Đề cương ôn tập học kì 1 môn Vật lý lớp 6 năm 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề cương ôn tập môn Vật lớp 6 học 1
Bài 1: ĐO ĐỘ DÀI
I Đơn vị đo độ dài
1. Ôn lại một số đơn vị đo độ dài
- Đơn vị đo độ dài trong hệ thống đo lường hợp pháp của nước ta
là:.........................................
- Đơn vị thường dùng nhỏ hơn t
là:...........................................................................................................................................
VD1: Đổi các đơn vị đo độ dài sau
a. 1 m = ............dm = ..........................cm = ....................................mm
b. 1 cm = ............dm = .........................m
c. 1 km = ................m
2. Ước lượng độ dài
Trước khi đo độ dài ta cần ước ợng độ dài cần đo.
II Đo độ dài
Bất thước đo độ dài nào cũng có:……………………………………………………….
- Giới hạn đo (GHĐ) của thước
.............................................................................................................................................
- Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước
.............................................................................................................................................
VD2: Hãy cho biết GHĐ ĐCNN của thước mà em có.
.................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Bài tập nhà
1. Đổi đơn vị đo độ dài
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a) 2 m = .....................dm b) 25 cm = ..................dm
c) 1000 mm = ...............m d) 3,5 km = ..................m
e) 2500 m = ................km f) 650 dm = ...................m
g) 0,05 m = .................mm h) 0,8 m = ...................dm
i) 0,5 km = ...................m j) 77m = ................... m
2. Người thợ may dùng thước nào để đo mảnh vải và các kích thước thể của khách
hàng ?
.................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3. Người thợ mộc dùng thước để đo chiều dài thân gỗ ?
.................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Bài 2: ĐO ĐỘ DÀI (tiếp theo)
Cách đo độ dài:
- Ước lượng ................ cần đo.
- Chọn thước đo có ..................và ....................thích hợp.
- Đặt thước ......................độ dài cần đo sao cho một đầu của thước ...................... Với
vạch số 0 của thước.
- Đặt mắt nhìn theo ớng .........................với vạch của thước đầu kia của vật.
- Đọc và ghi kết quả theo vạch chia ........................với đầu kia của vật.
Bài 3: ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG
I Đơn vị đo thể tích
- Đơn vị đo thể tích thường dùng là..........................................................................
Một số đơn vị đo th tích khác như:
1 dm
3
= 1 t
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1 m
3
= 1000 dm
3
= 1000 000 cm
3
= 1000 000 ml = 1000 000 cc
CH
1
: Đổi đơn vị đo thể tích
a) 3 t = ................... dm
3
b) 5 m
3
=................... lít
c) 30 cm
3
= ...................ml
d) 5 ml = ...................cc
e) 25 000 000 cc = ...................ml = ...................cm
3
f) 2 000 000 ml = ...................dm
3
II Cách đo thể ch chất lỏng bằng bình chia độ
Cách đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ:
- ................... thể ch cần đo.
- Chọn bình chia độ .........................
- t chất lỏng o nh.
- Đặt nh chia độ ................... Đặt mắt nhìn ngang bằng với độ cao mực chất lỏng trong
bình, đọc giá trị th ch của chất lỏng theo vạch chia trên bình ............... với mực chất
lỏng.
- Ghi kết quả đo, chữ số cuối cùng của kết qu đo theo ĐCNN của bình.
Bài tập nhà
1. Đổi các đơn vị đo th tích sau
a) 20 m
3
= .........................dm
3
= .........................lít
b) 5 t = .........................dm
3
= .........................m
3
c) 2 500 cc = .........................ml = .........................cm
3
d) 1 000 0000 ml = .........................dm
3
= .........................m
3
2. Tìm 5 dụng cụ trong gia đình em em thể dùng làm ca đong.

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Vật lý

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Vật lý lớp 6 năm 2018 - 2019 giúp các em học sinh ôn tập lại toàn bộ chương trình học môn Vật lý lớp 6, chuẩn bị cho bài thi, bài kiểm tra cuối học kì 1 lớp 6 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Vật lý lớp 6 bao gồm nội dung ôn tập 16 bài học. Mỗi bài học gồm lý thuyết và bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải các bài tập, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi hiệu quả hơn.

Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 6 mới nhất

Bộ đề thi học kì 1 lớp 6 mới nhất: 2019 - 2020

>> Tham khảo đề thi mới nhất: Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Vật lý năm học 2018 - 2019

Đánh giá bài viết
419 40.419
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 6 Xem thêm