Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 4 năm 2018 - 2019 trường Đoàn Thượng - Hải Dương

SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IV, NĂM HỌC 2018-2019
Môn: TOÁN 10
Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian giao đề)
- Họ và tên thí sinh: .................................................... – Số báo danh : .......................................
Câu 1. (3,0 điểm) Tìm tập xác định của các hàm số sau:
a)
20 4y x
b)
1
4 2
x
y
x
Câu 2 (3,0 điểm) Giải các bất phương trình sau:
a)
3 1 2 4
2
2 3
x x
b)
2 4 0
x y
 
Câu 3 (1,5 điểm) Xét dấu biểu thức
2
2 8
3 5 6
x
f x
x x x
Câu 4 (1,5 điểm) Tìm m để
2
1 4 1f x m x x
không âm với mọi x thuộc R.
Câu 5 (0,5 điểm) Chứng minh bất đẳng thức:
2 2
2 2
5
2
a b ab
ab
a b
với
, 0
a b
Câu 6 (0,5 điểm) Cho a,b,c các số thực dương thỏa mãn
2 2 2
. Tìm giá trị lớn nhất của
biểu thức:
1 1 1
3 3 3
P
ab bc ca
.
SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IV, NĂM HỌC 2018-2019
Môn: TOÁN 10
Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian giao đề)
- Họ và tên thí sinh: .................................................... – Số báo danh : .......................................
Câu 1. (3,0 điểm) Tìm tập xác định của các hàm số sau:
a)
20 5y x
b)
2 4
3
x
y
x
Câu 2 (3,0 điểm) Giải các bất phương trình sau:
a)
3 5 4
3
2 3
x
x
b)
2 4 0
x y
 
Câu 3 (1,5 điểm) Xét dấu biểu thức
2
2 6
3 6 5
x
f x
x x x
Câu 4 (1,5 điểm) Tìm m để
2
2 6 1f x m x x
không dương với mọi x thuộc R.
Câu 5 (0,5 điểm) Chứng minh bất đẳng thức:
2 2
2 2
5
2
a b ab
ab
a b
, với
, 0
a b
Câu 6 (0,5 điểm) Cho a,b,c các số thực dương thỏa mãn
2 2 2
. Tìm giá trị lớn nhất của
biểu thức:
1 1 1
3 3 3
P
ab bc ca
.
Đề Lẻ
Đề Chẵn
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ LẺ ĐỀ CHĂN
Câu 1a:
20 4y x
, Đk xđ
20 4 0
x
5
x
0,5
0,5
Câu 1a:
20 5y x
, Đk xđ
20 5 0
x
4
x
Tập xđ
;5
D

0,5
Tập xđ
4;D

b)
1
4 2
x
y
x
, Đk xđ
1
0
4 2
x
x
0,5
b)
2 4
3
x
y
x
, Đk xđ
2 4
0
3
x
x
1 2
x
 
0,5
2 3
x
TXĐ
1;2
D
0,5
TXĐ
2;3
D
Câu 2 a)
3 1 2 4
2
2 3
x x
3 3 1 12 2 2 4
x x
0,5
Câu 2 a)
3 5 4
3
2 3
x
x
18 3 3 5 6 8x x
13 1 0
x
0,5
15 5 0
x
1
13
x
0,5
1
3
x
b) Vẽ đường thẳng
2 4 0
x y
 
0,5
b) Vẽ đường thẳng
2 4 0
x y
  
Tọa độ của O không thỏa mãn BPT.
0,5
Tọa độ của O thỏa mãn BPT.
Xác định được miền nghiệm nửa mặt
phẳng không chứa O.
0,5
Xác định được miền nghiệm nửa mặt
phẳng chứa O.
Câu 3
2
2 8
3 5 6
x
f x
x x x
ĐK
1; 3; 6
x
0,5
Câu 3
2
2 6
3 6 5
x
f x
x x x
ĐK
1;3;5
x
Lập đúng bảng xét dấu
0,5
Lập đúng bảng xét dấu
KL đúng
0,5
KL đúng
Câu 4: Xét
2
1 4 1f x m x x
+ Xét
1 0 1
m m
 
4 1f x x
không thỏa mãn.
0,5
Câu 4: Xét
2
2 6 1f x m x x
+ Xét
2 0 2
m m
  
6 1f x x
không thỏa mãn.
+ Xét
1
m
, ycbt
a m 1 0
' 3 m 0
3
m
0,5
0,5
+ Xét
2
m
, ycbt
a m 2 0
' 7 m 0
2
7
m
m
Không có m thỏa mãn
Câu 5
2 2 2 2
2 2 2 2
5 1
2 0
2 2
a b ab a b ab
ab ab
a b a b
0,25
2
2 2
1 1
0
2
a b
ab
a b
0,25
Câu 6
Áp dụng bđt :
2 2 2
( )
; ; ; 0
a b a b
voi a b x y
x y x y
.
2 2 2 2 2
1 (3 ) 1 1 1 2
3 3(3 ) 3 3(3 ) 3 3
3( 2 )
3(3 )
2
ab ab ab ab ab
ab ab ab
a b a b c
     
0,25
2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 ( ) 1 1
. . (1)
3 3 6 3 6
( ) ( )
a b a b
ab
a c b c a c b c
   
Tương tự cộng lại có
3
2
P
nên max
3
2
P
khi
1a b c  
0,25

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 4 năm 2018 - 2019 trường Đoàn Thượng - Hải Dương. Nội dung tài liệu gồm 6 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 4 năm 2018 - 2019 trường Đoàn Thượng - Hải Dương. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 742
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 10 Xem thêm