Đề kiểm tra 1 tiết số 4 môn tiếng Anh lớp 3 trường TH Tấn Tài 2, Ninh Thuận

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Tan Tai 2 Primary School
TEST 4
Name:
Grade 3
Class:
Date:
Mark Remark
A) Listening:
I/ Listen and number:
A/
B/
C/
D/
B) Reading:
I/ Rread and match:
1. Where’ s Nha Trang?
a. They’re reading.
2. Do you have any pets?
b. Teddy bear
3. What are they doing?
c. Yes, I do.
4. What toys do you like?
d. It’s in central Vietnam
II/ Read and complete:
Shelf in front of Planes north
II/ Listen and colour:
4
1
3
2
1
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1. Ha Long Bay is in …………… VietNam. 3. She has three …………
2.The dog is ………… the house.
4. My toys are on the …………
C) Writing:
I/ Put the words in order:
1. in/ like/ the/ What/ city/ is/ weather/ HoChiMinh/?
………………… ………………… …………………
2. are/ floor/ They/ the/ cleaning
………………… ………………… …………………
II/ Answer the question:
1. How many parrots do you have?
………………… ………………… …………………
2. where are the cats?
………………… ………………… …………………
Mời c bạn tham khảo các bài tiếp theo tại: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-3

Đề ôn thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh

VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các em học sinh Đề kiểm tra 1 tiết số 4 môn tiếng Anh lớp 3 trường TH Tấn Tài 2, Ninh Thuận được sưu tầm và đăng tải dưới đây nhằm giúp thầy cô và các em bổ sung thêm nguồn ôn tập hữu ích vào kho tài liệu của mình đề có kì thi thành công nhất.

Nhằm giúp các em học sinh có kì thi học kì 2 diễn ra hiệu quả nhất, ngoài học liệu về môn tiếng Anh lớp 3, VnDoc.com còn sưu tầm và đăng tải các học liệu môn Toán, Tiếng Việt...Các em hãy vào tham khảo và rèn luyện nhiều lần để có kiến thức trọn vẹn, đồng đều các môn học. Chúc các em học tốt!

Đánh giá bài viết
2 1.095
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm