Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 năm học 2017 - 2018 trường Tây Thụy Anh - Thái Bình

VnDoc xin giới thiệu tới thầy cô và các bạn học sinh Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 năm học 2017 - 2018 trường Tây Thụy Anh - Thái Bình, nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài dành cho học sinh là 90 phút, đề kiểm tra có đáp án.

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 2 môn Toán lớp 11

Chi tiết Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 2 môn Toán lớp 11

Câu 1: Kết quả L = lim (5n - 3n3) là?

A. -oo

B. -6

C. -4

D. +oo

Câu 2: Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào sai?

A. Nếu ba vectơ a, b, c có một vec tơ 0 thì ba vectơ đồng phẳng

B. Nếu giá của ba vectơ a, b, c cùng song song với một mặt phẳng thì ba vec tơ đó đồng phẳng

C. Nếu giá của ba vectơ cắt nhau từng đôi một thì 3 vectơ đồng phẳng

D. Nếu trong ba vectơ a, b, c có hai vec tơ cùng phương thì ba vectơ đó đồng phẳng

Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA ⊥ (ABCD), SA = a\sqrt{6}. Gọi a là góc giữa

SC và mp (ABCD). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

A. α = 600.

B. α = 300.

C. cosα = \sqrt{3}/3

D. α = 450.

Câu 4: Cho hai hàm số: f (x) = x2 + 4, g(x) = x2 - 3x + 2. Khẳng định nào sau đây không đúng:

A. f (x) và g(x) liên tục trên R

B. f (x) + g(x) liên tục trên R

C. f (x)/g(x) liên tục tại mọi điểm trên R

D. g(x)/f (x) liên tục tại mọi điểm trên R

Câu 5: Mệnh đề nào sau đây sai?

A. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song.

B. Một đường thẳng và một mặt phẳng (không chứa đường thẳng đã cho) cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song nhau.

C. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song.

D. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 năm học 2017 - 2018 trường Tây Thụy Anh - Thái Bình. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.384
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm