Đề thi học kì 2 Lịch sử 7 trường THCS Hoa Thủy, Quảng Bình năm học 2020 - 2021

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Lịch sử lớp 7 năm 2021

Mời thầy cô và các em tham khảo Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Lịch sử trường THCS Hoa Thủy, Quảng Bình năm 2020 - 2021. Đề kiểm tra Sử 7 học kì 2 bao gồm cả trắc nghiệm và tự luận, có đầy đủ đáp án và ma trận cho các bạn học sinh lớp 7 tham khảo, chuẩn bị cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao.

Nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập học kì lớp 7, VnDoc giới thiệu Bộ đề thi học kì 2 lớp 7 với đầy đủ các môn. Đây là bộ tài liệu được biên soạn kĩ lưỡng, sẽ là tài liệu hữu ích cho thầy cô tham khảo ra đề và các em ôn tập, chuẩn bị cho các bài thi quan trọng sắp tới.

Đề A:

PHẦN I: PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3.0 điểm)

Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng

Câu 1: Lê Lợi xây dựng căn cứ cho cuộc khởi nghĩa ở

A. Lam Sơn

B. Tây Sơn

C. Thăng Long

D. Chi Lăng

Câu 2: Trong cuộc kháng chiến chống quân Minh người đã cải trang làm Lê Lợi là

A. Nguyễn Trãi

B. Trần Nguyên Hãn

C. Lê Lai

D. Vương Thông

Câu 3: Nội dung học tập thi cử thời Lê Sơ là

A. Phật giáo

B. Nho giáo

C. Thiên chúa giáo

D. Ki tô giáo

Câu 4: Trong các thế kỉ XVI – XVII vẫn chiếm ưu thế là văn học chữ

A. Chữ Nôm

B. Chữ Quốc ngữ

C. Chữ La tinh

D. Chữ Hán

Câu 5. Quốc triều hình luật hay Luật Hồng Đức là bộ luật được ban hành ở triều đại

A. Lí

B. Trần

C. Lê

D. Nguyễn

Câu 6. Khoa cử các đời nhà Lê Sơ thịnh đạt nhất dưới triều đại

A. Lê Thái Tổ.

B. Lê Thái Tông.

C. Lê Nhân Tông.

D. Lê Thánh Tông.

Câu 7. Chữ Quốc ngữ ra đời vào thế kỉ

A. Thế kỉ XVI.

B. Thế kỉ XVII.

C. Thế kỉ XVIII.

D. Thế kỉ XIX.

Câu 8. Chính quyền họ Trịnh bị lật đổ vào năm

A. 1785.

B. 1786.

C. 1787.

D. 1788

Câu 9. Trận đánh quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Xiêm là

A. Trận Bạch Đằng

B. Trận Rạch Gầm – Xoài Mút

C. Trận Chi Lăng – Xương Giang

D. Trận Ngọc Hồi – Đống Đa

Câu 10. Nguyễn Huệ lên ngôi vua năm 1789 lấy niên hiệu là.

A. Thái Bình.

B. Thuận Thiên.

C. Quang Trung.

D. Gia Long.

Câu 11. Năm 1815,nhà Nguyễn đã ban hành luật

A.Hồng Đức

B.Gia Long

C.Hình luật

D.Hình thư.

Câu 12. Dưới thời Nguyễn, nước ta chia làm

A. 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc.

B. 32 tỉnh và một phủ trực thuộc.

C. 31 tỉnh và 1 phủ trực thuộc.

D.33 tỉnh và 1 phủ trực thuộc.

PHẦN II: PHẦN TỰ LUẬN. (7.0 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Thời Lê Sơ, xã hội có những giai cấp tầng lớp nào?

Câu 2: (3 điểm) Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Câu 3: (2 điểm) Hãy nêu những cống hiến to lớn của phong trào Tây sơn đối với lịch sử dân tộc trong những năm 1771 - 1789.

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 7 môn Lịch sử năm 2021

PHẦN I: PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN. (3.0 điểm)

Mỗi đáp án đúng đạt 0.25 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

A

C

B

D

C

D

B

B

B

C

B

A

PHẦN II: PHẦN TỰ LUẬN. (7.0 điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1.

(2.0 điểm)

Thời Lê Sơ, xã hội có những giai cấp tầng lớp:

+ Giai cấp địa chủ phong kiến (vua, quan lại, địa chủ...): có nhiều ruộng đất, có kinh tế, có nhiều quyền lực trong xã hội, bóc lột nhân dân.

+ Giai cấp nông dân chiếm tuyệt đại đa số dân cư, sống chủ yêu ở nông thôn. Họ có rất ít hoặc không có ruộng đất, phải cày ruộng đất công, nộp tô, thuế, đi phục dịch cho nhà nước (đi lính, đi phu...) hoặc phải cày cấy ruộng thuê của địa chủ, quan lại và phải nộp một phần hoa lợi (gọi là tô) cho chủ ruộng. Nông dân là giai cấp bị bóc lột, nghèo khổ trong xã hội.

+ Tầng lớp thương nhân, thợ thủ công ngày càng đông hơn, họ phải nộp thuế cho nhà nước và không được xã hội phong kiến coi trọng.

+ Nô tì là tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội, bao gồm cả người Việt, người Hoa, dân tộc ít người. Pháp luật nhà Lê hạn chế nghiêm ngặt việc bán mình làm nô hoặc bức dân tự do làm nô tì. Nhờ vậy, số lượng nô tì giảm dần.

0.5

0.5

0.5

0.5

Câu 2. (3.0 điểm)

* Nguyên nhân thắng lợi:

- Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi vẻ vang là do nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nà, ý chí bất khuất quyết tâm giành lại độc lập tự do cho đất nước, toàn dân đoàn kết chiến đấu.

- Tất cả các tầng lớp nhân dân không phân biệt nam nữ, già trẻ, các thành phần dân tộc đều đoàn kết đánh giặc, hăng hái tham gia kháng chiến (gia nhập lực lượng vũ trang nhân dân, tự vũ trang đánh giặc, ủng hộ, tiếp tế lương thực cho nghĩa quân,...)

- Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn gắn liền với đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ tham mưu, đứng đầu là các anh hùng dân tộc Lê Lợi, Nguyễn Trãi.

- Những người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đã biết dựa vào dân, từ cuộc khởi nghĩa phát triển thành cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc quy mô cả nước, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ giải phóng đất nước.

* Ý nghĩa lịch sử:

- Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi đã kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh.

-Mở ra một thời kì phát triển mới của xã hội, đất nước, dân tộc Việt Nam - thời Lê sơ.

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Câu 3. (2.0 điểm)

* Những cống hiến to lớn của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc trong những năm 1771 - 1789.

- Xây dựng căn cứ, tập hợp lực lượng, dựng cờ khởi nghĩa

- Lật đổ các chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn, Trịnh, Lê.

- Xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước.

- Đặt nền tảng thống nhất quốc gia.

- Đánh tan các cuộc xâm lược của Xiêm, Thanh.

- Bảo vệ nền độc lập và lãnh thổ của Tổ quốc.

0.5

0.25

0.25

0.25

0.5

0.25

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Lịch sử trường THCS Hoa Thủy, Quảng Bình năm 2020 - 2021. Các bạn có thể tham khảo thêm giải bài tập Lịch sử 7, tập bản đồ Lịch sử 7,.... được VnDoc biên soạn kỹ lưỡng, chi tiết hỗ trợ chương trình học lớp 7.

Đánh giá bài viết
1 798
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Lịch Sử

    Xem thêm