Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 12 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội

THPT YÊN HÒA
Đ CƯƠNG HC KÌ II
MÔN VT LÝ 12
H tên…………………………………………
Lớp……………………………………………



Năm học 2017-2018
2
PHN LÝ THUYT
CHƯƠNG IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN T
1. Mạch LC (mạch dao động điện từ)
- Mt cun cảm có độ t cm L mc ni tiếp vi t điện có điện dung C thành mt
mạch điện kín gi là mạch dao động.
- Nếu điện tr ca mch rt nhỏ, coi như bng không thì mch là mạch dao động lí tưởng.
2. Dao động điện từ tự do trong mạch LC
Sau khi t điện đã được ch điện, nó phóng điện qua cun cm và to ra trong mch LC một dao động đin
t t dao (hay một dòng điện xoay chiu)
a. Dao động điện t t do
- S biến thiên điều hoà theo thi gian của điện tích q ca mt bn t điện và cường độ dòng điện i (hoc
ờng độ điện trường
E
và cm ng t
B
) trong mạch dao động được gọi là dao động điện t t do.
- Trong đó
EBiq
,,,
biến thiên điều hoà theo thi gian vi cùng
Tn s góc:
1
LC
=
Chu kì riêng:
2T LC
=
Tn s:
1
2
f
LC
=
b. Đin tích tc thi ca mt bn t đin:
c. Hiệu điện thế tc thi gia hai bn t đin:
0
cos( )u U t

=+
Vi
0
0
q
U
C
=
d. Dòng điện tc thi trong mch LC:
0
cos
2
i I t


= + +


Vi
00
Iq
=
e. Năng lượng điện t trong mạch dao động
- Năng lượng điện trường tp trung trong t đin:
2
2 2 2
0
1 1 1
cos ( )
2 2 2
C
q
W Cu q t
CC

= = = +
- Năng lượng t trường tp trung trong cun cm:
2 2 2
0
11
sin ( )
22
L
W Li q t
C

= = +
- Năng lượng điện t ca mạch dao động:
2
22
0
00
1 1 1
2 2 2
CL
q
W W W CU LI const
C
= + = = = =
Trong quá trình dao động điện t, có s chuyn hoá qua li giữa năng lượng điện trường và năng lượng t
trường nhưng tổng năng lượng điện t là không đổi.
C
L
3
3. Hệ dao động
Trên thc tế, các mạch dao động điện t đều có đin tr nên năng lượng toàn phn b tiêu hao, dao động điện
t trong mch b tt dần. Để tạo dao động duy trì cho mch, phải bù đắp phần năng lượng đã bị tiêu hao sau
mi chu kì. Người ta s dụng đặc tính điều khin của tranzito để tạo dao động duy trì. Khi đó ta h dao
động.
4. Điện từ trường – Sóng điện từ
a. Gi thuyết ca Maxoen
Ti bt c nơi nào, khi từ trưng biến thiên theo thi gian thì s sinh ra trong không gian xung quanh đó
một điện trường xoáy (đường sức đường cong khép kín) biến thiên theo thi gian. Ngược lại khi điện trường
biến thiên theo thời gian thì cũng sinh ra trong không gian xung quanh một t trường xoáy (đường sc
đường cong khép kín) biến thiên theo thi gian.
b. Đin t trường
- Điện trường biến thiên và t trường biến thiên cùng tn ti trong không gian. Chúng có th chuyn hóa
ln nhau trong một trường thng nhất được gọi là điện t trường.
- Trong thc tế, khi nói tới điện trường hay t trường là ch xét ti tng mt ca mt chnh th điện t
trưng mà thôi, không bao gi có s tn ti riêng bit của điện trường hay t trưng c.
c. Sóng điện từ. Đặc điểm - tính cht của sóng điện t
Đin t trường lan truyn trong không gian, k c trong chân không dưới dạng sóng. Đó là sóng điện t.
- Sóng điện t truyền được trong mi môi trường vt cht và c trong chân không (không cần môi trường
truyn sóng).
- Sóng đin t lan truyn trong chân không vi tốc độ bng tốc độ ánh
sáng (
8
3.10 /c m s=
) và có bước sóng bng
fcTc /==
.
- Sóng đin t mang năng lượng. Tn s của sóng điện t tn s ca
trường điện t. Khi truyn t môi trường này sang môi trường khác:
f
không đổi;
v
thay đổi.
- Sóng đin tsóng ngang:
E B v v
ti một điểm to thành mt tam din thun. Ti một điểm trong
sóng điện t thì dao động của điện trưng (
E
) và ca t trưng (
B
) luôn đồng pha.
5. ng dụng của sóng điện từ trong truyền thông
a. Cu to nguyên lí ca h thống phát và thu sóng điện t trong truyn thông
- Phn phát gm các b phn chính là: ngun tín hiu, máy tạo dao động cao tn, b phn biến điệu, anten
phát.
- Phn thu gm các b phn chính là: anten thu, mch chn sóng, mch tách sóng.
b. Nguyên tắc thu sóng điện t
- Anten chính là mt dạng dao động hở, dùng để thu và phát sóng điện t trong không gian.
- Nguyên tắc thu sóng điện t da vào hiện tượng cộng hưởng điện t, để thu được sóng điện ttn s
f, thì ta cn phải điu chnh C hoc L ca mch chn sóng (là mch LC) sao cho tn s riêng f
0
ca mch bng
vi f.
- ớc sóng điện t thu được là : = cT= c2
LC

Ôn tập môn Vật lý lớp 12 học kì 2

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 12 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn giải Lý 12 nhanh và chính xác nhất. Mời các bạn tham khảo.

--------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 12 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 735
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vật lý lớp 12 Xem thêm