Bộ đề thi học kì 2 lớp 7 môn Lịch sử năm học 2019 - 2020

Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo Bộ đề thi học kì 2 lớp 7 môn Lịch sử năm học 2019 - 2020. Bộ đề kiểm tra Sử 7 học kì 2 bao gồm 6 đề lẻ khác nhau, có đầy đủ đáp án cho các bạn học sinh lớp 7 tham khảo, ôn tập, làm quen với nhiều đề khác nhau để bước vào kì thi chính thức đạt kết quả cao.

Nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập học kì lớp 7, VnDoc giới thiệu Bộ đề thi học kì 2 lớp 7 với đầy đủ các môn, sẽ là tài liệu hữu ích cho thầy cô tham khảo ra đề và các em học sinh ôn tập các kiến thức trọng tâm, chuẩn bị cho các bài thi quan trọng sắp tới.

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 7 - Đề 1

A. Trắc nghiệm: (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đầu đáp án mà em cho là đúng nhất

Câu 1. Để nhanh chóng hồi phục nông nghiệp sau chiến tranh, thời Lê sơ đã có những chính sách gì?

A. Cho 25 vạn (trong tổng Số 35 vạn) lính về quê làm nông nghiệp.

B. Cho 35 vạn lính về quê làm nông nghiệp.

C. Cho 10 vạn lính về quê làm nông nghiệp.

D. Cho 20 vạn lính về quê làm nông nghiệp.

Câu 2. Gọi nghĩa quân của Trần Cảo là “quân ba chỏm” vì:

A. Nghĩa quân đã ba lần tấn công Thăng Long.

B. Nghĩa quân cạo trọc đầu chỉ để ba chỏm tóc.

C. Nghĩa quân ba lần bị thất bại.

D. Nghĩa quân chia làm ba cánh quân tấn công nhà Lê.

Câu 3. Luật Hồng Đức có những nét tiến bộ vì:

A. Bảo vệ chủ quyền quốc gia

B. Gìn giữ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

C. Bảo vệ quyền lợi của triều đình, quan lại, địa chủ phong kiến

D. Khuyến khích phát triển kinh tế , bảo vệ một số quyền của phụ nữ.

Câu 4. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là?

A. Lê Lợi

B. Lê Thánh Tông

C. Nguyễn Hoàng

D. Lương Thế Vinh

Câu 5: Quang Trung đại phá quân Thanh trong bao nhiêu ngày:

A. 5 ngày

B. 6 ngày

C. 7 ngày

D. 8 ngày

Câu 6. Vương Thông vội xin hòa và chấp nhận Hội thề Đông Quan (10-12-1427) để rút quân về nước, vì:

A. Quân Minh bị ta đánh bại trong trận Tốt Động - Chúc Động.

B. Hai đạo viện binh của Liễu Thăng và Mộc Thạch bị ta tiêu diệt.

C. Tướng giặc là Trần Hiệp, Lý Lượng, Lý Đằng bị giết.

D. Cả ba phương án A, B, C.

Câu 7. Trong câu nói của vua Lê Thánh Tông dưới đây còn thiếu từ nào trong chỗ trống?

“Nếu người nào dám đem một thước, một tấc đất của Thái tổ làm mồi cho giặc thì tội phải....................”

A. Giết chết

B. Chặt đầu

C. Đi tù

D. Tru di

Câu 8. Địa danh nào là giới tuyến giữa Đàng Trong – Đàng Ngoài trong thời kì chiến tranh Trịnh - Nguyễn?

A. Sông Gianh (Quảng Bình)

B. Vùng núi Tam Đảo

C. Thanh Hóa - Nghệ An

D. Quang Bình - Hà Tĩnh

Câu 9: Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung vào năm nào?

A. 1786

B. 1787

C. 1788

D. 1789

Câu 10: Tại Sao Nguyễn Nhạc phải tạm hoà với quân Trịnh?

A. Mục đích khởi nghĩa Tây Sơn là chống chính quyền họ Nguyễn

B. Nguyễn Nhạc hoà hoãn với quân Trịnh để dồn sức đánh Nguyễn

C. Bảo toàn lực lượng

D. Quân Tây Sơn ở vào thế bất lợi

Câu 11: Sau khi vua Quang Trung mất, chính quyền Tây Sơn suy yếu vì:

A. vua mới, còn quá nhỏ tuổi

B. vua và hoàng hậu không đủ năng lực và uy tín

C. vua mới không đủ năng lực và uy tín, nội bộ triều đình nảy sinh mâu thuẫn

D. nội bộ triều đình tranh giành quyền lực

Câu 12: Cho bảng dữ liệu sau:

(A) Thời gian

(B) Sự kiện

1) 1773

a) Tây Sơn kiểm soát phần lớn phủ Quy Nhơn

2) 1777

b) Vua Quang Trung đại phá 29 vạn quân Thanh

3) 1785

c) Nghĩa quân Tây Sơn lật đổ chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong

4) 1789

d) Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút

Hãy chọn đáp án đúng về mối quan hệ giữa thời gian ở cột (A) với sự kiện ở cột (B)

A. 1-d; 2-b; 3-a; 4-c

B. 1-c; 2-d; 3-b; 4-c

C. 1-b; 2-c; 3-d; 4-a

D. 1-a; 2-c; 3-d; 4-b

B. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) Khi tiến quân ra Bắc, Lê Lợi chia thành ba đạo quân. Hãy điền nhiệm vụ của mỗi đạo quân theo yêu cầu sau đây?

Đạo quân

Nhiệm vụ

Đạo quân thứ nhất

Đạo quân thứ hai

Đạo quân thứ ba

Câu 2 (3 điểm) Vua Quang Trung có những chính sách gì để phục hồi, phát triển kinh tế, ổn định xã hội và phát triển văn hóa dân tộc?

Câu 3 (1 điểm) Tại sao Hội An trở thành thành phố cảng lớn nhất Đàng Trong?

Câu 4 (1 điểm) Những đóng góp của vua Lê Thánh Tông trong lĩnh vực văn học ở thế kỉ XV?

Đáp án Đề thi Sử 7 học kì 2 số 1

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

(Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

A

D

D

A

A

B

D

A

C

B

C

D

II. Tự luận (7 điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

1

- Đạo quân thứ nhất : tiến quân giải phóng miền Tây Bắc, ngăn chặn viện binh từ Vân Nam sang.

- Đạo quân thứ hai: giải phóng vùng hạ lưu sông Nhị (sông Hồng) và chặn đường rút quân của giặc từ Nghệ An về Đông Quan, ngăn chặn viện binh từ Quảng Tây sang.

- Đạo quân thứ ba: tiến thẳng ra Đông Quan.

0,75

1

0,25

2

- Bắt tay xây dựng chính quyền mới, đóng đô ở Phú Xuân.

- Ra “Chiếu khuyến nông” để giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong, sản xuất nông nghiệp được phục hồi nhanh chóng.

- Bãi bỏ hoặc giảm nhiều loại thuế, nghề thủ công và buôn bán được phục hồi dần.

- Ban bố “Chiếu lập học”, các huyện, xã được nhà nước khuyến khích mở trường học.

- Dùng chữ Nôm làm chữ viết thức của nhà nước.

0,25

1

0,75

0,75

0,25

3

- Lái buôn Nhật Bản cùng cư dân địa phương đã dựng nên thành phố cảng vào khoảng cuối thế kỉ XVI – đầu thế kỉ XVII.

- Hội An trở thành đô thị đẹp, sầm uất Đàng Trong. Các hàng hóa từ Quảng Nam, Bình Khang... đều hướng đường thủy, đường bộ tập trung về Hội An,hải cảng đẹp nhất, nơi thương nhân ngoại quốc thường lui tới buôn bán.

0,25

0,75

4

- Cuối thế kỉ XV, ông sáng lập ra Hội Tao đàn và làm chủ soái.

- Thơ văn của ông chứa đựng tinh thần yêu nước và tinh thần dân tộc sâu sắc.

- Ông sáng tác được nhiều tác phẩm có giá trị như: Quỳnh uyển cửu ca, Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập, Châu cơ thắng thưởng…

0,25

0,25

0,5

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 7 môn Lịch sử - Đề 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (3.0 điểm)

Câu 1: Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa vào ngày, tháng, năm nào?

A. 7-2-1418

B. 7-3-1418

C. 2-7-1418

D. 3-7-1418

Câu 2: Ai là người đã cải trang làm Lê Lợi, phá vòng vây của quân Minh cứu chúa?

A. Lê Ngân

B. Lê Lai

C. Trần Nguyên Hãn

D. Lê Sát

Câu 3: Hội thề nào thể hiện tinh thần đoàn kết của các tướng lĩnh trong buổi đầu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

A. Đông Quan

B. Bình Than

C. Lũng Nhai

D. Như Nguyệt

Câu 4: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi không xuất phát từ nguyên nhân nào sau đây?

A. Tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm đánh giặc của nhân dân

B. Tinh thần đoàn kết quân dân trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

C. Có một bộ chỉ huy tài giỏi với đường lối chính trị quân sự đúng đắn, sáng tạo

D. Nhà Minh đang bước vào thời kì khủng hoảng, suy yếu

Câu 5: Vì sao hào kiệt khắp nơi tìm về Lam Sơn?

A. Bí mật liên lạc với các hoà kiệt, xây dựng lực lượng

B. Lê Lợi là một hào trưởng có uy tín lớn ở vùng Lam Sơn

C. Lê Lợi đã dốc hết tài sản để chiêu tập nghĩa sĩ

D. Nhân dân căm thù quân đô hộ

Câu 6: Bộ “Quốc triều hình luật” hay “Luật Hồng Đức” được biên soạn và ban hành dưới thời vua nào?

A. Lê Thái Tổ

B. Lê Nhân Tông

C. Lê Thái Tông

D. Lê Thánh Tông

Câu 7: Ngô Sĩ Liên là sử thần thời Lê sơ, ông đã biên soạn bộ sử nào?

