tìm các ước chung của 108 180 mà lớn hơn 15
Bài 11: Tìm các tập hợp sau:
a, UC(60;88) b, UC(150;168;210) c, UC(10;20;70) d,UC(5661;5291;4292)
Bài 12: Tìm các tập hợp sau:
a,UC(12;48) b, UC(24;36) c, UC(72;36;180) d, UC(36;80;156)
Bài 13: Tìm các tập hợp sau:
a, UC(28;77;45) b, UC(36;60;72) c, UC(360;600;840) d, UC(108;162)
Bài 14: Tìm số tự nhiên a biết rằng 720
a 540
a 70<a<100
Bài 15: Tìm số tự nhiên b biết rằng 120
b, 300
b b>20
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
DẠNG 5: Bài toán về UC
Bài 1: Lan một tấm bìa HCN, kích thước 75cm 105cm,Lan muốn cắt tấm bìa thành c
mảnh nhỏ hình vuông bằng nhau sao cho tấm bìa được cắt hết không còn thừa mảnh nào,Tính độ
dài lớn nhất cạnh hình vuông?
HD:
Gọi độ dài cạnh các mảnh của hình vuông a (cm) ĐK:
, 75a N a
Theo bài ta ta có: 75
a 105
a a phải số lớn nhất
Nên a = UCLN(75 ; 105)
Bài 2: Hùng muốn cắt một tấm bìa HCN kích thước 60 96cm, thành các mảnh nhỏ hình
vuông bằng nhau sao cho tấm bìa được cắt hết. Tính độ dài lớn nhất cạnh của hình vuông?
HD :
Gọi độ dài cạnh các mảnh của hình vuông a (cm) ĐK:
, 60a N a
Theo bài ta ta có: 60
a 96
a a phải số lớn nhất
Nên a = UCLN(60 ; 196)
Bài 3: Đội văn nghệ của một trường 48 nam 72 nữ về 1 hyện để biểu diễn, đội đã chia các
tổ gồm cả nam nữ, biết số nam, số nữ được chia đều vào các tổ vậy có thể chia được nhiều
nhất bao nhiêu tổ, mỗi tổ bao nhiêu nam, bao nhiêu nữa?
HD :
Gọi số tổ thể chia được nhiều nhất a ( tổ) ĐK :
, 48a N a
Theo bài ra ta có: 48
a 72
a a số lớn nhất
Nên a = UCLN( 48 ; 72)
Sau khi tìm được a, ta lấy 48 :a ra số nam trong tổ, và 72 : a ra số nữ trong mỗi tổ
Bài 4: Một đội y tế 24 bác 108 y tá,có thể chia đội y tế đó thành nhiều nhất mấy tổ để các
bác sĩ,y ts được chia đều vào các tổ
HD :
Gọi số tổ thể chia được nhiều nhất a ( tổ) ĐK :
, 24a N a
Theo bài ra ta có: 24
a 108
a a số lớn nhất
Nên a = UCLN( 24 ; 108 )
Bài 5: Trong một buổi liên hoan ban tổ chức đã mua 96 cái kẹo 36 cái bánh được chia đều
ra các đĩa gồm cả kẹo nh, thể chia được nhiều nhất bào nhiêu đĩa, mỗi đĩa có bao nhiêu
bánh bao nhiêu kẹo?
HD :
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Gọi a ( chiếc ) số đĩa thể chia được ĐK :
, 36a N a
Theo bài ra ta có: 96
a 36
a a số lớn nhất
Nên a = UCLN(96 ; 36)
Sau khi tìm được a, ta lấy 96 :a ra số kẹo trong mỗi đĩa, 36 : a ra số bánh trong mỗi đĩa
Bài 6: Lớp 6A 54 học sinh, 6B 42 6C 48 học sinh, trong ngày khai giảng ba lớp cùng
xếp thành 1 số hàng dọc như nhau, không người lẻ hàng. Tính số hàng dọc nhiều nhất
thể sếp được?
HD :
Gọi a số hàng dọc thể xếp được ĐK :
, 42a N a
Theo bài ra ta : 54
a 42
a 48
a đồng thời a số lớn nhất
Khi đó a = UCLN(54 ; 42 ; 48)
Bài 7: 48 bút chì, 64 quyển vở, giáo muốn chia số bút số vở thành 1 s phần thưởng như
nhau,có thể chia được nhiều nhất bào nhiêu phần thưởng,s bút số vở mỗi phần thưởng?
HD :
Gọi a số phần thưởng th chia theo yêu cầu đầu bài ĐK :
, 48a N a
Theo bài ra ta : 48
a 64
a đồng thời a s lớn nhất
Khi đó a = UCLN(48 ; 64)
Sau khi tìm được a ta lấy 48 chia a ra số bút chì trong mỗi phần thưởng
lấy 64 chia cho a ra số quyển v trong mỗi phần thưởng
Bài 8: Một khu đất HCN chiều dài 60m rộng 24 m, người ta muốn chia thành những khu đất
hình vuông bằng nhau để trồng hoa thể chia được bao nhiêu mảnh đất hình vuông để diện tích
lớn nhất?
HD :
Gọi a(m) cạnh những khu đất hình vuông cần phải chia ĐK :
, 24a N a
Theo bài ra ta : 60
a 24
a, đồng thời để hình vuông diện tích lớn nhất thì a phải
lớn nhất
Hay a = UCLN( 60 ; 24)
Bài 9: Bạn Lan 48 viên bi đỏ, 30 viên bi xanh, 66 bi vàng, Lan muốn chia đều số bi vào các túi
sao cho mỗi túi đều 3 loại bi, Hỏi Lan thể chia được nhiều nhất bao nhiêu túi, mỗi túi
bao nhiêu viên bi đỏ?
HD :
Gọi a số túi Lan thể chia ĐK :
, 30a N a
Theo yêu cầu bài toán thì 48
a, 30
a 66
a,

Bài tập về Ước chung, ước chung có dư

Bài tập về Ước chung, Ước chung có dư lớp 6 đưa ra các phương pháp giải bài toán về tìm ước chung, ước chung có dư có kèm theo các ví dụ cụ thể và các bài tự luyện, giúp các em củng cố và nâng cao kiến thức hiệu quả. Chúc các em học tốt.

Các bài tập nâng cao theo chuyên đề lớp 6:

Bài tập Toán lớp 6: Ước chung, Ước chung có dư bao gồm 3 dạng toán: Tìm tập hợp ước chung, tìm ước chung, tìm ước chung có dư có đáp án và ví dụ cụ thể cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải Toán về UCLN, Ước chung chuẩn bị cho các bài thi giữa học kì 1, cuối học kì 1 lớp 6, cuối học kì 2 lớp 6 và các kì thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6, thi lên lớp 6 đạt kết quả cao.

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6..... chi tiết mới nhất trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 147
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 6 - Giải Toán 6 Xem thêm