Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Toán lớp 11

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2016 - 2017 là đề thi giữa học kì I lớp 11 môn Toán có đáp án dành cho các bạn học sinh tham khảo chuẩn bị cho kì thi cuối học kì I sắp tới. Mời các bạn tải tài liệu về tham khảo.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Triệu Sơn 2, Thanh Hóa năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Giao Thủy, Nam Định năm học 2016 - 2017

TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN

Tổ: Toán

---------------------

KIỂM TRA 1 TIẾT

MÔN: ĐẠI SỐ - LỚP 11

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

Câu 1 (3,0 điểm): Tìm tập xác định của các hàm số sau:

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Toán lớp 11 có đáp án

Câu 2 (5,0 điểm): Giải các phương trình sau:

a) sin2x = √3/2

b) 2sin2x + 3cosx + 3 = 0

c) 2sinx.cosx - √3cos2x = -2

Câu 3 (2,0 điểm): Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Toán lớp 11 có đáp án

a) Xét tính chẵn, lẻ của hàm số.

b) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số.

Đáp án đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Toán lớp 11

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Toán lớp 11 có đáp án
Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Toán lớp 11 có đáp án

Đánh giá bài viết
1 1.379
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm