Bộ đề thi học kì 1 lớp 6 môn Sinh học năm 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
KIỂM TRA HỌC I SINH HỌC LỚP 6
MA TRẬN
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Cộng
TN
TL
TN
TN
TL
TN
TL
Chương
II
Rễ
Các loại rễ biến
dạng
Giải thích chức
năng dự trữ chất
dinh dưỡng của rễ
củ.
Số câu
Số điểm
1
0,5đ
1
2
1,5đ
Chương
III
Thân
Cấu tạo mạch
trong thân
Các loại thân.
Thân dài ra do
đâu. Cấu tạo
trong của thân
non.
Số câu
Số điểm
1
0,5đ
3
2,5đ
4
Chương
IV
Quá trình hấp
của cây. Nước
vào cây đi đâu
Số câu
Số điểm
1
0,5đ
1
2
2,5đ
Chương V
Sinh sản
sinh
dưỡng
Thế nào sinh sản
sinh dưỡng
Giải thích muốn
diệt trừ cỏ dại phải
làm như thế nào
Số câu
Số điểm
1,5
1,5đ
0,5
1,5đ
1
Tổng số
Tỉ lệ %
4
3,5đ
35%
3
2,5đ
25%
1,5
2,5đ
25%
0,5
1,5đ
15%
9 câu
10điểm
100%
KIỂM TRA HỌC 1 LỚP 6
MÔN SINH HỌC - ĐỀ SỐ 1
I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Câu 1: Loại rễ biến dạng chứa chất dự trữ cho cây ra hoa, tạo quả là:
A. Giác mút B. Rễ củ C. Rễ thở D. Rễ móc
Câu 2: Nhóm nào gồm toàn cây thân leo:
A. Cây đậu, cây mồng tơi, cây mướp B. Cây dừa, cây cau, cây cọ
C. Cây rau má, cây dưa hấu, cây bí đỏ D. Cây rau đay, cây ớt, cây rau dền
Câu 3: Thân cây dài ra do đâu?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. phân sinh cành, ngọn
B. Chồi ngọn
C. Sự phân chia lớn lên của các tế bào phân sinh ngọn
D. Sự lớn lên phân chia các tế bào thân cây
Câu 4: Nước muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân nhờ:
A. Mạch gỗ B. Mạch rây C. Vỏ D. Trụ giữa
Câu 5: Phần lớn nước vào cây đi đâu?
A. Phần lớn nước vào cây được mạch gỗ vận chuyển đi nuôi cây
B. Phần lớn nước vào cây dùng để chế tạo chất dinh dưỡng cho cây
C. Phần lớn nước do rễ hút vào cây được thải ra môi trường
D. Phần lớn nước vào cây dùng cho quá trình quang hợp
Câu 6 (1.5 đ): Hãy nối cột tên gọi các bộ phận của thân non phù hợp với chức năng của
chúng trong bảng dưới đây:
Các bộ phận
Đáp án
Chức năng từng bộ phận
1. Biểu
1…
a. Vận chuyển nước muối khoáng
2. Thịt vỏ
2…
b. Hút nước muối khoáng hòa tan
3. Mạch rây
3…
c. Dự trữ
4. Mạch gỗ
4…
d. Bảo vệ các bộ phận bên trong
5. Ruột
5…
e. Vận chuyển chất hữu
f. Quang hợp
II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 7 (2đ): hấp gì? Cây hô hấp vào thời gian nào?
Viết đồ tóm tắt của hiện tượng hấp
Câu 8 (3đ): a, Thế nào sinh sản sinh dưỡng tự nhiên? Tìm trong thực tế những cây nào
khả năng sinh sản sinh dưỡng tự nhiên?
b, Hãy kể tên 3 loại cỏ dại cách sinh sản bằng thân rễ. Muốn diệt cỏ dại,
người ta phải làm thế nào? sao phải làm như vậy?
Câu 9 (1đ): Tại sao phải thu hoạch các cây rễ củ trước khi chúng ra hoa?
HƯỚNG DẪN CHẤM
I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4
5
Đáp án
B
A
C
A
C
Câu 6: (1,5đ)
Nối câu trả lời tương ứng; 1-d; 2- f; 3-e; 4- a; 5- c
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu
Nội dung
Điểm
Câu 1
(2điểm)
-Trong quá trình hấp, cây lấy oxi đ phân giải các chất hữu cơ,
sản sinh ra năng lượng cần cho các hoạt động sống của cây, đồng
thời thải ra khí CO
2
hơi nước.
Cây hấp suốt ngày đêm.
- đ hấp của cây:
Khí oxi + Chất hữu Năng lượng + Khí cacbonic + Hơi
nước.
Câu 2
(3điểm)
a, - Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên hiện tượng hình thành thể
mới từ một phần của quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá)
- Những hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên thường gặp cây
hoa là: sinh sản bằng thân bò, thân rễ, rễ củ, lá,…
b,VD: cỏ gấu, cỏ tranh, sài đất,...
- Muốn diệt cỏ dại phải nhặt bỏ toàn bộ phần thân rễ ngầm dưới
đất, cỏ dại khả năng sinh sản bằng thân rễ nên chỉ cần xót lại
mẩu thân rễ từ đó cũng thể mọc chồi, ra rễ phát triển thành cây
mới rất nhanh.
1,5đ
0,5đ
Câu 3
(1điểm)
Phải thu hoạch các cây rễ củ trước khi cây ra hoa vì:
Chất dự trữ của các củ dùng để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây
khi ra hoa kết quả.
Sau khi ra hoa chất dinh dưỡng trong rễ củ bị giảm nhiều hoặc
không còn nữa, làm cho củ xốp, teo nhỏ lại, chất lượng khối
lượng đều giảm.
0,5đ
0,5đ

Bộ đề thi học kì 1 lớp 6 môn Sinh học

Bộ đề thi học kì 1 lớp 6 môn Sinh học năm 2019 - 2020 có đáp án và bảng ma trận chi tiết và hướng dẫn giải cho các bạn học sinh nhằm củng cố lại kiến thức, tổng hợp toàn bộ chương trình học học kì 1, biết cách phân bổ thời gian hợp lý khi làm bài để đạt được kết quả học tập cao, chuẩn bị cho bài thi học kì 1 lớp 6 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề thi học kì 1 lớp 6 năm 2019 - 2020 được tải nhiều nhất

Bộ đề thi học kì 1 lớp 6 môn Sinh học năm học 2019 - 2020 bao gồm 4 đề thi. Mỗi đề thi gồm 2 phần: Trắc nghiệm và Tự luận có đáp án chi tiết theo từng phần và bảng ma trận cấu trúc đề thi theo các mức độ, các em học sinh nắm được cấu trúc đề thi hệ thống lại toàn bộ chương trình học môn Sinh lớp 6 học kì 1. Các thầy cô tham khảo ra đề thi học kì cho các em học sinh.

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Môn Địa lý, Môn Lịch sử, Môn Công nghệ, Môn Công dân ....và các đề thi học kì 1 lớp 6 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì 1 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
32 5.979
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 6 Xem thêm