Bộ GD&ĐT đang sửa đổi quy định về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

VnDoc mời các bạn cùng tìm hiểu bài viết Bộ GD&ĐT đang sửa đổi quy định về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp.

Ngày 23/11/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 5392/BGDĐT-NGCBQLGD về việc bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Theo đó kể từ ngày Nghị định 89/2021/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 10/12/2021), khi thực hiện bổ nhiệm, xếp lương đối với giáo viên mầm non, phổ thông chỉ yêu cầu mỗi giáo viên có 01 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành sửa đổi, bổ sung các quy định về chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp tại các Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non, phổ thông công lập. Đồng thời, xây dựng, ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non thay thế cho các chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hiện hành.

Vì vậy, thời gian này Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục cân nhắc việc tổ chức mới các lớp cấp chứng chỉ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp để phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 1 và khoản 3 Điều 2 Nghị định 89/2021/NĐ-CP.

Các Sở Giáo dục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố điều chỉnh phương án triển khai bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập cho phù hợp, bảo đảm quyền lợi cho đội ngũ viên chức ngành giáo dục.

Tài liệu dành cho giáo viên

Đánh giá bài viết
1 1.621
Sắp xếp theo
    Giáo dục - Đào tạo Xem thêm