Bảng lương chi tiết công chức hành chính từ ngày 01/8/2021

Ngày 11/6/2021, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, cũng như cách xếp lương công chức hành chính. Cụ thể, mời các bạn tham khảo Bảng lương chi tiết công chức hành chính từ ngày 01/8/2021.

1. Mã ngạch, chức danh công chức hành chính, văn thư

Chức danh, mã số ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư như sau:

- Các ngạch công chức chuyên ngành hành chính:

a) Chuyên viên cao cấp

Mã số: 01.001

b) Chuyên viên chính

Mã số: 01.002

c) Chuyên viên

Mã số: 01.003

d) Cán sự

Mã số: 01.004

đ) Nhân viên

Mã số: 01.005

- Các ngạch công chức chuyên ngành văn thư:

a) Văn thư viên chính

Mã số: 02.006

b) Văn thư viên

Mã số: 02.007

c) Văn thư viên trung cấp

Mã số: 02.008

2. Bảng lương chi tiết công chức hành chính từ ngày 01/8/2021

BẢNG LƯƠNG CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH

Nhóm ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

Chuyên viên cao cấp (mã số 01.001

Hệ số lương

6.2

6.56

6.92

7.28

7.64

8

Mức lương

9,238,000

9,774,400

10,310,800

10,847,200

11,383,600

11,920,000

Chuyên viên chính (mã số 01.002)

Hệ số lương

4.4

4.74

5.08

5.42

5.76

6.1

6.44

6.78

Mức lương

6,556,000

7,062,600

7,569,200

8,075,800

8,582,400

9,089,000

9,595,600

10,102,200

Chuyên viên (mã số 01.003)

Hệ số lương

2.34

2.67

3

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

Mức lương

3,486,600

3,978,300

4,470,000

4,961,700

5,453,400

5,945,100

6,436,800

6,928,500

7,420,200

Cán sự (mã số 01.004)

Hệ số lương

2.1

2.41

2.72

3.03

3.34

3.65

3.96

4.27

4.58

4.89

Mức lương

3,129,000

3,590,900

4,052,800

4,514,700

4,976,600

5,438,500

5,900,400

6,362,300

6,824,200

7,286,100

Nhân viên (mã số 01.005)

Hệ số lương

1.86

2.06

2.26

2.46

2.66

2.86

3.06

3.26

3.46

3.66

3.86

4.06

Mức lương

2,771,400

3,069,400

3,367,400

3,665,400

3,963,400

4,261,400

4,559,400

4,857,400

5,155,400

5,453,400

5,751,400

6,049,400

3. Hướng dẫn xếp lương công chức hành chính từ ngày 01/8/2021

Mời các bạn xem chi tiết nội dung tại đây: Hướng dẫn xếp lương công chức hành chính từ ngày 01/8/2021

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/8/2021.

Trên đây là nội dung chi tiết của bài viết Bảng lương chi tiết công chức hành chính từ ngày 01/8/2021. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Xem thêm các tài liệu Dành cho Giáo viên chi tiết:

Đánh giá bài viết
1 11.757
Sắp xếp theo

    Dành cho Giáo Viên

    Xem thêm