Đề dự tuyển đầu vào môn năng lực ngôn ngữ lớp 11 trường Vinschool - Hà Nội

1
S báo danh ca hc sinh: Kết qu đim: /20
H tên giáo viên chm thi: Ch kí:
Đọc đoạn trích sau và tr li các câu hi:
Vi s phát trin ca internet, truyn hình k thut số, sách điện tử, con người nhiu la
chn trong vic tiếp nhn tri thc, khác vi quá kh - sách ngun cung cp tri thc ch yếu.
th coi đó đặc đim chung ca thế gii hiện đại, h ly tng làm một nhà văn hóa lớn như
U.Ê-cô I-ta-li-a phi lên tiếng
Nâng cao văn hóa đọc thông qua hoạt động tôn vinh văn hóa đc hay t chc nhng ngày
hi sách công việc đáng khích lệ. Song quan trọng hơn cần khích l người đọc tìm ra ý nghĩa
ca việc đọc sách, tìm ra tác dng của sách đối vi cuc sng ca mỗi người. Ðó không phi là nhn
xét đại khái chung chung như đọc sách giúp chúng ta sng tốt hơn, suy nghĩ đẹp hơn, tăng sự hiu
biết, vn sống, đó điu nhiều lĩnh vực khác trong hội cũng giúp làm được. Cũng không
phi những ai đọc nhiều, đọc rng s người hiu biết, suy nghĩ chín chắn. Ðc, suy ngm tìm ý
nghĩa tích cc, lành mnh t mi cuốn sách đã đọc s ý nghĩa hơn nhiều. Văn hóa đọc thường
đưc biu hin t nhng vic làm gin dị, trước hết là qua vic la chn mt cuốn sách để đọc,
phn ng vi các cun sách sai sót ni dung hay phn cm, th c động ti nhn thc
chung, làm tha hóa con người. Bi vậy, điều quan trng là cn tìm thy li ích tht s ca mi cun
sách, t đó sẽ văn hóa đọc; và văn hóa đọc ch tht s phát triển khi người đọc tìm thy li ích
ca sách v cho đời sng ca h nói riêng, cho xã hi nói chung.
(Ngun Nhandan.com.vn)
Câu ho
̉
i 1 (2 điê
̉
m): Xác định vấn đề cơ bản được đặt ra t đon trích trên.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….......................................................................................
ĐỀ D TUYN LP 11 - NĂNG LỰC NGÔN NG
Thi gian: 60 phút
MÔN: NG N
Thi gian làm bài: 90 phút
2
Câu ho
̉
i 2 (3 điê
̉
m): Anh/ch hiu như thế nào v câu văn Cũng không phải những ai đọc nhiu,
đọc rng sngưi hiu biết, suy nghĩ chín chn”?
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….........................................................................................
…………………………………………………………………….........................................................................................
Câu ho
̉
i 3 (5 điê
̉
m): Hãy nêu mt bài hc t mt cun sách mà anh/ch đã đọc.
………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………………......................................
………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………………......................................
………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
Câu ho
̉
i 4 (10 điê
̉
m): Qua đon trích trên, anh/ ch hãy viết mt bài lun khong 400 ch trình bày
suy nghĩ của bn thân v vai trò của sách trong đời sng.
………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………………......................................
………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………….......................................

Đề dự tuyển đầu vào môn năng lực ngôn ngữ lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới thầy cô và các bạn học sinh tài liệu Đề dự tuyển đầu vào môn năng lực ngôn ngữ lớp 11 trường Vinschool - Hà Nội, chắc chắn nội dung tài liệu sẽ là nguồn thông tin hữu ích để giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập.

-----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề dự tuyển đầu vào môn năng lực ngôn ngữ lớp 11 trường Vinschool - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Sinh học lớp 11, Vật lý lớp 11, Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 115
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 Xem thêm