Bộ đề thi học kì 1 lớp 6 môn Tin học năm học 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BẢNG TRỌNG SỐ
NỘI DUNG KIỂM TRA HỌC I
Môn: Tin học Lớp 6
Năm học 2019 2020
(Thời gian làm bài: 45phút)
Nội dung
Tổng số
tiết
Tiết
LT
Chỉ sổ
Trọng số
LT
VD
LT
VD
Chủ đề 1:
Thông tin tin
học
4
4
2.8
1.2
9.3
4
Chủ đề 2:
Làm quen với
máy tính
10
6
4.2
5.8
14
19.3
Chủ đề 3:
Tập bàn phím
10
2
1.4
8.6
4.7
28.7
Chủ đề 4:
Phần mềm hệ
thông, phần
mềm ứng dụng.
6
4
2.8
3.2
9.3
10.7
Tổng
30
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Chủ đề/bài
Các mức độ nhận thức
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
1. Thông tin
tin học
- Học sinh hiểu được khái niệm thông
tin, liệt 3 bước của HĐ thông tin
cách thức con người thực hiện 3 ớc đó.
- Chỉ ra được những vật mang tin
hiện diện trong cuộc sống hàng
ngày thông tin mang chúng.
Tỉ lệ: 8%
Số câu: 2
1
1
2. Làm quen với
máy tính điện tử
- Học sinh biết được một số khả năng
của máy tính những ứng dụng thực tế
của máy tính.
- Nhận biết các bộ phận bản, các thiết
bị vào/ra phổ biến của máy tính, làm
quen với thao tác sử dụng chuột.
- Nhận biết các thiết bị u trữ.
- Hiểu rõ được cơ chế ba bước hoạt
động thông tin, biết việc nhập
thông tin, xử hiển thị thông
tin tiến hành trên những thiết bị
nào.
- Sử dụng được phần mềm
Caculator, Basic Mouse Skill,
Windows Media Player, Google
Chrome.
Tỉ lệ: 36%
Số câu: 5
2
3
3. Tập bàn
phím
- Biết cách ngồi đúng thế khi làm việc.
- Hiểu được lợi ích tầm quan trọng
của năng 10 ngón
- Bước đầu làm quen luyện tập
phím bằng 10 ngón.
- Nhớ vị trí của 4 hàng phím các
phím trên đó.
- Hoàn thiện kỹ năng các phím
bốn hàng phím cụm phím số
không cần nhìn bàn phím.
Tỉ lệ: 24%
Số câu: 6
1
5
4. Phần mềm
Biết được hệ điều hành phổ biến nhất
trong máy tính nhân, biết các thao
tác đổi tên, xóa, sao chép di chuyển
tệp Thực hiện được thao tác mở phần
mềm nhanh nhất
- Hiểu được chức năng, vai t
của hệ điều hành máy tính.
- Phân biệt được phần mềm hệ
thống phần mềm ứng dụng.
Tỉ lệ: 32%
Số câu: 4
2
2
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC I
MÔN: TIN HỌC 6
Năm học 2019 2020
(Thời gian làm bài: 45 phút)
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dung
Cộng
Cấp độ Thấp
Cấp độ Cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Chủ đề 1:
Thông tin tin
học
- Học sinh hiểu được khái niệm thông
tin, biết 3 bước của thông tin
cách thức con người thực hiện 3 bước
đó.
Chỉ ra được những vật mang tin
hiện diện trong cuộc sống hàng
ngày thông tin mang chúng.
Số câu hỏi
Số điểm
%
1
0.4
4%
1
0.4
4%
2
0.8
8%
Chủ đề 2:
Làm quen với
máy tính
- Học sinh biết
được một số khả
năng của máy
tính những
ứng dụng thực tế
của máy tính.
- Nhận biết các bộ
phận bản, các
thiết bị vào/ra phổ
biến của y nh,
các thiết bị lưu
trữ.
- Hiểu được chế ba bước
hoạt động thông tin, biết việc
nhập thông tin, xử hiển thị
thông tin tiến hành trên những
thiết bị nào.
Số câu hỏi
Số điểm
%
1
0.4
4%
0.5
1
10%
0.5
1
10%
2
0.8
8%
1
0.4
4%
5
3.6
36%
Chủ đề 3:
Tập bàn
phím
- Biết cách ngồi đúng thế khi làm
việc.
- Hiểu được lợi ích tầm quan trọng
của năng 10 ngón
- Bước đầu làm quen và luyện tập
phím bằng 10 ngón.
- Nhớ vị trí của
4 hàng phím
các phím trên
đó.
- Hoàn thiện
kỹ năng
các phím
bốn hàng
phím và cụm
phím số.
Số câu hỏi
Số điểm
%
1
0.4
4%
2
0.8
8%
3
1.2
12%
6
2.4
24%
Chủ đề 4:
Phần mềm
- Biết được hệ
điều hành phổ
biến nhất trong
máy tính
nhân.
- Hiểu được
chức năng, vai
trò của hệ điều
hành máy tính.
- Phân biệt được phần mềm hệ
thống phần mềm ứng dụng.
Số câu hỏi
Số điểm
%
1
0.4
4%
0.25
0.5
10
1
0.4
4%
0.25
0.5
10%
1
0.4
4%
0.5
1
10%
4
3.2
42%

Bộ đề thi học kì 1 lớp 6 môn Tin học

Bộ đề thi học kì 1 lớp 6 môn Tin học năm học 2019 - 2020 là bộ tổng hợp đề thi có bảng ma trận và đáp án được VnDoc.com sưu tầm nhằm giúp cho quá trình ôn tập lại kiến thức môn Tin học, củng cố các kiến thức đã học, chuẩn bị cho bài thi học kì 1 đạt kết quả cao.

Bộ Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Tin học năm học 2019 - 2020 bao gồm 6 đề thi. Mỗi đề thi bao gồm chi tiết đáp án và bảng ma trận phân bố câu hỏi, các mức biểu điểm cho các thầy cô tham khảo ra đề cho các em học sinh. Các em nắm được cấu trúc đề thi chuẩn bị cho các bài thi bài kiểm tra trong năm học.

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Môn Địa lý, Môn Lịch sử, Môn Tin học ....và các đề thi học kì 1 lớp 6 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì 1 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
14 3.689
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 6 Xem thêm