A. Đại Việt sử kí

B. Đại Việt sử kí toàn thư

C.Sử kí tục biên

D. Khâm định Việt sử thông giám cương mục

Câu 8: Nghĩa quân Tây Sơn dựng cờ khởi nghĩa vào thời gian nào?

A. Mùa xuân 1771

B. Mùa xuân 1772

C. Mùa xuân 1773

D. Mùa xuân 1774

Câu 9. Nối các thông tin chính xác ở cột A với các sự kiện ở cột B

Thời gian (Cột A)

Nối (Đáp án)

Sự kiện (Cột B)

1. 1418

1 -

a. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn

2. 1424

2 -

b. Lê Lợi lên ngôi hoàng đế

3. 1426

3 -

c. Chiến thắng Tốt Động – Chúc Động

4. 1427

4 -

d. Chiến thắng Nghệ An

e. Chiến Thắng Chi Lăng – Xương Giang

II. TỰ LUÂN (7 điểm)

Câu 1. (3đ) Trình bày những biện pháp phát triển kinh tế thời Lê sơ? Tác dụng của những biện pháp đó?

Câu 2. (2đ) Nêu diễn biến chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút (1785)? Tại sao Nguyễn Huệ chọn khúc sông Tiền từ Rạch Gầm đến Xoài Mút làm trận địa quyết chiến với giặc?

Câu 3. (2đ) Phân tích những cống hiến to lớn của vua Quang Trung đối với lịch sử dân tộc?

Đáp án đề kiểm tra Sử 7 học kì 2 số 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM.

1. A;              2. B;              3. C;            4. D;         5. B;

6. D;             7. B;               8. A;            9. 1-a, 2-d, 3-c, 4-e

Từ câu 1 đến 8 mỗi câu đúng 0.25đ

Câu 9 mỗi câu nối đúng 0.25đ

II. PHẦN TỰ LUẬN.

Câu 1.

*Tình hình kinh tế

- Nông nghiệp: (1đ)

+ 20 năm dưới ách thống trị của nhà Minh, nước ta lâm vào tình trạng xóm làng điêu tàn...

+ Nhà Lê cho 25 vạn lính về quê làm ruộng ngay sau chến tranh. Còn lại 10 vạn lính chia làm 5 phiên thay nhau về quê sản xuất.

+ Kêu gọi dân phiêu tán về quê làm ruộng.

+ Đặt một số chức quan chuyên lo sản xuất nông nghiệp...

- Thủ công nghiệp, thương nghiệp: (1đ)

+ Nhiều làng thủ công chuyên nghiệp nổi tiếng ra đời...

+ Các công xưởng do nhà nước quản lý gọi là Cục bách tác.

+ Khuyến khích lập chợ mới và họp chợ.

+ Buôn bán với nước ngoài phát triển.

* Nhận xét: (1 điểm)

- Nhờ các biện pháp tích cực, sản xuất nông nghiệp nhanh chóng được phục hồi, phát triển.

- Thủ công nghiệp, thương nghiệp phát triển...

Câu 2.

- Diễn biến (1 điểm)

+ Năm 1784, 5 vạn quân Xiêm kéo vào nước ta đánh chiếm miền Tây Gia Định...

+ Tháng 1/1785, Nguyễn Huệ kéo quân vào Gia Định và bố trí trận địa ở khúc sông Tiền đoạn từ Rạch Gầm đến Soài Mút để nhử quân địch... Quân Xiêm thua, Nguyễn Ánh thoát chết, chạy sang Xiêm lưu vong.

- Lý do Nguyễn Huệ chọn khúc sông Tiền làm nơi quyết chiến (1 điểm)

Đây là đoạn sông dài khoảng 6 km, rộng hơn 1km, có chỗ gần 2 km. Hai bờ sông cây cối rậm rạp, giữa dòng có cù lao Thới Sơn. Địa hình thuận lợi cho việc đặt phục binh.

Câu 3.

- Lật đổ chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn – Trịnh – Lê, xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng cho việc thống nhất quốc gia. (0.5đ)

- Đánh tan quân xâm lược Xiêm – Thanh, giải phóng đất nước, giữ vững nền độc lập của tổ quốc, đập tan tham vọng xâm lược nước ta của các đế chế quân chủ phương Bắc. (0.75đ)

- Phục hồi kinh tế đất nước, ổn định trật tự xã hội, phát triển nền văn hóa dân tộc, tăng cường quốc phòng và ngoại giao bảo vệ đất nước.... (0.75đ)

Còn tiếp ...........

Mời các bạn tải về để xem toàn bộ 6 đề thi và đáp án của Bộ đề thi học kì 2 lớp 7 môn Lịch sử năm học 2019 - 2020. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm giải bài tập Lịch sử 7, tập bản đồ Lịch sử 7 và các đề thi học kì 2 lớp 7.... được VnDoc biên soạn kỹ lưỡng, chi tiết, hỗ trợ chương trình học lớp 7.

Đánh giá bài viết
16 1.779
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Lịch Sử

    Xem thêm