Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 3, 4 năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Cà Mau

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 3, 4 năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Cà Mau, với 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc hai chương 3 và 4 trong chương trình Đại số và Giải tích 11, đề kiểm tra có đáp án.

Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 3, 4 năm 2018

Trích dẫn Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 3, 4

+ Biết rằng tồn tại đúng hai giá trị của tham số m để phương trình x3 - 7x2 + 2(m2 + 6m)x - 8 = 0 có ba nghiệm phân biệt lập thành một cấp số nhân. Tính tổng lập phương của hai giá trị đó.

+ Cho cấp số cộng (un) xác định bởi: u1 = -10, un+1 = un + 7. Hỏi 690 là số hạng thứ mấy của cấp số cộng?

+ Cho phương trình 120x4 - 26x3 - 25x2 + 2x + 1 = 0. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. Phương trình có đúng 1 nghiệm.

B. Phương trình có đúng 3 nghiệm.

C. Phương trình có đúng 4 nghiệm.

D. Phương trình có đúng 2 nghiệm.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 3, 4 năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Cà Mau. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 991
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm