Bộ đề thi học kì 1 lớp 6 môn Địa lý năm học 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHÒNG GD&ĐT …………..
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 2020
TRƯỜNG THCS …………..
Môn kiểm tra: ĐỊA LỚP 6
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
(Đề thi gồm 02 trang)
Họ tên:…………………………………………Lớp:………
Đề số 1
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Câu 1 (1 điểm) Lựa chọn một đáp án đúng nhất
A Thời gian Trái Đất tự quay hết một vòng quanh trục là?
a. 24 h c. 6 h
b. 365 ngày 6h d. 366 ngày
B - Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời sinh ra hệ quả gì?
a. Sự luân phiên ngày đêm c. Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể
b. Hiện tượng mùa d. Cả A C đều đúng
C -
Lớp nào của Trái Đất đặc điểm lỏng ngoài, rắn trong?
a. Lớp vỏ Trái Đất c. Lớp lõi
b. Lớp trung gian d. Lớp Manti
D - Tại địa điểm nào trên Trái Đất trong năm một ngày hoặc một đêm dài suốt 24 giờ:
a. Xích đạo (0
0
) c. Hai cực (90
0
)
b. Hai vòng cực (66
0
33’) d. Hai chí tuyến (23
0
27’)
Câu 2 (1 điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời sinh ra hai thời nóng, lạnh diễn ra ……(1)……. trên
hai nửa cầu. Nguyên nhân do khi chuyển động trên quỹ đạo, trục Trái Đất bao giờ cũng giữ
nguyên ….…(2)……….và…….(3)……không đổi nên hai nửa cầu Bắc Nam …(4)… ngả về phía
Mặt Trời, sinh ra các mùa.
1: ……………………………………. 3: …………………………………….
2:…………………………………….. 4:……………………………………..
Câu 3 (1 điểm)
Nôi mỗi ý cột A với 2 ý cột B sao cho phù hợp
Cột A
Cột B
1. Nội lực
a. lực sinh ra bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất
b. tác động nép ép, uốn nếp các lớp đất đá
2. Ngoại lực
c. Chủ yếu gồm 2 quá trình: phong hóa xâm thực
d. lực sinh ra bên trong Trái Đất
ĐIỂM
ĐỀ CHÍNH THỨC
VnDoc - Tải i liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1........................ 2.......................
II. PHẦN T LUẬN ( 5 điểm)
Câu 1 (3 điểm) Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp? Trình bày đặc điểm cấu tạo của c lớp?
Nêu vai t của lớp vỏ Trái Đất?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Câu 2: (2 điểm) Trình bày đặc điểm các hệ quả của vận động t quay quanh trục của Trái Đất.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
VnDoc - Tải i liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
…………………………………………………………………………………………………………
III. PHẦN THỰC HÀNH (2 điểm)
Tính ngày gi tương ứng tại các địa điểm theo giờ của địa điểm cho sẵn để hoàn thành bảng sau:
Địa điểm
(múi giờ)
New York
(19)
London
(0)
Nội
(7)
Tokyo
(9)
Sydney
(10)
Giờ
8 h
Ngày
28/11

Hết

Giáo viên coi thi không giải thích thêm
PHÒNG GD&ĐT ………….
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 2020
TRƯỜNG THCS ……………..
Môn kiểm tra: ĐỊA 6
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
(Đề thi gồm 02 trang)
Họ tên:……………………………………. Lớp:………
Đề số 2
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Câu 1 (1 điểm) Lựa chọn một đáp án đúng nhất
A
Thời gian Trái Đất quanh hết một vòng quanh Mặt Trời là?
a.
24 h c. 365 ngày 6 h
b. 6h d. 366 ngày
B - Trái Đất tự quay quanh trục sinh ra h quả nào sau đây?
a. Ngày đêm c. Hiện tượng mùa
b. Sự luân phiên ngày đêm d. Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo độ
C -
Lớp nào của Trái Đất trạng thái từ quánh dẻo đến lỏng?
a. Lớp vỏ Trái Đất c. Lớp lõi
b. Lớp trung gian d. Lớp nhân
D -
Nội lực làm nép ép, đứt dãy các lớp đất đá hoặc đẩy vật chất ra ngoài sinh ra hiện tượng gì?
a. Bão c. Sạt lở đất
b. quét, ống d. Núi lửa, động đất
Câu 2 (1 điểm) Điền đúng/sai cho các nhận định sau
Nhận định
Đúng
Sai
1. Lớp vỏ Trái Đất độ dày gần 3000 km
ĐIỂM
ĐỀ CHÍNH THỨC

Bộ đề thi học kì 1 lớp 6 môn Địa lý

Bộ đề thi học kì 1 lớp 6 môn Địa lý năm 2019 - 2020 có đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết sẽ giúp bạn củng cố kiến thức, làm quen dần với các dạng câu hỏi, biết cách để phân bố thời gian sao cho hợp lý khi làm bài thi, chuẩn bị cho bài thi học kì 1 lớp 6. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề thi học kì 1 lớp 6 năm 2019 - 2020 được tải nhiều nhất

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Địa lý năm học 2019 - 2020 bao gồm 3 đề thi. Mỗi đề thi gồm 2 phần: Trắc nghiệm và Tự luận có đáp án chi tiết theo từng phần và bảng ma trận cấu trúc đề thi theo các mức độ, các em học sinh nắm được cấu trúc đề thi hệ thống lại toàn bộ chương trình học môn Địa lớp 6 học kì 1. Các thầy cô tham khảo ra đề thi học kì cho các em học sinh.

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Môn Địa lý, Môn Lịch sử, Môn Công nghệ, Môn Công dân ....và các đề thi học kì 1 lớp 6 được VnDoc sưu tầm mới nhất để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì 1 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
112 9.809
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 6 Xem thêm