Bảng tổng hợp kết quả cuối học kì I và kết quả điểm kiểm tra định kỳ từng môn học

Bảng đánh giá định kỳ các môn học theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT được VnDoc.com tổng hợp chi tiết, chính xác dùng để tổng hợp lại toàn bộ kết quả học tập cũng như những đánh giá của giáo viên dành cho học sinh tiểu học, cụ thể là học sinh sẽ được đánh giá thường xuyên bằng nhận xét, đánh giá định kỳ bằng điểm số kết hợp nhận xét vào giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và cuối năm học.

1. Bảng đánh giá định kỳ các môn học

1. Môn học và hoạt động giáo dục.

Môn học và hoạt động giáo dục

Đánh giá thường xuyên

Điểm kiểm tra định kì

HTT

HT

CHT

9 - 10

7 - 8

5 - 6

Dưới 5

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

Tiếng Việt

Toán

Ngoại ngữ

Đạo đức

Tự nhiên và xã hội

Hoạt động trải nghiệm

Âm nhạc

Mĩ thuật

Giáo dục thể chất

2. Bảng đánh giá định kỳ theo phẩm chất, năng lực

1.1. Phẩm chất:

Mức đạt được

Yêu nước

Nhân ái

Chăm chỉ

Trung thực

Trách nhiệm

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

Tốt

Đạt

Cần cố gắng

1.2. Năng lực chung:

Mức đạt được

Năng lực chung

Tự chủ và tự học

Giao tiếp và hợp tác

Giải quyết vấn đề và sáng tạo

TS

%

TS

%

TS

%

Tốt

Đạt

Cần cố gắng

1.3. Năng lực đặc thù:

Mức đạt được

Năng lực đặc thù

Ngôn ngữ

Tính toán

Khoa học

Công nghệ

Tin học

Thẩm mỹ

Thể chất

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

Tốt

Đạt

Cần cố gắng

3. Đánh giá chung:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Từ ngày 20/10/2020, Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học sẽ chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới về đánh giá xếp loại học sinh tiểu học.

Như vậy trong năm học 2020 - 2021, học sinh lớp 1 sẽ được đánh giá theo thông tư 27/2020/TT - BGDĐT còn học sinh các lớp 2, 3, 4, 5 sẽ vẫn đánh giá theo thông tư 22/2016/TT - BGDĐT.

Trên đây là nội dung chi tiết của Bảng đánh giá định kỳ các môn học theo thông tư 27. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 16.599
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Văn bản giáo dục Xem thêm