Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán năm học 2020

           
      
Hãy chọn duy nhất chỉ một chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời đúng ghi vào tờ
giấy thi.
  Tập hợp
*
/ 4M x x
gồm các phần tử:
A. 0; 1 ; 2 ; 3 ; 4 B.0; 1; 2; 3 C. 1; 2; 3; 4 D. 1; 2; 3.
 : Một trường 627 học sinh. Trong một buổi đồng diễn, Tổng phụ trách đội cho học
sinh cả trường xếp thành một vòng tròn lớn trên sân vận động. cho lần lượt các các bạn (tính
từ một bạn bất nào đó được gọi bạn đầu tiên) đội màu theo đúng th tự: trắng, xanh, đỏ,
tím, vàng rồi lại trắng, xanh, đỏ, tím, vàng cứ như vậy cho đến hết. Hỏi bạn cuối cùng (bạn
thứ 627) đội mũ màu gì?
A. trắng B. xanh C. đỏ D. tím
 : Kết qu cuả 2018
2018
: 2018
2017
là:
A. 1; B. 2018; C. 2017; D.2018
2
.
 : Kết quả sắp xếp các số -2 ; 3 ; 99 ; -102 ; 0 theo thứ tự tăng dần :
A. -102 ; - 2; 0 ; 3 ; 99 C. - 102 ; 0 ; -2; 3 ; 99
B. 0 ; 2 ; -3 ; 99 ; -102 D. -102 ; 0 ; -2 ; 3 ; 99
  Cho O, A là hai điểm trên đường thẳng xy, biết OA = 6cm. Lấy điểm M nằm giữa O
A sao cho AM dài gấp đôi MO. Khẳng định nào sau đây SAI?
A. Hai tia MA MO đối nhau B. MA MO = 2cm
C. OA OM = 4cm D. M trung điểm của OA
 : Tại một thời điểm o đó của trận n kết AFF SUZUKI CUP 2018, người ta thấy 11
cầu thủ Việt Nam đứng vị t trên sân bóng mà thủ n 2 tiền đạo cùng nằm trên một
đường thẳng, ngoài ra không 3 cầu thủ nào thẳng hàng nữa. Giả sử cứ qua 2 cầu thủ (hoặc qua
các cầu thủ thẳng hàng) ta vẽ một đường thẳng. Ta thể vẽ được tất cả bao nhiêu đường thẳng
(chỉ xét 11 cầu thủ trên)?
A. 55 B. 54 C. 53 D. 52
    
  (1,5 điểm) Thực hiện các phép tính sau:
a)
2018.75 2018.25 1800A
   

———————
  
        
  
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
———————
           
b)
3
2
107 – 38 7.3 – 24 : 6 9 7 :15B
c)
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 2017 2018 2019 2020C
 : (1,5 điểm) Tìm tất cả các số t nhiên x, biết:
a) (x + 73) 26 = 76.
b) 24
x , 36
x , 160
x x lớn nhất.
c) 15
(2x + 1)
 : (1,5 điểm)
Người ta gọi sức chứa của một sân vận động chính tổng số ghế ngồi sân đó . Ban
quản lý n vận động Quốc gia Mỹ Đình thấy rằng sức chứa của n y một s chia hết cho 8,
32 157. Mặt khác, nếu bổ sung thêm 8 ghế nữa thì tổng số ghế sẽ chia hết cho 200. Tính sức
chứa của sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, biết nằm trong khoảng từ 30000 đến 45000 ghế
ngồi.
  (2,0 điểm)
Trên tia Ox, vẽ hai điểm A, B sao cho OA = 3cm, OB = 5cm.
a) Chứng tỏ điểm A nằm giữa hai điểm O B, từ đó tính độ dài đoạn thẳng AB.
b) Trên tia đối Oy của tia Ox, lấy điểm P sao cho OP = 6cm. Gọi Q trung điểm của đoạn
thẳng OP. Hỏi O trung điểm của đoạn thẳng QA không? Vì sao?
  (0,5 điểm)
Tìm hai số tự nhiên biết rằng ước chung lớn nhất của chúng bằng 12, bội chung nhỏ nhất
của chúng bằng 72, hơn nữa chúng chữ số hàng đơn vị khác nhau.
---HẾT---
(Th⺂ sinh không đưc s dng tài liu, cán b coi thi không giải th⺂ch gퟨ thm)
           
     Mỗi ý đúng đưc 0,5 điểm
6
C
    

   

a
2018.75 2018.25 1800 2018 75 25 1800
2018.100 1800 201800 1800 200000
A
0,5
b
3
2 2
107 – 38 7.3 – 24 : 6 9 7 :15 107 38 7.3 – 24 : 6 8
38 7.9 4 8
:15
107 :15 107 38 67 :15 107 7 100
B
0,5
c
Nhóm 4 số hạng liên tiếp thành một nhóm, ta được 503 nhóm, mỗi nhóm tổng
bằng 0, do đó :
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 2017 2018 2019 2020 0 0 ... 0 0C
0,5
a
73 76 26
73 102
102 73
29
x
x
x
x
Vậy x = 29.
0,5
b
24
x , 36
x , 160
x x lớn nhất nên x = ƯCLN(24, 36, 160)
Ta
3 2 2 5
24 2 .3; 36 2 .3 ; 160 2 .5
nên ƯCLN(24, 36, 160) =
2
2 4
. Vậy x = 4.
0,5
c
15
(2x + 1) nên
2x 1
Ư(15)
2x 1 1;3;5;15 2x 0;2;4;14 x 0;1;2;7
Vậy x thể nhận các giá trị 0 ; 1 ; 2 ; 7.
0,5
Gọi sức chứa của sân vận động Quốc gia Mỹ Đình a (ghế ngồi)
điều kiện
;30000 45000a a
. (Không yu cầu HS đặt ĐK).
Theo đề bài thì số a chia hết cho 8, cho 32, cho 157 hay
8,32,157a BC
0,5
HS tìm được
8,32,157 5024BCNN
Do đó
5024 0;5024;10048;...;30144;35168;40192;4 5216a B
.
Kết hợp với điều kiện
30000 45000a
thì
30144;35168;40192a
0,5
    

  
       
  
Thời gian làm bài: 90 phút (không k thời gian giao đề)
———————

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2020 có đáp án chi tiết và hướng dẫn giải cho từng phần giúp các bạn học sinh nhằm củng cố lại kiến thức, nâng cao kỹ năng giải đề, nắm được cấu trúc đề thi, chuẩn bị cho bài thi học kì 1 lớp 6 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bộ Đề thi học kì 1 lớp 6 năm 2019 - 2020 được tải nhiều nhất

Đề cương, đề ôn tập môn Toán lớp 6

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 mới nhất gồm 2 phần Trắc nghiệm (6 câu) và Tự luận (5 câu) có đáp án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo, hệ thống toàn bộ chương trình học môn Toán lớp 6.

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Môn Địa lý, Môn Lịch sử ....và các đề thi học kì 1 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì 1 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
558 53.950
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 6 Xem thêm